Ny studie fra NTNU tyder på at spill på nettbrett kan være gunstig for samspillet mellom foreldre og små barn, dersom de spiller det sammen. (Foto: Shutterstock)

Spilling på nettbrett kan styrke toåringers utvikling

Små barns bruk av elektroniske medier har et ufortjent dårlig rykte, tyder en ny studie på. Mødre gir toåringer mer verdifull respons når de spiller nettspill sammen enn ved TV-titting eller vanlig leking.

Smårollingers bruk av nettbrett har økt dramatisk de siste årene. Fagfolk har advart mot uheldige virkninger av å la barna bruke nettbrett for mye.

De fleste studiene av barn og medier har hittil vist at mye mediebruk kan gå ut over tilknytningen til foreldrene. Dette er negativt for barnets sosiale og følelsesmessige utvikling.

Om nettbrett og andre interaktive medier kan ha gunstig innvirkning på forholdet mellom foreldre og barn, er det forsket lite på.

- Det kan være stor forskjell på å bruke nettbrett som «barnevakt» for barnet, og å spille engasjerende, pedagogiske barnespill sammen med barnet, sier stipendiat Silje Skaug ved psykologisk institutt ved NTNU til forskning.no.

Nettspill kan styrke samspillet

For å se om små barns nettbrett-bruk kan ha positive sider, har Skaug sammenlignet samspillet mellom barn og mødre alt etter om de spilte nettspill sammen, så på TV sammen eller lekte med typiske leketøy.

Resultatet tyder på at mødrene ble mer engasjert og ga mer gunstig respons til smårollingen da de spilte nettspill sammen, enn da de så på TV eller skulle leke med dukker og biler.

- Interaktive medier som nettbrett kan faktisk bidra til å stimulere og styrke samspillet mellom voksne og barn, oppsummerer Silje Skaug.

Målte graden av samspill

For å teste ut hvordan samspillet mellom barn og voksne påvirkes av tradisjonelle og mer moderne aktiviteter, gjorde stipendiaten eksperimenter i laboratoriet med 22 mødre og deres toåringer.

Toåringene skulle spille et spill i Vennebyen-serien på nettbrett sammen med sine mødre. (Illustrasjon: Vennebyen)

De skulle vekselvis leke sammen med ulike leker, se på Vennebyen på TV sammen eller spille et Vennebyen-spill sammen på nettbrett. Dette er et spill som er laget for aldersgruppen 2 år og oppover.

Så målte forskerne hvor oppmerksomme mødrene var overfor barna, hvordan de pratet med dem og hvor mye respons, hjelp og oppmuntring de ga dem.

Samspill i form av at foreldrene snakker med barnet, hjelper det og gir tilbakemelding på det barnet gjør, er en forutsetning for en sunn sosial og språklig utvikling hos barn.

Kjedelig med leketøy

Tradisjonell leking med kosedyr, dukker og biler kom ikke best ut, i motsetning til hav tidligere forskning har vist.

- Barna ble mindre engasjert enn i de andre aktivitetene da de fikk en kurv med leker. Også mødrene var betydelig mer uengasjerte i leken, og mindre imøtekommende overfor barnet, sier Skaug.

Dette førte til at mødre og barn hadde mindre optimal samhandling.

- Interaktive medier som nettbrett kan faktisk bidra til å stimulere og styrke samspillet mellom voksne og barn, oppsummerer Silje Skaug. (Foto: privat)

Dette kan også ha noe å gjøre med at dette var en veldig kjent aktivitet for begge to, og kanskje barna hadde mange lignende leker fra før som de var lei av.

Passiv TV-titting sammen med barnet, kom heller ikke særlig godt ut av det.

Dette rimer for øvrig med tidligere forskning, som viser at TV-titting svekker kvaliteten på samspillet mellom barn og voksne sammenlignet med når TV-en er slått av.

Nettspill kan stimulere

Mødrene var mer oppmerksomme og strukturerte da de spilte Vennebyspillet på nettbrett sammen med barna.

- De snakket mye med barnet, veiledet, oppmuntret og applauderte når barnet fikk til oppgavene, beskriver Skaug.

Hun understreker at spillet Vennebyen er laget for at denne aldersgruppen skal beherske oppgavene, og er lærerikt og engasjerende.

Likevel synes hun det var litt overraskende at nettspill var mer engasjerende enn tradisjonell lek med leketøy.

Fedre kunne kanskje gitt annet resultat

Mødrene ble betydelig mindre imøtekommende mot barna sine da mor og barn fikk beskjed om å leke med tradisjonelle leketøy eller titte på TV sammen.

Barna ble mer opptatt av å utforske rommet enn lekene i lekekassen, noe som førte til at mødrene irettesatte dem mer.

Skaug forklarer at de gjorde eksperimentet med barna og deres mødre, fordi det skal være lettere sammenlignbart med tidligere studier som oftest handler om mor og barn-forhold.

- Tror du resultatet hadde blitt annerledes om dere hadde utført eksperimentet med fedre i stedet?

- Kanskje kan det hende at flere fedre synes det er morsomt å leke med barna. Noen av mødrene har kanskje fått lekt nok hvis de tok mesteparten av foreldrepermisjonen, sier Skaug.

Samspill viktig for sunn utvikling

Forskere frykter at barn som overlates mye til seg selv med et nettbrett, får mindre oppmerksomhet fra foreldrene og kan forsinkes i utviklingen.

- Tidligere forskning har vist at det er bra for barns utvikling at foreldre leker med dem, og at passiv TV-titting kan gå på bekostning av samspillet med foreldre, sier Skaug.

At foreldre gir følelsesmessig og fysisk respons på barnets behov er avgjørende for om barnet utvikler seg best mulig sosialt.

Mange frykter at bruk av elektroniske medier kan hemme barnets sosiale utvikling, fordi det går på bekostning av samspillet mellom barnet og foreldrene.

De fleste studiene om barns mediebruk har så langt handlet om passive medier, som TV. Det er hittil lite forskning på interaktive medier som nettbrett.

Kan ha betydning for språkutviklingen

Forskningsgruppen SCala ved NTNU forsker nå videre på hvordan mediebruken påvirker foreldres barnerettede språket til sine barn.

Selv om funnene tyder på at det å spille på nettbrett kan være gunstig, er innholdet i spillet, og det at foreldrene deltar i leken, avgjørende.

- Å bruke nettbrett som barnevakt, det blir noe helt annet, understreker hun.

Tidligere studier har vist at det er uheldig for barnets motoriske og kognitive utvikling.

For at bruk av nettspill skal ha en gunstig effekt på tilknytningen til foreldrene, må foreldre sitte sammen med og ha en aktiv samtale med barnet, sier hun.

- Antall ord som blir utvekslet mellom barn og foreldre er avgjørende for barnets språkutvikling, beskriver Skaug.

Foreldrene som snakker mye med barnet sitt, vil blant annet utsette barnet for et mer variert ordforråd.

- Vi var også opptatt av at spillet skulle appellere og være mulig for barna å beherske, det har betydning innholdet.

Studien inngår i Silje Skaugs doktoravhandling ved NTNU.

Referanse: S. Skaug, K. T. Englund mf: Parent-child interactions during traditional and interactive media settings: A pilot randomized control study. Scandinavian Journal of Psychology, 2017. DOI: 10.1111/sjop.12420

Powered by Labrador CMS