For mange pasienter med Crohns eller ulcerøs kolitt er utmattelse en betydelig del av sykdomsbildet. (Foto: iza54500, Shutterstock, NTB scanpix)

De med betennelser i tarmen rammes av ekstrem utmattelse

– Mange beskriver det som om batteriet er helt utladet. De klarer ingenting, forteller forsker.

Det er ikke snakk om å være litt sliten.

Fatigue er en overveldende følelse av trøtthet og manglende energi. Og utmattelsen forsvinner gjerne ikke etter hvile eller søvn.

– Mange beskriver det som om batteriet er helt utladet. De klarer ingenting, forteller Katrine Brække Norheim ved Stavanger universitetssykehus.

– De kan også ha hjernetåke, som innebærer at man har konsentrasjonsvansker, glemmer hva man holder på med og har vanskelig for å ta inn informasjon.

I de senere åra er det blitt klart at fatigue er en stor del av sykdomsbildet i flere betennelsessykdommer. Dette gjelder for eksempel Sjøgrens syndrom, lupus, leddgikt og psoriasis.

Og i såkalte inflammatoriske tarmsykdommer (IBD), som Crohns og ulcerøs kolitt.

Nå har Norheim og kollegaen Tore Grimstad gjort en gjennomgang av forskningen som finnes om utmattelse hos disse tarmpasientene.

De konkluderer med at fatigue er et betydelig og ofte undervurdert problem.

Nå trenger vi mer kunnskap om mekanismene bak fenomenet, for å finne fram til nye behandlingsalternativer.

– Underdiagnostisert og underbehandlet

Etter å ha gått igjennom 28 ulike studier av fatigue og IBD, konkluderer de to forskerne med at mennesker som er rammet av inflammatoriske tarmsykdommer opplever ekstrem utmattelse mye oftere enn normalt.

Mens 2 til 12 prosent av normalbefolkningen får fatigue, rammes mellom 22 og 77 prosent av tarmpasientene.

Det viste seg også at disse pasientene ofte opplevde mer utmattelse i perioder der sykdommen i tarmen var mer aktiv.

Resultatene overrasker ikke Norheim.

– Spør man disse pasientene om de opplever fatigue, så svarer de ofte ja.

– Men fatigue har lenge vært underdiagnostisert og underbehandlet. Mange pasienter har nok opplevd liten interesse fra legen dersom de har snakket om problemer med utmattelse.

Norheim mener betydningen av utmattelse i disse tarmsykdommene har vært undervurdert.

– Noen ganger er det fatigue – ikke de andre symptomene – som er hovedårsaken til at folk ikke er i jobb, sier hun.

Sykdomsatferd

Foreløpig er ingen helt sikre på hva utmattelsen skyldes. Men en ledende hypotese er såkalt sykdomsatferd.

Det betyr at immunsystemet reagerer på en infeksjon eller betennelse ved å få deg til å oppføre deg slik du gjør ved sykdommer som influensa: Du blir slapp og mister matlysten, og ender under et teppe på sofaen.

Dette kan være hensiktsmessig når du er syk. Atferden sørger for at du får nødvendig hvile, at du sparer energi og at du ikke smitter de andre i gruppa.

Men de som har en kronisk betennelse i kroppen, som mennesker med IBD, kan ende opp med fatigue nesten hele tida. Da er det ikke særlig nyttig lenger.

– Det er gjort forsøk hvor pasienter fikk mindre utmattelse etter å ha fått betennelsesdempende midler, sier Norheim.

Dette støtter hypotesen om at immunforsvaret selv lager utmattelsessymptomene.

Men det må mer forskning til før vi kan si noe sikkert om årsakene til at mennesker med betennelsessykdommer ofte får fatigue. Vi kan heller ikke utelukke at det er ulike mekanismer som gir utmattelse hos forskjellige mennesker.

Kan møte mistro

Foreløpig har vi ingen egen behandling for ekstrem utmattelse, forteller Norheim. Pasientene får i dag råd om regelmessig mosjon og tilbud om kognitiv terapi som hjelper dem med å finne strategier for å mestre sykdommen i hverdagen.

De få studiene som finnes viser at dette kan gi en positiv effekt, men at virkningen forsvinner når terapien avsluttes.

Dermed finnes det altså ikke noen særlig effektiv behandling for fatigue hos IBD-pasientene.

Det kan imidlertid se ut som om forskningen på feltet skyter fart. Interessen for temaet blant forskere er mye større enn for ti år siden, ifølge artikkelen til Norheim og Grimstad, som nylig ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

– Det er en stor fordel for pasientene at det er mer fokus på utmattelse, sier Norheim.

Pasienter med utmattelse ser jo friske ut, og kan bli møtt med mistro. I 2014 skrev Universitetet i Oslo for eksempel om hvordan revmatikere med fatigue opplever å bli stemplet som late.

– Pasienter sier faktisk av og til at de skulle ønske det syntes litt bedre, sier Norheim.

 

Referanse:

Tore Grimstad og Katrine Brække Norheim, Utmattelse ved inflammatorisk tarmsykdom, Tidsskriftet for Den norske legeforening, 2016.

Powered by Labrador CMS