Et bleieinnlegg kan gjøre det lettere å oppdage eldre pleietrengende som har urinveisinfeksjon i fremtiden. Bleieinnlegget kartlegger mellom fem og 14 forskjellige stoffer i urinen. (Foto: An-Magritt Larsen)
Et bleieinnlegg kan gjøre det lettere å oppdage eldre pleietrengende som har urinveisinfeksjon i fremtiden. Bleieinnlegget kartlegger mellom fem og 14 forskjellige stoffer i urinen. (Foto: An-Magritt Larsen)

Dette bleieinnlegget tar urinprøve

Et nyutviklet bleieinnlegg kan registrere stoffer i urinen. I fremtiden kan det spare eldre pleietrengende for unødige prøver ved mistanke om urinveisinfeksjon eller andre bakterieinfeksjoner.

Urinveisinfeksjon er en vanlig plage blant eldre. Men å finne ut hvem som har det, er ikke alltid like rett frem.

Derfor har forskere ved Høgskolen i Sørøst-Norge utviklet et bleieinnlegg som skal kunne oppdage bakterieinfeksjoner.

– Hele prosjektet er basert på at det skal være enkelt å bruke for ansatte på sykehjem og i hjemmesykepleien. De har fortalt oss om utfordringene med å få tatt gode prøver av eldre pasienter med urinveisplager, og deres behov har vært styrende for arbeidet vi har gjort, forteller Haakon Karlsen ved Institutt for mikrosystemer på Høgskolen i Sørøst-Norge. 

Ingen elektronikk i bleieinnlegget

Det nye bleieinnlegget registrerer stoffer i urinen som er til stede ved en bakterieinfeksjon.

For å få til dette har forskerne brukt såkalt mikrofluid-teknologi. De har utviklet en metode som leder urinen via mikroskopiske kanaler i papir og porøst materiale, inn et analysekammer i bleieinnlegget. Der blir urinen raskt isolert fra ytre påvirkninger, før den blir analysert.

Innlegget inneholder ingen elektronikk eller noe batteri. Det er først og fremst på grunn av pasientsikkerhet, men også for å holde prisen på produktet nede.  

Kan lese av resultatet med app på mobilen

I tillegg til selve bleieinnlegget, har Karlsen og kollegaer laget en mobil-app i samarbeid med Sensovann AS. Appen skal gjøre at helsepersonell enkelt kan skanne resultatene. Det er også mulig å lese resultatene manuelt. Bleieinnlegget er nemlig utstyrt med fargekart som gjør det mulig å lese prøveresultatene også uten bruk av mobiltelefon.

Det finnes andre produkter på markedet, men mens de kun registrerer nitritt og leukocytter, vil HSN-forskernes bleieinnlegg kartlegge mellom fem og 14 forskjellige stoffer.

Haakon Karlsen (andre f.v.) og lederen av forskningsgruppa Tao Dong (tredje t.v.) viser frem mobilapp og bleieinnlegg. Andre medlemmer av forskningsgruppa ved HSN er Zhaochu Yang (første f.v.), Joao C.G. Simões (fjerde f.v.) og M.M. Pires (femte f.v.) (Foto: An-Magritt Larsen)
Haakon Karlsen (andre f.v.) og lederen av forskningsgruppa Tao Dong (tredje t.v.) viser frem mobilapp og bleieinnlegg. Andre medlemmer av forskningsgruppa ved HSN er Zhaochu Yang (første f.v.), Joao C.G. Simões (fjerde f.v.) og M.M. Pires (femte f.v.) (Foto: An-Magritt Larsen)

Mange kan slippe mer omfattende prøver

– Poenget er egentlig raskt å kunne utelukke muligheten for infeksjon, forklarer Karlsen.

SENS-U bleieinnlegg

Bleieinnlegget har fått navnet SENS-U og er utviklet av forskere ved Høgskolen i Sørøst-Norge i samarbeid med Sensovann AS. Prosjektet har fått støtte fra Oslofjordfondet og Forskningsrådet sitt FORNY2020-program.

Eldre og pleietrengende pasienter må ofte gjennom til dels ubehagelig prøvetaking og innsetting av kateter for å finne ut om de har en infeksjon. Mange begynner også med antibiotikabehandling basert på symptomer som for eksempel feber. Behandling med antibiotika vil hjelpe mange som har urinveisinfeksjon, men de som ikke har en slik infeksjon vil også bli gitt antibiotika unødvendig.

Hvis bleieinnlegget viser at det er stoffer til stede i urinen som tyder på en infeksjon, må videre prøver tas for å gi en sikker diagnose. Men når bleieinnlegget ikke finner noen av disse stoffene, slipper altså brukeren å ta videre prøver. Slike tester kalles gjerne prescreening på fagspråket.

– Den nye teknologien er tenkt som en prescreening-løsning som raskt vil utelukke bakterieinfeksjon som årsak. Dermed vil mange eldre slippe ubehagelige prøver, i tillegg til at bruken av antibiotika kan gå ned, sier Karlsen.

Helsepersonell er usikre på dagens testing

Eldre er den pasientgruppen som oftest får urinveisinfeksjon, og jo mer pleieavhengig du er, jo vanligere er det å få det.

I dag blir såkalte dipsticks ofte brukt for å analysere urinprøver fra de eldre som en screening før de eventuelt får en endelig diagnose. Dipsticks er papirstrimler som dyppes ned i et glass med urin og forandrer farge ut fra hvilke stoffer som er til stede.

De er raske å bruke, men studier gjennomført på Høgskolen i Sørøst-Norge viser at hele 40 prosent av sykepleiere og helsefagarbeidere er usikre på om de har lest av dipstick-analysen riktig.

Årsaken er som regel at det er vanskelig å se eller tolke forskjell i fargenyansene på prøven, ifølge denne studien publisert i Sykepleien.

Får resultatet ved neste bleieskift

– 80 prosent av eldre på sykehjem er inkontinente eller har av andre årsaker behov for å bruke voksenbleier. Konvensjonelle dipstick-tester kan ikke brukes i bleier. Det er derfor stor etterspørsel etter et bleieinnlegg med samme funksjonalitet som dipstick-tester, men med mulighet for enklere prøvetaking og funksjonell avlesing, sier Haakon Karlsen.

Ved å ha innlegget i bleien er det risiko for forurensning, men samler man inn og isolerer urinen når den kommer, reduseres risikoen for feil resultat.

– Helsepersonell vil dermed bruke betydelig mindre tid og innsats på urinprøvetaking hos pasienter med inkontinens, og pasientene vil få raskere prøvesvar og behandling, sier Haakon Karlsen.

Han har vært opptatt av at håndtering av bleieinnlegget kan integreres i arbeidsrutinene til sykepleierne.

– På et bleieskift legges enheten inn, på neste bleieskift tas det ut og avleses. For at det skal fungere, må resultatene være pålitelige i minst fire til åtte timer. En vanlig dipstick må leses av i løpet av et par minutter på grunn av tørking og oksidering. Vi har derfor jobbet mye med å bevare resultatene over tid, forteller Karlsen.

Produktet er fortsatt i testfasen, men forskerne håper å kunne begynne arbeidet med å kommersialisere bleieinnlegget våren 2019.

Referanse

Haakon Karlsen: Smartphone-based urinary biomarker detection: an application-oriented device and algorithm, doktorgrad ved Høgskolen i Sørøst-Norge 2018.

Powered by Labrador CMS