Karragenan forandret musenes immunsystem.

Tilsetnings­stoff påvirket immun­systemet hos mus

En ny studie viser at tykningsmidlet karragenan demper immunceller i tarmen til mus. Dette antyder at stoffet har medisinske effekter i store doser, mener forskerne.

Karragenan (E407)er et stoff som utvinnes av rødalger, og blir brukt som tykningsmiddel i mange matvarer, som sjokolademelk, kremost, leverpostei og veganpålegg.

Senere års forskning har imidlertid antydet at stoffet kan ha utilsiktede effekter.

Studier på både dyr og mennesker har for eksempel pekt mot at stoffet kan gi betennelse og tilbakefall i inflammatorisk tarmsykdom (IBD), som Crohns eller ulcerøs kolitt. En studie på mennesker viste at pasienter med IBD kunne unngå tilbakefall bare ved å holde seg unna karragenan.

I 2020 krevde Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer at Mattilsynet skal oppfordre til forsiktighet i bruken av karragenan, i hvert fall inntil vi vet mer om hvilke effekter stoffet kan ha på helsa.

Foreløpig finnes det for få studier til å si noe sikkert om mulige negative virkninger av karragenan. Men nylig publiserte forskere fra Russland og Litauen en studie som bidrar til kunnskapen.

Dempet immunsystemet

Eduardas Cicinskas fra Vilnius Institute of Natural Sciences og kollegaene hans undersøkte virkningen av karragenan på immunsystemet til mus.

I en uke fikk musene relativt store doser av stoffet, sammenlignet med hva et menneske får i seg i maten. Stoffet ble gitt i ren form, ikke som en del av en matvare.

Så undersøkte forskerne om det skjedde noen endringer i kroppen til musene.

Resultatene viste at stoffet både reduserte antall hvite blodceller og dempet aktiviteten i immunceller hos dyra.

Dette betyr at stoffet har en medisinsk virkning, mener Cicinskas og kollegaene, men presiserer: Det er altfor tidlig å si noe om hvordan det eventuelt kan brukes.

Vet fortsatt lite om mulig bruk

Alt i alt skaper den nye studien kanskje flere spørsmål enn svar.

Vi vet for eksempel ikke om den immundempende effekten hos musene er positiv eller negativ for helsa, sier forskerne i en pressemelding fra Far Eastern Federal University i Russland.

Man kan tenke seg at en immundempende effekt kan være nyttig for å behandle sykdommer der immunsystemet er for aktivt, som autoimmune sykdommer.

Men tidligere studier av karragenan i mat har tvert imot antydet at stoffet kan sette i gang skadelige immunreaksjoner hos mennesker med inflammatorisk tarmsykdom.

Det er også verdt å merke seg at denne studien ikke sier noe om virkningen av vanlig bruk i mat. Dosene som ble brukt var mye større enn de vi får i oss, og virkningen på mennesker kan være forskjellig fra den vi ser i mus.

En ting er likevel klart, ifølge pressemeldingen:

Det medisinske potensialet til karragenan er undervurdert.

Referanse:

E. Cicinskas, M. A. Begun, V. V. Vikhareva, Y. A. Karetin, A. A. Kalitnik, Immunological effects of Chondrus armatus carrageenans and their low molecular weight degradation products, Journal of Biomedical Materials Research, Part A, September 2020. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS