På europatoppen i nettbruk

Norge er på topp i teknologibruk. Nesten alle har internett hjemme og vi har høyest antall mobilbrukere i Europa.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nordmenn er på europatoppen i bruk av ny teknologi - så mye som 92 prosent av befolkningen har tilgang på internett hjemme, og 98 prosent har mobiltelefon.

Det viser tall fra undersøkelsen Eurobarometer, som er analysert av professor Svein Sjøberg ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo.

Han skriver i en kronikk på forskning.no i dag om funnene, og det han mener er en feilbeskrivelse av den norske bredbåndssituasjonen fra IT-bransjens og medias side.

Sjøbergs analyse viser at Norge ligger foran alle de nordiske landene i internettbruk både på jobben og hjemme, og at 42 prosent av befolkningen ikke lenger har fasttelefon.

Store forskjeller i Norden

Bak tallene i Eurobarometer ligger intervjuer med 1 000 voksne i 32 europeiske land. De blir blant annet intervjuet om IKT-bruk og tilgang.

Norge og Nederland er landene hvor flest har hjemme-pc - henholdsvis 93 og 96 prosent. Ellers følger utbredelsen av hjemme‐pcer i verdensdelen vår i stor grad samme mønster som en del annet moderne elektronisk utstyr, som dvd-spillere og cd-spillerem:

De minst velstående landene ligger lavest, heter det i rapporten til Sjøberg.

79 prosent av nordmenn bruker internett hjemme hver dag, ifølge barometeret. Her var bare Island og Nederland like aktive, ifølge Sjøbergs rapport.

70 prosent av danskene er på nett hjemme hver dag, mens 68 prosent av svensker er det samme. Bare litt over halvparten av finnene bruker nett hjemme daglig.

Høyere jobbruk enn USA og Japan

53 prosent av nordmenn bruker internett på jobb hver dag, noe som er høyest i Europa, i tillegg til at det også  er høyere enn bruken i USA og Japan, ifølge Sjøbergs rapport.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Det er en langt høyere prosentandel enn vi finner i de andre nordiske landene. 49 prosent av islendingene bruker daglig internett på jobb, mens 42 prosent svensker, 39 prosent dansker, og bare 28 prosent finner gjør det samme, ifølge tallene.

Med referanser til nettopp Finland, trekker Sjøberg fram tall fra PISA-undersøkelsen som viser at norske skolebarn ligger på toppen i IKT-bruk, også på skolen.

- Det kan være verdt å merke seg at Finland, som regnes som PISA-vinneren faglig sett, bruker langt mindre data i undervisningen, sier Sjøberg til forskning.no.

Norge er ikke en bredbåndsinke

I sin kronikk kritiserer han blant annet norske medier som den siste tiden har brukt titler som “Norge er sinker på bredbånd” og “Norge henger etter på bredbånd”.

Artiklene sto på trykkk i VG og Nationen, etter at funnene fra undersøkelsen Broadband Quality Study fikk omtale i Computerworld. Studien ble utført av University of Oxford og Universidad de Oviedo på oppdrag for it-firmaet Cisco, Europas største utbygger av bredbånd.

Ifølge firmaet tydet funnene på at den norske bredbåndsutbyggingen ikke var godt nok til å ta av for framtidas kommunikasjonsutvikling.

Avistitlene gir et feil bilde, mener Sjøberg.

- Dataene fra Eurobarometer viser at vi ikke har noen krise – og at vi er ikke er noen bredbåndsinke, slik det framkommer av titlene i avisene, sier han.

Referanse:

Sjøberg, Svein (2010). Hvilket forhold har norske kvinner og menn til vitenskap og teknologi? En sammenlikning med 32 europeiske land basert på Special Eurobarometer “Science and Technology” 2010. (I trykk, Fritt Ord)

Nordmenn elsker IKT?  Svein Sjøberg, kronikk forskning.no 23.11.10

Powered by Labrador CMS