Nesa i mobilen, et vanlig syn blant millenniumgenerasjonen. Unge voksne holder seg oppdaterte gjennom smarttelefonen, men det varierer hva de er opptatt av. (Foto: Eugenio Marongiu/Microstock)

Er du distrahert eller aktivist på nett?

Unge voksne bruker nettet til det meste, men ikke alle bryr seg om nyheter. Her er fire typer mediebrukere forskere har funnet.

Millenniumgenerasjonen, generasjon Y, glasurgenerasjonen, Peter Pan-generasjonen, generasjon meg, curlinggenerasjonen – kjært barn har mange navn, selv om noen av navnene avslører en viss skepsis mot dagens unge.

Det er ulike meninger om hvem denne gruppa omfatter og hva vi skal kalle den, men her gjelder det dem født mellom 1980 og 1998.

Denne gangen har forskerne sett på hvordan disse unge voksne bruker mediene, både nett-, papir- og etermedier. De som ble med i spørreundersøkelsen i USA gjort tidligere i år var mellom 18 og 34 år.

Internett-barndom

De utgjør den første generasjonen som vokste opp med internett, men det er store forskjeller også innad i denne store aldersgruppa.

En som var på internett første gang da han var 15 år levde i en annen medievirkelighet enn en som hadde store deler av sitt sosiale liv på Facebook fra hun var 11.

Hvordan søker de ulike gruppene informasjon og hvordan bruker de nyheter? Det ville forskerne finne ut mer om.

De har delt inn de unge amerikanerne i fire typer mediebrukere.

Fire typer mediebrukere

  • Den ubundne: 18-24 år, får informasjon ved å tilsynelatende dumpe tilfeldig borti den, ofte gjennom sosiale medier. De bruker nettet mest til å være sosiale og bli underholdt av spill og musikk, eller til skole og jobbsøk. Bare én av tre betaler for nyheter, og de er ikke særlig opptatt av å holde seg oppdatert. Likevel får halvparten med seg nyheter fra verden, og i sosiale medier utforsker mange av dem meninger som er annerledes enn deres egne.
     
  • Utforskeren: 18-24 år, søker aktivt informasjon og nyheter. De er på nett hele tida, 97 prosent har smarttelefoner, og flertallet liker å snakke med andre om hva som skjer i verden. 85 prosent følger med på nyheter. I tillegg er de sosiale på nett og bruker nettet til å få med seg musikk og film.
     
  • Den distraherte: 25-34 år, holder seg ikke like oppdatert. Disse har gjerne stiftet familie og er opptatt med barn eller karriere. De kommer over nyheter på sin vei, men bruker nettet mest til underholdning og kontakt med venner. De er enda mindre nyhetsorienterte enn de ubundne yngre brukerne, mest interesserte er de i informasjon som er direkte relevant for deres liv. De går sjeldnere online for å finne nyheter, åtte av ti ser derimot TV og film på nett.
     
  • Aktivisten: 25-34 år, er langt mer interessert i nyheter og informasjon enn den distraherte. De bruker informasjonen til å gjøre noe med spørsmål de er opptatt av, og de mener at det er viktig å være informert for å være en god borger. De bruker nettet mye, men er ikke fullt så sosiale online som de andre gruppene.

Aldersforskjeller

Aktivisten og utforskeren er like målrettede når de oppsøker informasjon, og den ubundne og den distraherte ligner på hverandre fordi de har et mer tilfeldig forhold til nyheter.

Tre av ti ubundne og distraherte følger med på amerikansk politikk, mens seks av ti utforskere og aktivister gjør det.

Noen forskjeller er det likevel mellom aldersgruppene. De yngre er sjeldnere gift og etablert på arbeidsmarkedet, de fleste eldre har stiftet familie og er i jobb.

Den yngre ubundne kan interessere seg usystematisk for så mangt, også nyheter, mens den distraherte eldre hovedsakelig velger å bli informert om det som kan komme til nytte i egen hverdag, gjerne om barn og livsstil.

Mens den yngre utforskeren liker å snakke med venner og familie om informasjonen han finner, er den eldre aktivisten mer opptatt av å bruke nyhetene til å endre forhold i samfunnet.

Få svar

Det er ikke så store forskjeller mellom gruppene på en del av områdene. For eksempel skriver forskerne at flertallet av aktivistene betaler for nyheter på nett eller papir, men det gjelder bare 51 prosent. 40 prosent av de distraherte betaler også for nyheter.

Undersøkelsen er gjort for amerikanske medieorganisasjoner, og forskerne gir tips om hvordan nyhetsleverandører kan rette seg mot de ulike mediebrukerne.

Den omfatter mer enn 1000 personer i USA, men det var svært få som svarte på undersøkelsen, bare 14 prosent av dem som ble spurt. Undersøkelsen sier dessuten ikke noe om medievanene til unge voksne i andre land.

Referanse:

American Press Institute og The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research: Breaking down the millennial generation: A typology of young news consumers. The Media Insight Project 2015.

Powered by Labrador CMS