Kvinner under skautet

De er i stadig større grad “europeiske kvinner” med muslimsk tro, snarere enn muslimske kvinner som lever “i” Europa, konkluderer britiske Sara Silvestri.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Ønskene Europas muslimske kvinner har for sin egen og framtidige generasjoners framtid er ueksepsjonelt ordinære, hevder den britiske forskeren Sara Silvestri.

– Dette er kvinner med de samme drømmene, bekymringene og håpene som andre kvinner, sier Silvestri til forskning.no.

– De er ambisiøse i at de ønsker å oppnå gode kvalifikasjoner og en god jobb, og de drømmer om et kjærlighetsekteskap og godt oppdratte barn. De møter samtidig de samme problemene som alle europeiske kvinner, utfordringer ved å kombinere arbeid og familieliv.

Silvestri er forsker ved britiske London’s City University og Cambridge University, og presenterte nylig en studie om muslimske kvinner, utarbeidet på oppdrag fra belgiske King Baudouin Foundation.

Silvestris prosjekt har kort sagt vært å undersøke blant annet hvordan muslimske kvinner i Europa ser på sine egne liv, framtida, religionen og landene de er bosatt i.

Som et ledd i dette har den britiske forskeren intervjuet muslimske kvinner i Belgia, Storbritannia og Italia, hovedsakelig i tre byer med en stor andel muslimske innbyggere: Brussel, London og Torino.

Studien er en kvalitativ undersøkelse der Silvestri altså har intervjuet en utvalg gruppe kvinner. I tillegg har hun bygd på annen kjent forskning rundt situasjonen for muslimske kvinner.

Diversitet

Kvinnenes situasjon har stått i sentrum for en stor del av debatten om Islam i Europa. Nettopp den offentlige debatten har vært et av temaene for Silvestris intervjuer med de muslimske kvinnene.

Selv advarer Silvestri mot stereotype framstillinger av situasjonen for Europas muslimske kvinner.

– Denne studien viser diversiteten i erfaringene og synspunktene hos Europas muslimske kvinner.

– I motsetning til stereotype bilder av muslimske kvinner som stille og fullstendig underlagte familien og religionen, viser min forskning at det ikke er én enkelt måte å være muslimsk kvinne på og at disse kvinnene er individer med hjerne og sjel, sier Silvestri.

Individer

”Den patriarkalske mentaliteten har ikke forsvunnet fra samfunn som fortsatt tenderer til å blande religion med kulturelle og etniske tradisjoner, men kvinner har begynt å motsette seg dem,” skriver Silvestri i sin studie.

– Muslimske kvinner som lever i Europa er individer med egne følelser og ambisjoner.

– De lever altså i forskjellige sosioøkonomiske forhold, de har forskjellig alder, utdanningsnivå og legal status, mange er europeiske statsborgere mens andre fortsatt er innvandrere med færre rettigheter, påpeker Silvestri og legger til at bakgrunnen selvsagt er med på å forme mulighetene og oppfatningene deres.

– Selv om det fortsatt er muslimske kvinner som er avhengig av sine menn og familier, ser vi stadig oftere kvinner som takket være personlig besluttsomhet og tilgang til utdanning makter ikke bare å hevde seg i arbeidslivet men også å studere og stille spørsmål ved egen religion, samt å utfordre etno-kulturelle påbud på troen og det personlige livet deres, sier Silvestri.

Skautet

Det muslimske skautet har som kjent stått sentralt for mye av debatten rundt muslimske kvinner i Europa, ikke minst i land som Frankrike, der bruk av det muslimske skautet i dag er forbudt i offentlige skoler.

– Uavhengig av alder, opprinnelsesland eller sosial klasse er de jeg snakket med lei av å bli framstilt som underdanig og dumme, og av å bli redusert til spørsmålet om skaut, sier Silvestri.

I studien skriver forskeren at kvinnene følte at ”europeere flest har fordommer mot muslimske kvinner med skaut, at de feilaktig antar at de er undertrykte og analfabeter, uten å anerkjenne muligheten for at muslimske kvinner kan være autonome og intelligente individer”.

Europa

I studien konkluderer Silvestri med at ”muslimske kvinner er glade for og stolte av å leve i Europa, av å leve i en rettsstat og nyte godt av dens rettigheter og frihet, og av de utdannings- og jobbmessige mulighetene i Europa”.

– Tidvis føler de seg likevel frustrert når de ser at de landene de bor i og beundrer ikke holder seg til sine egne verdier, sier hun og legger til at det generelle synet imidlertid er positivt.

– Også de som hadde opplevd episoder med diskriminering sa at negative episoder ikke endret synet deres på de positive sidene ved det å være i Europa, ved den europeiske befolkningen og det å leve i et fritt og demokratisk samfunn, sier Silvestri.

Retten til bruk av skaut er ifølge Silvestri viktig for muslimske kvinner, også for mange av dem som selv ikke bruker skaut.

– Jeg har hørt enkelte alarmerende historier om kvinner som er klar for å bestemme seg for ikke å jobbe eller å takke ja til en jobb under deres kvalifikasjon, heller enn å bli tvunget av staten eller arbeidsgiveren til ikke å bruke skautet, sier Silvestri.

Selv om retten til bruk av skaut har støtte også blant mange som ikke bruker der, er situasjonen ifølge Silvestri enn annen når det gjelder ansiktsdekkende slør.

Svært mange muslimske kvinner, med og uten skaut, motsetter seg ifølge den britiske forskeren dette.

Patriarkalske tradisjoner

Ifølge Silvestri var de kvinnene hun intervjuet kritiske til patriarkalske kulturelle tradisjoner. Hun hevder samtidig at studier av religion har gjort det mulig for enkelte muslimske jenter å velge å følge troen, samtidig som de motsetter seg kulturelle påbud.

– Alle har imidlertid ikke samme mulighet, kunnskap og vilje til åpent å utfordre kulturelle tradisjoner som hemmer autonomien deres.

– I de fleste tilfeller foretrekker folk å gå videre med små steg, ved å forsøke å hevde seg selv og å fjerne unødvendige kulturelle byrder, sier Silvestri.

Europeiske

Europas muslimske kvinner er stadig mer “europeiske kvinner” med muslimsk tro, snarere enn muslimske kvinner som lever “i” Europa, konkluderer Silvestri.

– Europeiske samfunn burde begynne å se på dem som dette. Den yngre generasjonen muslimer ser seg selv både som muslimer og som europeere, sier Silvestri og legger til:

– Mange muslimske ungdommer blir riktignok mer religiøse enn sine foreldre, men dette skjer innen en europeisk kontekst og er ofte et verktøy for å hevde seg og omsette sin identitet som unge muslimske europeere.

Kilde:

Studien “Europe’s Muslim women: potential, aspirations and challenges” er utført av Sara Silvestri ved London’s City University og Cambridge University, på oppdrag fra belgiske King Baudouin Foundation.

Les sammendrag av rapperten her.

Powered by Labrador CMS