Teknologi og design for alle

Skal vi bli gode på problemløsing og innovasjon, må det satses på teknologi og design for alle i skolen, mener forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det mener forfatterne av en ny bok som kopler naturfag, matematikk og kunst og håndverk i skolen.

– Teknologi og design er allmenndannelse for alle elever i grunnskolen, sier høgskolelektor Liv Oddrun Voll ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

– Ønsker vi å satse utvikling av kompetanse i problemløsing og innovasjon, må vi starte i første klasse med å jobbe flerfaglig og fortsette med dette oppover i skolegangen, sier førstelektor ved HiOA, Liv Klakegg Dahlin.

– Samtidig må tverrfaglige fag og aktiviteter inn i lærerutdanningen. Skal du designe noe nytt trenger du ofte teknisk kompetanse, og er du ingeniør trenger du å kunne tenke form og funksjon, sier hun.

– Mange av fagene i skolen er blitt for teoretiske i dag, og det blir lite tid til praktisk arbeid. Elevene får ikke utviklet en praktisk handlingskompetanse, verken på skolen eller hjemme. Vi må bli flinkere til å skjønne hvordan ting virker, sier Voll.

Sammen med universitetslektor Ann-Gunn Svorkmo ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen har Voll og Dahlin skrevet boka Teknologi og design i skolen.

Praktiske arbeid

Forfatterne mener elevene kan løse problemer sammen ved å trekke inn emner fra naturfag, matematikk og design. Kompetansemålene har de sortert i tre hovedgrupper. Dette er arkitektur og bærende konstruksjoner, bevegelse og mekanikk, lys elektrisitet og kommunikasjon.

– De praktiske prosjektene følger elevenes ferdighetsnivå og læreplanenes krav.

– Skal elevene kunne jobbe med store byggstrukturer i siste klassetrinn på grunnskolen er det viktig at de gjennom skolegangen er blitt fortrolige med bruk av verktøy, teknikker og materialer gjennom mindre prosjekter på lavere klassetrinn, sier Voll.

Teknologi og design er klart innenfor læreplanen i grunnskolen. Gjennom boka har kompetansemålene blitt gruppert og prosjekter tilpasset de ulike trinnene.

– Dette er praktiske prosjekter som allerede er prøvd ut i skolehverdagen og blant lærerstudenter. Vi ønsker at lærere og elever gjør praktisk arbeid som gir skaperglede for alle, sier Dahlin.

– Vi vet også at mange lærere synes dette er utfordrende fagområder å undervise i. Her møtes flere fagområder som skal samarbeide.

Kunnskapsløftet

Siden teknologi og design kom inn i skolen gjennom Kunnskapsløftet i 2006, har de tre nasjonale sentrene for matematikk, naturfag og kunst og kultur samarbeidet om praktiske undervisningsopplegg.

Mange av disse undervisningsoppleggene ligger på nettet.

– Fra 2008 har vi samarbeidet om undervisningopplegg. Nå er disse samlet, samtidig som vi har satt dem inn i en sammenheng og blant annet sett på samfunnets behov, sier Voll, som først og fremst har skrevet boka for lærere og lærerstudenter.

Powered by Labrador CMS