Tekst viker for bilder

Bilder på Instagram og ultrakorte videoer via Snapshat og Vine er blitt svært populært, særlig blant de unge. Trenden på sosiale medier er visuell.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Instagram seiler opp som en av vinnerne innen sosiale medier. (Foto: Photos.com)

Facebook-vennene våre

95 prosent har barndomsvenner og gamle klassevenner på vennelista

55 prosent har eksen på vennelista.

45 prosent er venn med kjæreste/samboer/ektefelle.

35 prosent har ukjente som Facebook-venner.

27 prosent er venn med en eller flere kjendiser.

27 prosent har overraskende nok uvenner på lista.

(Kilde: Berit Skog)

Under Forskningsdagene i september stilte Berit Skog med to webbaserte spørreundersøkelser. Skog forsker på sosiale medier og følger utviklingen tett.

665 deltok på spørreundersøkelsen knyttet til sosiale medier og Facebook og 550 på undersøkelsen om bruken av mobil og apper.

Med undersøkelsene ville hun kartlegge mer om hvem benytter hvilke sosiale medier, hvordan de ulike kanalene brukes og språkbruken på ulike sosiale medier. Skog er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Mikrovideoer

Ultrakorte videoer er det som seiler opp som den nye trenden på sosiale medier. Både bilde- og videodelingstjenestene Snapchat og Vine er blitt svært populære i løpet av de siste par årene.

Videoene som legges ut er bare noen få sekunder lange, og fordrer altså en slags begrensningens kunst som på Twitter. Og i mikrovideo-verdenen er humor konge.

Skogs ferske undersøkelse viser at hele 85 prosent av 13–16-åringene bruker Snapchat, mot 20 prosent av gruppen 39 år og over. På Snapchat legger du ut bilder og videoer som kun vises i noen sekunder før de forsvinner, i hvert fall i teorien. Faren er at mottakeren kan ha en app som lagrer det du sender.

– Den visuelle trenden kan ses som et uttrykk for den teknologiske utviklingen som muliggjør lansering av sosiale medier med nye fasiliteter, som å sende kjappe bilder og videoer.

– Vektleggingen på et visuelt uttrykk avspeiler også den generelle medieutviklingen, og i aviser ser vi eksempelvis hvordan bilder og illustrasjoner ofte får større plass enn selve teksten, sier Skog og legger til:

– De visuelle mediene representerer også en attraktiv nyhet innenfor sjangeren sosiale medier. De kommer i tillegg til, og ikke som en erstatning for Facebook. Snapchat og Vine er godt tilpasset unge brukere, som fort fanger opp og tar i bruk nye digitale medier.

Feel good i bilder

På kort tid har vi gått fra tekst til mer og mer billedbasert kommunikasjon. Unntaket er Twitter.

Instagram har en feel good-stemning i seg, og brukerne legger ut feriebilder, naturbilder, morsomme – og bilder av seg selv i forskjellige hyggelige settinger. Skogs undersøkelse viser hvor stor andel av brukerne som legger ut ulike typer bilder:

70 prosent legger ut natur- og landskapsbilder, 68 prosent humorbilder, 50 prosent matbilder, 47 prosent personlige bilder, 38 prosent treningsbilder, mens bare to prosent legger ut intime bilder.

Meningenes arena

Twitter kan synes som de voksnes arena. Twitter-statistikken på verdensbasis fra 2012 viser imidlertid at aldersfordelingen er Twitter er slik: 42 prosent av brukerne er i aldersgruppen 31-49 år og 41 prosent er mellom 18 og 29 år.

I Twitter er målgruppen og brukerne definert: Verktøyet som begrenser deg til formuleringer på 140 skrifttegn, trigger særlig politikere, journalister, bloggere og andre som vil kommentere og mene noe om andres meninger og om det som skjer i aktualitetsbildet.

– Twitter egner seg primært til å debattere og kommentere. Her er det lite populært med direkte promotering av egen aktivitet og fortreffelighet, understreker Skog.

Følgere i stedet for venner

Vi bruker veldig mye tid på sosiale medier. (Foto: (Illustrasjon: Photos.com))

Felles for Snapschat, Vine, Instagram og Twitter er at du ikke har venner, men følgere. Ved hjelp av #-tagen hekter man på ulike nøkkelord og stedsnavn til bildene og videoene. Slik kan potensielle følgere søke opp temaord eller steder de er interessert i å se mer fra.

– Disse mediene åpner for at vi kan se på hverandres bilder, lese innlegg, følge og kommentere debatter, uten at hovedpoenget er å få respons. Mange følger for eksempel kjendiser på Instagram for å få innblikk i deres livsstil og væremåte, og det interaktive er ikke en hovedmotivasjonsfaktor for å følge disse personene, sier Skog.

– På Facebook derimot, hvor vi har venner, er det flere muligheter til å kommunisere med vennene, blant annet backstage gjennom chatten. Dette signaliserer det sosiale og interaktive aspektet som er mer fremtredende på dette nettstedet enn på for eksempel Instagram og Twitter.

Facebook ruler

Facebook er ifølge Skogs undersøkelse fortsatt den arenaen som vi bruker mest, uansett aldersgruppe. 2,7 millioner nordmenn har en Facebook-profil – og de fleste bruker den relativt hyppig.

– Hva er det som gjør at Facebook holder koken og fortsatt er så populær?

– Facebook er en viktig arena for å holde kontakt med venner og sosiale nettverk ved å oppdatere egen status og kommentere andres status, dele bilder og så videre. Nettstedet er velegnet for å «synliggjøre seg selv», altså svaret på en tidstypisk trend vi også ser på andre områder som tv-programmer, magasiner og filmer.

– Nettstedet er videre en arena for selvbekreftelse, gjennom å få tilbakemeldinger og «likes» på status og bilder. Hele 92 prosent svarer eksempelvis at de blir glad når venner «liker» meldinger og bilder de legger ut, sier Skog.

Også språket på Facebook, som bruk av dialekt, koder og smilefjes, gir både en sosial og en identitetsbyggende gevinst.

– En annen viktig suksessfaktor er Facebooks forretningsstrategi. Det lanseres stadig nye tilbud, som oppkjøpet av Instagram. Muligheten til å starte grupper appellerer til nye brukere, som diskusjons-, fag- og hjemstedsgrupper.

– Et annet businessgrep er relativt hyppige justeringer av profilsiden, til irritasjon for mange brukere som har antatt en eieridentitet til siden. Endringene skaper uro, negative kommentarer og diskusjoner blant brukerne, noe som bidrar både til å holde oppmerksomheten og trafikken oppe på dette nettstedet.

Holder kontakten med eksen

På Facebook er vi venner med mange. To prosent har mer enn 1000 FB-venner, mens snittomgangskretsen ligger mellom 100 og 300 venner. I mange ulike kategorier.

Særlig er det venner fra barndom og ungdom som finner hverandre på denne arenaen, men også ekser holder det gående her.

Hele 55 prosent er venner med en ekskjæreste.

Flørting på mobilen

Skogs undersøkelse om mobilbruk og apper, viser at unge og voksne har mye av de samme appene, men at det er store ulikheter når det gjelder bruken av dem. Voksne bruker mye organiseringsapper, som kalender, klokke og epost.

– Voksne bruker også oftere app for værmelding og aviser enn yngre. Blant 13-16-åringene er app for spill, kamera og humor mest populært, sier hun.

Bruken av mobilen er forskjellig i ulike aldersgrupper.

– Voksne surfer mer på nett med mobilen enn de yngre, blant annet for å lese nyheter. Både unge og voksne bruker mobilen som flørt- og romansekanal, og mobilen brukes i alle faser av et forhold.

Mobbe-appen

Mobilen som til tider kan virke som menneskets næreste og kjæreste venn, kan også bli vår verste fiende. Gjennom mobbe-appen ask.fm kan alle brukere se hvilke meldinger du mottar, mens avsenderen kan skjule seg bak anonymitet.

Massiv hets via ask.fm har vært årsak til selvmord blant unge i Storbritannia, Irland og USA.

Også i Norge har vi hatt mange tilfeller av sjikane via ask.fm. Tøffe Tanja Petersen tok oppgjør med mobberne.

– Min siste spørreundersøkelse viste at ti prosent har lastet ned mobbe-appen, og så mange som 20 prosent av dem har mottatt ubehagelige meldinger gjennom denne appen. Det var et overraskende funn som jeg vil se nærmere på, understreker Skog.

Powered by Labrador CMS