Forskere har gjort målinger av insekter som fløy over Beihuang-øya.
Forskere har gjort målinger av insekter som fløy over Beihuang-øya.

Her har forskere fanget insekter i 18 år. Ser tydelig nedgang

Kinesiske forskere ser at blir færre flyvende insekter øst i Asia.

Det har kommet flere foruroligende studier som viser at det blir færre insekter.

Det er flest undersøkelser fra Nord-Amerika og Europa.

I en ny studie har forskere i Kina undersøkt om mengden flyvende insekter har endret seg øst i Asia.

Det viste seg at mengden insekter som er naturlige fiender av plantespisende insekter, har gått ned med 15 prosent på 18 år.

Fløy over øy

Forskerne har gjort målinger på Beihuang-øya som ligger i Bohaibukten nordøst i Kina.

Over øya går det en viktig migrasjonsrute for flyvende insekter som sprer seg over Koreahalvøya og nordøst i Kina.

Det var satt opp en felle på øya som ble opererte daglig fra april til oktober fra 2003 til 2020.

Fangede insekter ble samlet inn hver morgen. Deretter ble de lagret og artsbestemt.

Mengden flyvende insekter i lufta ble også registrert ved hjelp av en radar som opererte daglig fra april til oktober i samme tidsrom.

Bilde av lysfellen som ble brukt.
Bilde av lysfellen som ble brukt.

Millioner av insekter

Over tre millioner insekter ble fanget med fellen, mens radaren registrerte rundt ni millioner insekter.

Totalt viste dataene en nedgang i flyvende, migrerende insekter fra 2003 til 2020.

Nedgangen var på 0,4 prosent hvert år og 7,6 prosent totalt på de 18 årene.

Videre så forskerne spesielt på insekter som enten spiser planter og avlinger, eller som er naturlige fiender av plantespiserne.

Her hadde forskerne fanget 2,8 millioner individer.

De fordelte seg på 20 familier av insekter som spiser på planter og avlinger, og åtte familier av insekter som er deres naturlige fiender.

Mest nedgang hos rovinsektene

Forskerne så at mengden rovinsekter sank med 0,85 prosent årlig og 15 prosent totalt over de 18 årene.

Sju av åtte familier hadde nedgang. Blant de naturlige fiendene til plantespiserne registrerte forskerne blant annet marihøner, dobbeltbåndet blomsterflue og gulløyer.

Det var også nedgang blant plantespiserne, ifølge The Washington Post. Forskerne registrerte arter som bomullsfly og pestfagerfly som kan spise på avlinger.

Forskerne kartla forbindelser i næringskjeden mellom insektene som spiser på avlinger og deres naturlige fiender. De kom fram til 124 rovdyr-byttedyr forbindelser.

Her var det rovinsektene som hadde mest nedgang.

Forskerne skriver i oppsummeringen at dette svekker reguleringen av de plantespisende insektene og stabiliteten i økosystemet.

Eksempler på insektsarter som ble fanget.
Eksempler på insektsarter som ble fanget.

Færre leveområder

Forskerne mener utviklingen er bekymringsfull.

- Resultatene våre understreker et pressende behov for å bevare naturlige fiender av skadedyr og dempe de menneskeskapte kjerneårsakene til inntektsnedgangen i Kina og andre steder, skriver forskerne.

Den viktigste årsakene til at det blir færre insekter ser ut til å være at de har fått færre leveområder. Intensivt landbruk, hvor det er store flater med en og en planteart, gir ikke se samme mulighetene som mer naturlig og variert vegetasjon.

Sprøyting og forurensning er en annen årsak, ifølge en sak fra Videnskab.dk.

I tillegg spiller spredning av fremmede arter og kanskje klima en rolle.

Til nytte i landbruket

Insekter som spiser skadedyr kan være til nytte for landbruket, ifølge en tidligere sak på forskning.no. De kan redusere behovet for sprøyting.

Det går an å legge til rette for nytteinsektene med blomstrende kantskiller og veikanter.

De trenger også bosteder. Her kan steinhauger, gamle trær og kratt gjøre nytten.

Hvis man legger til rette for de naturlig fiendene av skadedyr, er det også til god hjelp for pollinatorene.

Referanse:

Yan Zhou m. fl.: «Long-term insect censuses capture progressive loss of ecosystem functioning in East Asia», Science Advances, 3. februar 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS