IKT er nøkkelen til kunnskapssamfunnet

En ny rapport understreker behovet for en bred satsing på IKT-forskning for å realisere kunnskapssamfunnet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Rapporten “UTSIKT” er den siste i rekken av Forskningsrådets foreløpig fem foresight-prosjekter. Onsdag ble fremtidsstudien av norsk IKT-forskning overrakt statssekretær Åge Ronald Rosnes i Kunnskapsdepartementet.

Foresight-prosjektet viser gjennom tre ulike fremtidsscenarier at forskningen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) vil komme til å spille en viktig rolle de neste ti årene, men at utviklingen kan gå i svært forskjellige retninger.

Tre scenarier

I ett scenario er IKT-forskningen i 2015 styrt av brukernes behov, i et annet er den styrt av nasjonalt og internasjonalt engasjement, mens den i et tredje scenario foregår nesten uten kontakt med samfunnet.

'Idex' fingeravtrykksensor. (Foto: Arne B Langleite)'
"Idex' fingeravtrykksensor. (Foto: Arne B Langleite)"

Prosjektgruppen understreker i rapporten hvor viktig det er å forstå drivkreftene som danner rammevilkårene for IKT-utviklingen, dersom vi skal lykkes med kunnskapsutviklingen innen IKT i Norge.

Foresight-prosjektet har vært ledet av Hilde Erlandsen i Forskningsrådet, og har involvert bred deltakelse fra norsk forskning og næringsliv.

- Vil lese med stor interesse

Statssekretær Åge Ronald Rosnes stilte i kunnskapsminister Øystein Djupedal sted da administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningrådet overrakte rapporten.

- IKT er nøkkelen til kunnskapssamfunnet, sier Hallén.

- Hvorfor gjennomføre en undersøkelse av scenarier? Fordi det vil skape bedre grunnlag for å ta strategiske valg, avdekke hvilke hensyn som må tas, hva som er drivkreftene og hvilke retninger utviklingen kan ta, sier Hallén.

- Forskningsrådet fortjener honnør for sitt arbeid knyttet til denne rapporten. Det er blitt arbeidet systematisk med å identifisere ulike utviklingstrekk. Jeg vil lese rapporten, sammen med Djupedal, med stor interesse, sier Rosnes.

- Jeg gleder meg til å sette med inn i de tre scenariene, sa statsekretæren.

Sikkerhet i cyberspace

To av IKT-selskapene som holder til på IT Fornebu - Linus og Idex - presenterte sammen med samarbeidspartner Telenor produkter de har utviklet eller er i ferd med å utvikle.

Rosnes fikk også demonstrert Idex’ fingeravtrykksensor som er klar til å tas i bruk, enten for å gjøre enklere IT- og mobilnavigering, eller gjøre enklere og sikrere identifisering på Internett, for eksempel innlogging på nettbank og andre nettsteder som krever bekreftelse av brukerens identitet.

Bredde og spiss

UTSIKT-prosjektet ble gjennomført for at Forskningsrådet skulle få et bedre grunnlag for å gjøre riktige strategiske veivalg i arbeidet med å styrke IKT-forskningen.

Prosjektgruppen understreker at det er viktig å satse på både “spisser” og bredde i forskningen.

Det norske forskningssystemet må ha kapasitet til å tilpasse seg endringer i behov og omgivelsene, og det er nødvendig å ha et bredt spekter av kompetanse, er noen av hovedanbefalingene.

Mange interessenter

Rapporten fremhever at IKT-forskningen skal dekke mange behov i samfunnet, næringslivet og hos forbrukerne. Dette krever et komplekst samspill mellom mange aktører.

Det er nødvendig å ta hensyn til mange ulike perspektiver i planleggingsprosessen.

I tillegg er det nødvendig å ta høyde for raske og uforutsigbare endringer i samfunnet, som i stor grad påvirker hvilken retning utviklingen kan gå.

Powered by Labrador CMS