Minnepinne mot eksamensjuks

Skolene skal introdusere digital eksamen der elevene bruker sine egne bærbare datamaskiner, og mange elever kan fristes til å jukse. Forskere ved Norsk Regnesentral har funnet løsningen ved hjelp av fri programvare som startes fra en minnepinne.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Lenker

Mer om Digital eksamen-prosjektet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Plan for gjennomføring av IKT-basert eksamen

PGSA i Utdanningsdirektoratet

De videregående skolene blir pålagt av Utdanningsdirektoratet å avholde digital eksamen med avstengt internett.

Mange videregående skoler tillater elevene å benytte egne PC-er under eksamen hvor skolens trådløse nett brukes.

For teknologikyndige elever finnes det mange muligheter for å få tilgang til hjelpemidler som ikke er tillatt, for eksempel filer, programmer, chatte-sider, trådløse soner eller trådløse nettverk basert på infrarød- eller bluetooth-teknologi.

For eksamensvaktene er det umulig å sjekke alle PC-er for slike hjelpemidler før og under eksamen. Det er også problematisk å “vaske” en PC for uønskede hjelpemidler dersom det for eksempel skulle forsvinne privat innhold.

- Det er en utfordring å stenge alle trådløse nett effektivt under den digitale eksamen og å styre elevene slik at de kan levere besvarelsen via internett til prøvegjennomføringssystemet i Utdanningsdirektoratet.

- Det er behov for en løsning som er enkel å administrere, samtidig som elevens PC ikke skal forandres. Den foreslåtte løsningen er åpen, plattformuavhengig og kan brukes på alle typer PC-er, forklarer forsker Truls Fretland, som er en av forskerne som har utviklet løsningen.

Minnepinne

På oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune, finansiert med tilskudd fra Fornyings- og adminstrasjonsdepartementet (FAD), har Norsk Regnesentral (NR) utviklet en fri programvareløsning.

- Ideen består i å starte et spesialtilpasset operativsystem fra en minnepinne. Dette elevsystemet inneholder all nødvendig programvare, og styrer tilgangen til hjelpemidler.

- Elevene kan på denne måten bruke sin egen bærbare datamaskin på eksamen, men får kun tilgang til et begrenset og sikkert system. Etter eksamen fremstår elevens PC uforandret.

- Til implementeringen er det utelukkende brukt fri programvare, slik at det ikke oppstår lisenskostnader for skolene, forteller Wolfgang Leister, prosjektleder og sjefsforsker ved Norsk Regnesentral.

Ubuntu som basis

Truls Fretland.

- Under eksamen vil elevsystemet kjøre en tilpasset variant av Linux-systemet Ubuntu. Elevsystemet vil kun inneholde programvare som er nødvendig for gjennomføring av eksamen, bare tillatte nettsider vil være tilgjengelige og nettverkstilgangen vil være begrenset til skolens eksamensnett.

- På denne måten vil elevene i mindre grad fristes til å jukse, sier Truls Fretland.

- Før eksamensstart settes minnepinnen i elevens avslåtte datamaskin. Etter oppstarten tastes kandidatnummeret inn og PC-en sender jevnlig melding til administrasjonsmodulen at den er på nett.

Dette er viktig siden en omstart av maskinen kan gi eleven tilgang til dokumenter på egen harddisk, samt tilgang til ikke-godkjente nettverk.

Administrasjonsmodulen slik som eksamensvakten vil se den.

Elevene har tilgang til tekstbehandling, nettsidene Ordnett.no og prøvegjennomføringssystemet i Utdanningsdirektoratet (PGS). Når eksamen starter, laster eleven ned oppgavesettet fra nettsiden PGS.

Til å besvare eksamen benytter eleven tekstbehandlingsprogrammet som regelmessig tar sikkerhetskopi av eksamensbesvarelsen.

- Ved eksamensslutt lastes eksamensbesvarelsen opp i PGS, maskinen slås av og minnepinnen fjernes fra maskinen, forteller Truls Fretland videre.

Eksamensvakt har oversikt

Den typiske eksamensvakten er ikke spesialist på datamaskiner, og derfor er administrasjonssystemet gjort meget enkelt for å holde opplæringsbehovet på et minimum.

På de nasjonale eksamener er også teknisk personale, for eksempel driftsansvarlig på en skole, tilstede for å gjøre den tekniske overvåkingen.

Det er utviklet en enkel administrasjonsmodul, der det varsles med en fargekode om det skulle skje noe uforutsett med en av PC-ene. En eksamensvakt sjekker da hva som har skjedd og nullstiller en eventuell feilsituasjon i admin-modulen.

Under uttesting

Elevsystemet og admin-modulen er under uttesting på utvalgte skoler i Møre og Romsdal denne høsten. I denne fasen skal forskerne se på brukervennlighet og stabilitet av systemet. Selve produksjonsmiljøet for elevsystemene vil også være installert på en minnepinne.

Dette betyr at skolene ikke behøver å dedikere egne PC-er for verken produksjon av minnepinner, admin-system til eksamensvakter eller elevsystem, siden alt kan startes ved behov fra en minnepinne.

Samtidig er det et mål at betjeningen av PC-ene under eksamen virker mest mulig likt det elevene er vant til, slik at dette ikke er med å påvirke eksamensresultatet. Den beskrevne løsningen forårsaker ingen ekstra lisensutgifter, og kostnadene for eksamenssystemet er lave.

Billig

Wolfgang Leister.

Innkjøpsprisen på en minnepinne i passende størrelse er under 100 kroner. Fylkeskommunene som er ansvarlige for gjennomføring av eksamen for den videregående skole, bindes ikke opp mot et spesielt driftsmiljø.

Løsningen er kompatibel med eksisterende infrastruktur på skolene og i Utdanningsdirektoratet.

- Muligheten til å spesialtilpasse et operativsystem med programmer og nettverkstilgang på en minnepinne er ikke bare interessant i en eksamenssituasjon.

- Også for vanlig klasseromsundervisning vil det være nyttig å begrense distraksjonsmulighetene slik at elevene kan fokusere på læringssituasjonen, sier Wolfgang Leister.

- Og hvis en løfter blikket fra skolene kan man se andre anvendelser av et spesialtilpasset operativsystem. Et sikkerhetskonfigurert operativsystem på en minnepinne kunne kanskje være en løsning for banker som har utfordringer med sikkerheten på nett?” avslutter Truls Fretland.

Powered by Labrador CMS