(Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix)

Innvandrere fra Somalia bor trangest

Innvandrere fra Afrika har det trangest hjemme, og aller mest trangbodd er det hos innvandrerfamilier fra Somalia, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Blant innvandrere regnes 20 prosent av husholdninger som trangbodde. For resten av befolkningen er tallet 5 prosent.

Husholdninger der innvandrere har bakgrunn fra Afrika bor trangest, her regnes 29 prosent som trangbodde. Innvandrere fra Somalia er klart mest trangbodde med 38 prosent.

– Men også husholdninger fra Marokko har en stor andel trangbodde, med 33 prosent, sier rådgiver Espen Andersen i SSB.

I rapporten fra Statistisk sentralbyrå defineres en husholdning som trangbodd dersom antall rom i boligen er mindre enn antall personer eller én person bor på ett rom, og dersom P-arealet er under 25 kvadratmeter per person.

Blant innvandrere fra Asia er det folk fra Pakistan og Syria som bor trangest, med henholdsvis 34 og 21 prosent.

– Dette kan være noe overraskende. Husholdninger fra Pakistan har lengre botid og betydelig større eierandeler enn husholdninger fra Syria. Vi kunne kanskje forvente at husholdninger fra land med lang botid og store eierandeler, det vi kan kalle etablerte husholdninger, i minst grad er trangbodde. Men dette er altså ikke et klart mønster, sier Andersen

Innvandrerhusholdninger består gjennomsnittlig av 2,27 personer, som er litt mer enn de øvrige husholdningene som har et gjennomsnitt på 2,17. Husholdninger fra Pakistan er størst, med et snitt på 3,37 personer. Samtidig er det relativt sett flere innvandrerhusholdninger som består av én person enn i øvrig befolkning. Det er vesentlig færre innvandrerhusholdninger som består av to personer.

Powered by Labrador CMS