Tiriltungeblåvingen er vanlig over hele Norge og resten av Europa. Larven lever på erteplanter, sannsynligvis først og fremst tiriltunge og kløver. (Lisens CC-BY-NC-SA) (Foto: Colourbox)
Tiriltungeblåvingen er vanlig over hele Norge og resten av Europa. Larven lever på erteplanter, sannsynligvis først og fremst tiriltunge og kløver. (Lisens CC-BY-NC-SA) (Foto: Colourbox)

Her finner du navnet på sommerfuglen

Hva heter sommerfuglen som flagrer forbi? Nå lanseres en ny base på nett, hvor du lett kan finne riktig sommerfugl blant 900 som finnes i Norge.

 

Hagtornsommerfuglen holder til på enger, hogstflater og åpne områder med kratt. Den tilhører hvitvingefamilien, som har 13 arter i Norge, deriblant den velkjente kålsommerfuglen og sitronsommerfuglen. (Lisens CC-BY-NC-SA) (Foto: Artsdatabanken)
Hagtornsommerfuglen holder til på enger, hogstflater og åpne områder med kratt. Den tilhører hvitvingefamilien, som har 13 arter i Norge, deriblant den velkjente kålsommerfuglen og sitronsommerfuglen. (Lisens CC-BY-NC-SA) (Foto: Artsdatabanken)

 

En blodrød sommerfugl med metallglinsende vinger flagrer forbi i hagen, og barnet ditt spør: Hva heter den, mamma? Nå slipper du å bli svar skyldig.

Klikk deg inn på Arter på nett, og du får opp bilder av alle de vanligste sommerfuglene i Norge. Artsdatabanken lanserer nå denne gavepakken til alle sommerfugl-fans. 

– Dette er en fleksibel løsning hvor du får informasjon på forskjellige nivå, tilpasset ulike brukere, sier Beate Horg hos Artsdatabanken.

 

Naglespinneren finnes i Europa og sørover til Iran, og østover til Japan. I Norge finnes den rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten. Hannene flyr i solskinn om dagen, mens begge kjønn flyr om natta. (Lisens: CC-BY-NC-SA) (Foto: Artsdatabanken)
Naglespinneren finnes i Europa og sørover til Iran, og østover til Japan. I Norge finnes den rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten. Hannene flyr i solskinn om dagen, mens begge kjønn flyr om natta. (Lisens: CC-BY-NC-SA) (Foto: Artsdatabanken)

 

Slik finner du typen

Når du finner sommerfuglen som ligner mest, ser du navnet på norsk og latin. Men vent litt, kan det være en nær slektning? Klikk på bildet, og vips ser du alle sommerfuglene i denne familien, med forklarende tekst.

Klikk igjen på den som ligner mest og du får vite om sommerfuglen som blafret forbi er en hunn eller hann, spiser med sugesnabel eller kjever, og om den foretrekker pollen fra lyng eller nypekratt.

Og du kan lese hvordan de forfører hverandre og parrer seg. For det varierer.

Både skoleelever, studenter og fagfolk kan finne noe interessant. Skolebarn vil ha glede av bilder og filmer, mens studenter kan bruke verktøyet til å lære seg arter.

 

Nattpåfugløye er vanligst i Sør-Norge, men er funnet helt oppe i Finnmark. Hunnen er større enn hannen og de har ulik grunnfarge, men de samme vingetegningene. (Lisens. CC-BY-NC-SA) (Foto: Artsdatabasen)
Nattpåfugløye er vanligst i Sør-Norge, men er funnet helt oppe i Finnmark. Hunnen er større enn hannen og de har ulik grunnfarge, men de samme vingetegningene. (Lisens. CC-BY-NC-SA) (Foto: Artsdatabasen)

 

Bloddråpesvermeren

Den røde bloddråpesvermeren med glinsende vinger, fins i mange varianter. Se nærmere på bildene, og du kan finne ut om sommerfuglen i din hage er en smalkantet, liten, stor, eller seksflekket variant.

Eller kanskje en fjellbloddråpesvermer. Bloddråpesvermere liker seg best i åpne blomsterenger. De er truet, på grunn av endringer i kulturlandskapet.

Neste gang du ser en slik, kan du briljere med detaljer overfor slekt og venner.

Bloddråpesvermer-familien består av flere arter hvor særlig seksdråpet og stor bloddråpesvermer er til forveksling like. (Lisens: CC-BY-NC-SA) (Foto: Artsdatabanken)
Bloddråpesvermer-familien består av flere arter hvor særlig seksdråpet og stor bloddråpesvermer er til forveksling like. (Lisens: CC-BY-NC-SA) (Foto: Artsdatabanken)

 

Hvor i landet

Du kan også se hvor i landet de ulike sommerfuglene er utbredt. Kanskje du observerer en art i Nord-Norge som fagfolk ikke har registert der tidligere?

Da kan du selv melde fra til Artsobservasjoner.no, og informasjonen blir oppdatert. Nordmenn flest er naturforskere, for hittil har privatpersoner gjort 11 millioner registreringer her. 

 

Målere er den tredje største sommerfuglgruppen i Norge. Den har fått navnet sitt av måten larvene beveger seg på, det ser ut som de måler opp bakken. (Lisens: CC-BY-NC-SA) (Foto: Artsdatabanken)
Målere er den tredje største sommerfuglgruppen i Norge. Den har fått navnet sitt av måten larvene beveger seg på, det ser ut som de måler opp bakken. (Lisens: CC-BY-NC-SA) (Foto: Artsdatabanken)

 

2200 sommerfugl-arter

Det er registrert over 2250 arter av sommerfugler i Norge. De fleste sommerfugler er møll og nattsvermere. 

Dagsommerfugler har fine tegninger og farger, og det er disse folk flest har et forhold til. 900 av disse er samlet på nettsiden til artsdatabanken

Det er lagt inn 76 sommerfugl-familier i basen, men det er mulig at noen av disse har arter som ikke finnes i Norge.

Har du hittil trodd at blåvingede sommerfugler heter glansvinge? Så enkelt er det ikke. Det fins hele 24 arter i familien i Norge. Klikk deg inn på bildene, så kan du finne ut nøyaktig hvilken type som flagret forbi i sommerkvelden.

 

Tiriltungeblåvingen er vanlig over hele Norge og resten av Europa. Larven lever på erteplanter, sannsynligvis først og fremst tiriltunge og kløver. (Lisens CC-BY-NC-SA) (Foto: Vladimir Kononenko)
Tiriltungeblåvingen er vanlig over hele Norge og resten av Europa. Larven lever på erteplanter, sannsynligvis først og fremst tiriltunge og kløver. (Lisens CC-BY-NC-SA) (Foto: Vladimir Kononenko)

 

Pilotprosjekt

Artsdatabankens lansering av sommerfugl-oversikten, er et pilotprosjekt blant flere planlagte oversikter. Lignende nett-kartotek over bier, marine snegler og moser blir publisert etterhvert.

Informasjonen er levert av Naturhistorisk Museum i Oslo i samarbeid med Norsk entomologisk forening, og er kvalitetssikret av eksperter i fagmiljøet.

– Dette er et viktig verktøy for fagmiljøenes satsing på å legge kunnskap til rette for samfunnet, sier Ivar Myklebust, direktør i Artsdatabanken. 

– Målet er at løsningen også skal bli et nyttig verktøy for forvaltningen, spesielt med hensyn til truede arter, sier Horg.

Arbeidet med å utvikle løsningen og innholdet er finansiert gjennom øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet (Artsprosjektet).

Les mer om prosjektet hos Artsdatabanken her

Powered by Labrador CMS