Malariaparasitt gjør myggen stikkeivrig

Mygg med malariaparasitt blir mer tiltrukket av menneskelukt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Myggen Anopheles gambiae påvirkes av malariaparasitt til å stikke oftere, ifølge ny studie. (Foto: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)/James Gathany)

Årlig er det mer enn 200 millioner sykdomstilfeller av malaria verden over. Et anslag fra FNs helseorganisasjon WHO sier at 660 000 mennesker døde av sykdommen i 2010.

Sykdommen skyldes en parasitt som overføres til mennesker via mygg. Kunnskap om at denne parasitten faktisk kan påvirke myggens oppførsel kan få betydning for hvordan smitten skal bekjempes.

En ny studie viser nå at mygg som er infisert av malariaparasitten i mye større grad enn annen mygg tiltrekkes av lukt av mennesker. Forskere fra Nederland, Storbritannia og USA står bak studien.

Menneskelukt

Menneskelukt ble smurt på en overflate. Deretter observerte forskerne hvor ofte myggen satte seg på denne overflaten og begynte å lete etter et sted å stikke.

Mygg som på forhånd var smittet med malariaparasitten Plasmodium falciparum var mye ivrigere enn ikke-infiserte mygg.

De av insektene som hadde parasitten i kroppen landet tre ganger så hyppig på overflaten med menneskelukt.

Felles for begge typer mygg var at de var mye mer tiltrukket av menneskelukt enn av en tilsvarende overflate uten lukt. Den luktfrie overflaten ble nesten ikke besøkt av noen mygg.

Styrer myggen

Malariamyggen Anopheles gambiae sensu strictu er den som ble undersøkt. Dette er en av flere Anopheles-mygg som kan overføre malaria til mennesker.

Resultatene, som av forskergruppa beskrives som foreløpige, tyder på at parasitten kan ha en mulighet til å styre atferden til verten.

Endringer i proteinsammensetningen i den delen av nervesystemet som styrer myggens luktesans kan være en mulig forklaring. Tidligere studier med andre typer parasitter peker i den retningen.

Ikke representantiv

- Så langt har de fleste studier av myggatferd hos An. gambiae blitt utført på ikke-infisert mygg, men våre data viser at slike resultater kanskje ikke er representative for infiserte mygg, skriver forskerne i tidsskriftet PLOS One.

Dersom forskerne kan få mer kunnskap om hvilke lukter som tiltrekker malariainfisert mygg, kan de lage mer effektive feller som er målrettet mot de myggene man vil kverke.

Dette forutsetter at de nye, men foreløpige resultatene er korrekte, og at myggen oppfører seg på samme måte også utenfor laboratoriene.

Forsker videre

Nye studier er allerede underveis. Blant annet vil forskerne prøve ut ulike typer menneskelukt.

De er også interessert i å finne ut hvordan parasittens ulike stadier påvirker myggen. Det vil være best for parasitten om den gjør myggen bitevillig akkurat når parasitten er moden og klar for overføring til mennesker.

Malariaparasitten utvikler seg kun i hunnmygg og overføres til mennesker når myggen stikker. Ikke-infisert mygg får parasitten i seg ved å suge blod av mennesker som allerede er smittet.

Luktstoffer

Forsker Hans Jørgen Overgaard ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har bred erfaring med tiltak mot malaria i flere land.

Han sier at den nye studien kan være relevant for å utvikle luktstoffer som i hovedsak tiltrekker seg mygg som er infisert med malariaparasitten og i mindre grad ikke-infisert mygg.

- En kan tenke seg at det kan være mer effektivt om man retter tiltakene bare mot de myggene som er infisert, sier Overgaard.

Slike feller kan i første omgang brukes i mindre skala for å overvåke hvor effektive andre former for bekjempelse er.

Trapper opp

Det forskes mye på malariamyggen. Genmodifisert og steril mygg har vært foreslått. Lavteknologiske løsninger er likevel fortsatt det beste.

- Myggnetting impregnert med insektsgift er den mest anerkjente form for myggkontroll, sier Overgaaard.

Ifølge World Malaria Report fra verdens helseorganisasjon WHO ble det i fjor brukt 14 milliarder kroner på bekjempelse av malaria. Kampen mot sykdommen er trappet opp det siste tiåret.

Innsatsen gir gode resultater og mange land er på god vei mot å nå målet om en 75 prosent reduksjon i 2015 sammenlignet med år 2000.

I 2010 var mellom 154 og 289 millioner sykdomstilfeller verden over. Usikkerheten skyldes at mange land har dårlige rapporteringsrutiner. En rapport fra WHO bruker tallet 219 millioner tilfeller i 2010 som et anslag.

Tre land - Kongo, India og Nigeria - står for 40 prosent av tilfellene.

Referanser:

Renate C. Smallegange et. al.: “Malaria Infected Mosquitoes Express Enhanced Attraction to Human Odor,” PLOS One, 15. mai 2013.

World Malaria Report 2012, WHO. Rapporten kan lastes ned her.

Powered by Labrador CMS