En helsearbeider sprøyter et område for å forhindre myggbårne sykdommer ved Sangam, sammenløpet av elvene Ganges, Yamuna og Saraswati, før en religiøs festival.
En helsearbeider sprøyter et område for å forhindre myggbårne sykdommer ved Sangam, sammenløpet av elvene Ganges, Yamuna og Saraswati, før en religiøs festival.

Superresistente, muterte mygg i Asia er en økende trussel

Mygg som overfører denguefeber og andre virus, har utviklet mye motstand mot insektmidler i deler av Asia. Forskere mener nye metoder må utvikles mot myggfaren.

Helsemyndighetene beordrer gjerne bruk av insektmidler over områder med mye mygg. Men nå advarer forskere om at mygg har utviklet resistens mot de tradisjonelle midlene. De mener det er tvingende nødvendig å finne nye måter å kontrollere myggen på.

Det har lenge vært bekymring for økende resistens, men omfanget av problemet har ikke vært forstått før nå, mener forskere.

Tok før livet av nesten alle mygg, nå bare 7 prosent

Den japanske forskeren Shinji Kasai og kollegaene hans har undersøkt mygg fra flere land i Asia og i Ghana i Vest-Afrika. De fant ut at muterte mygg ikke lenger reagerer på mye benyttede insektmidler, som for eksempel permetrin.

– I Kambodsja viser over 90 prosent av aedes aegypti-myggen – eller gulfebermyggen – nå resistens mot insektmidlene, sier Kasai.

Forskerne fant ut at nivåer av insektmidler som normalt ville tatt livet av nærmere 100 prosent av myggen i en prøve, nå bare drepte rundt 7 prosent av insektene.

Selv en dose med insektmiddel som var 10 ganger sterkere, drepte bare 30 prosent av de superresistente myggene.

– Resistensnivået som vi fant hos mygg i Kambodsja og Vietnam, skiller seg virkelig ut, opplyser Kasai, som er direktør for Institutt for medisinsk entomologi ved Japans nasjonale institutt for infeksjonssykdommer.

Alvorlige sykdommer

Dengue kan forårsake hemoragisk feber, og anslagsvis 100 til 400 millioner mennesker smittes i året. Førstegangsinfeksjon gir et influensalignende sykdomsbilde. Personer som smittes for andre gang, kan bli livstruende syke.

Det er utviklet flere dengue-vaksiner, og forskere har også brukt en bakterie som steriliserer mygg i kampen mot viruset.

Men ingen av alternativene er ennå i nærheten av å utrydde dengue. Aedes aegypti-myggen bærer dessuten på andre alvorlige sykdommer, inkludert zika og gulfeber. Zikafeber er en infeksjonssykdom som kan gi utslett, ømme ledd og røde, irriterte øyne. Zikafeber-infeksjon hos gravide kan føre til fosterskade. Gulfeber er en potensielt alvorlig infeksjonssykdom som kan gi betennelse i lymfevev, lever, nyrer og hjerte og kan i noen tilfeller forårsake betydelig leverskade.

Resistens ble også oppdaget i en annen type mygg, Aedes albopictus, men på lavere nivåer. Det ble også funnet at det var variasjoner av resistens i ulike land.

En aedes aegypti-mygg – eller gulfebermygg – fotografert på laboratorium i Tokyo. Forskere er bekymret for at insektmidler virker langt dårligere enn tidligere på en del mygg som sprer sykdommer.
En aedes aegypti-mygg – eller gulfebermygg – fotografert på laboratorium i Tokyo. Forskere er bekymret for at insektmidler virker langt dårligere enn tidligere på en del mygg som sprer sykdommer.

Vil myggen spre seg?

– Men forskningen viser at de vanlige strategiene i kampen mot myggen kanskje ikke lenger er effektive, sier Cameron Webb, førsteamanuensis og myggforsker ved NSW Health Pathology og University of Sydney.

Han mener det er behov for nye kjemikalier for å kunne kontrollere populasjonen av farlige mygg.

– Men myndigheter og forskere må også tenke på andre måter man kan beskytte lokalsamfunn på, deriblant vaksiner, understreker han

Andre alternativer inkluderer mer innsats for å fjerne myggens yngleplasser.

Når og hvor mutasjonene for resistens dukket opp hos mygg, kjenner ikke forskerne til. Kasai og hans team utvider nå forskningen til andre steder i Asia og undersøker nye prøver fra Kambodsja og Vietnam for å se om noe har endret seg fra studieperioden 2016–2019.

– Vi er bekymret for at myggen med mutasjonene som vi fant i denne studien, vil spre seg til resten av verden i nær fremtid, sier han.

Han understreker at det haster med å finne alternative løsninger for å bekjempe myggproblemene før det skjer.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS