Hvem besøker forskning.no?

Mer enn 60 prosent av de besøkende på forskning.no er i hovedmålgruppen mellom 15 og 35 år. Samtidig nærmer nettstedet seg 200 000 unike besøk hver måned.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

forskning.no har den siste uka hatt en brukerundersøkelse for å finne ut mer om hvem som besøker nettstedet. Tallene viser at forskning.no treffer svært godt i hovedmålgruppen.

Alder: flest mellom 15 og 35

"Tabellen viser aldersfordelingen på forskning.no i prosent."

forskning.no sikter seg inn mot alle over 15 år, med hovedvekt på de såkalte “unge voksne”. Brukerundersøkelsen viser at 61 prosent av de besøkende siste uke var i aldersgruppen 15 - 35 år. Dette er et langt høyere tall enn for Internett generelt, og nrk.no spesielt, et nettsted som er brukt som sammenligningsgrunnlag.

Selv om nettstedet ikke har fokusert på yngre brukere, er det tre prosent av de besøkende som er under 15 år. Dette henger nok sammen med at en rekke lærere på ungdomsskoletrinnet bruker forskning.no i undervisningen.

"Tabellen viser aldersfordelingen av besøkende hos forskning.no og nrk.no, samt aldersfordelingen totalt for de som bruker Internett, i prosent." 

Kjønn: flest menn

Menn er i klart flertall blant de besøkende på forskning.no. Fordelingen mellom menn og kvinner er 69 mot 31 prosent.

"Tabellen viser kjønnsfordelingen for besøkende hos forskning.no og nrk.no, samt kjønnsfordelingen for alle som bruker Internett, i prosent."

Mannlig dominans er en generell trend på Internett. En allmenn nettside som nrk.no har tilsvarende slagside, selv om det totalt sett er langt jevnere - med en fordeling på 54 mot 46 prosent.

Selv om det er ganske “naturlig” med en skjev kjønnsfordeling på nyhets- og faktanettsteder, kommer forskning.no til å satse langt mer på å nå kvinnene med sitt stofftilfang.

Utdanning: høy utdanning - eller underveis

Fordi aldersfordelingen viser en klar hovedvekt på unge voksne, er det naturlig at også siste fullførte utdanning er grunnskole og videregående skole for mange. Hver tredje besøkende på forskning.no har dette som sist fullførte utdannelse.

"Tabellen viser fordelingen på sist gjennomførte utdannelse for de besøkende på forskning.no og nrk.no, samt for alle som bruker Internett. 'Høgskole 4-' er de som har studert opp til bachelor/cand.mag, mens 'Høgskole 4 ' er de som har mastergrad eller hovedfag. Tallene er i prosent." 

Går vi oppover i aldersgruppene er det en klar overvekt av folk med høyere utdanning, noe som skulle indikere at mange av de besøkende på forskning.no har unnagjort eller har planer om å ta høyere utdannelse.

Yrke: mange elever og studenter

En kikk på tallene for hva slags yrke de besøkende på forskning.no har, viser at hver fjerde person er elev eller student i skole- og utdanningssektoren.

"Tabellen viser yrke til besøkende på forskning.no, i prosent."

Ansatte i privat sektor utgjør nesten en like stor gruppe, og det viser at besøket på forskning.no er godt spredd - og går langt utenfor den offentlige utdannings- og forskningssektoren.

Hver tiende besøkende er forsker eller ansatt ved en forskningsinstitusjon, noe som understreker nettstedets allmenne profil - samtidig som også avsendere av informasjon på forskning.no er godt representert.

Høy deltakelse

Over 3 000 svar ble sendt inn på spørreskjemaet som lå på forskning.nos forside. Minst 80 prosent av de besøkende svarte på undersøkelsen.

Det høye deltakerantallet skyldes nok den enkle utførelsen av undersøkelsen, som bare bestod av fem klikk.

Stadig høyere besøk

Besøket på forskning.no når stadig nye høyder. November er foreløpig den måneden med høyest besøk, og da det ble registrert 177 000 unike besøk på nettstedet. Imidlertid viser prognosene at vi ligger an til snaut 200 000 unike besøk i januar.

Med et slikt besøk suser forskning.no oppover listene for nettsteder i Norge. Den siste sjudagersperioden viser et besøk på snaut 50 000 besøk, og forskning.no har dermed passert nettsteder som tinde.no og Fædrelandsvennen, mens de er på vei forbi Stavanger Aftenblad og en rekke andre regionale og nasjonale medier.

Til sammenligning ligger Bergensavisen og Adresseavisen rundt 77 000 unike besøk, mens nrk.no (340 000) og Aftenposten (482 000) ligger godt foran.

VG.no er fortsatt Norges mest besøkte nettsted med hele 978 000 unike besøk hver uke.

forskning.no er klart størst innenfor nettsteder med forskning og kunnskap som hovedfelt, og minst ti ganger større enn sin likesinnede i Sverige; forskning.se.

Usikkerhet med nettstatistikk

Unike besøk defineres i vårt statistikkprogram som enkeltbesøk per IP-adresse innenfor 30 minutters intervaller.

Usikkerheten i denne utregningen ligger i at det kan være langt flere enn én person som bruker samme IP-adresse innenfor et slikt intervall. I tillegg er det mange større bedrifter (for eksempel departementene) som oppbevarer en lokal utgave av nettsidene så snart noen har vært innom forskning.no.

De reelle tallene for besøk kan dermed være langt høyere - men det gjelder jo strengt tatt en rekke andre nettsteder også.

Powered by Labrador CMS