Kan eksem beskytte mot diabetes?

Ny forskning tyder på at barn med atopisk eksem har mindre risiko for å utvikle type 1-diabetes.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er lenge siden de første forskerne la merke til at diabetikere sjeldent fikk astma. Nå har norske vitenskapsfolk undersøkt det motsatte: om allergikere har mindre risiko for å få diabetes. Det har de. (Foto: Kjell Aas.)

Vanlige sykdommer

Både type 1-diabetes og allergier skyldes et litt i overkant krigslystent immunsystem.

Type 1-diabetes er en såkalt autoimmun sykdom, hvor immunforsvaret oppfatter de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertlen som skumle inntrengere. Dermed setter kroppen i gang brutale angrep på sine egne celler, og klarer til slutt å ødelegge hele insulinfabrikken.

Atopisk eksem, astma og vanlige allergier er atopiske lidelser, hvor immunforsvaret steller i stand en overdrevet kraftig reaksjon mot en ufarlig ytre påvirkning.

Begge sykdommene er blitt stadig vanligere i den vestlige verden, men det er bare hvis man ser hele befolkningen under ett. Tar man en nærmere titt på enkeltmenneskene, vil man nemlig legge merke til at det ikke er så vanlig å ha begge sykdommene samtidig.

"Flere får atopiske sykdommer og type 1-diabetes. Men ikke de samme menneskene."

- Vår teori er at de atopiske lidelsene hemmer utviklinga av type 1-diabetes, sier Lars Christian Stene fra Nasjonalt folkehelseinstitutt og Diabetesforskningssenteret ved Aker og Ullevål Universitetssykehus.

Han har samarbeidet med Geir Joner fra Ullevål universitetssykehus og Norsk studiegruppe for barnediabetes.

Mest effekt av eksem

De to forskerne har sammenlignet 540 norske diabetesbarn med 1 668 unger uten denne sykdommen, for å finne ut hvor mange som hadde atopiske lidelser. Men siden forskerne ville undersøke om atopi hemmer diabetes, og ikke omvendt, talte de atopiske sykdommene bare hvis de var blitt oppdaget før diabetesdiagnosen.

- Atopisk eksem gav de største utslagene, forteller Stene.

- Og det ser ut til at risikoen for å få type 1-diabetes er nesten halvert for barn som har eksem.

Dette kan henge sammen med at det er forskjellige deler av immunforsvaret som er ansvarlig for diabetes og atopi, og at disse delene hemmer hverandre.

Ulike celler

- En viktig del av immunsystemet er B og T-celler, som blant annet kjenner igjen virus og bakterier, forklarer Stene. Det finnes flere undergrupper av slike celler, og selv undertypen T-hjelperceller finnes i to hovedvarianter.

De kalles Th1 og Th2, og har en finger med i spillet i autoimmune og atopiske sykdommer.

"Noen immunforsvar reagerer på pollen, selv om det ikke er farlig."

- Vi har begge celletypene i kroppen, fortsetter Stene. Men hvis balansen mellom de to forskyves, kan det føre til sykdom. Mennesker som har type 1-diabetes ser ut til å ha mye flere Th1-celler enn Th2-celler, mens atopikere har flest Th2.

Hemmer hverandre

Både Th1 og Th2 skiller ut spesielle signalmolekyler, som hemmer aktiviteten hos motparten. Det betyr at mennesker med atopiske sykdommer, og mange Th2-celler, antageligvis har mer av signalstoffene som hemmer Th1-cellene. Dette kan være grunnen til at risikoen for type 1-diabetes minker, tror forskerne.

- Vi undersøkte flere ytre faktorer i livene til barna som ble undersøkt, fra amming til utdanningsnivå i barndomshjemmet, uten at disse kunne forklare den reduserte risikoen. Likevel kan vi ikke se bort ifra at resultatene våre skyldes noe helt annet enn T-celler, påpeker Stene.

Både arv og miljø

- Jeg tror det kan være slik at begge sykdommene hemmer hverandre gjensidig, sier Stene. Man kan for eksempel være disponert for både diabetes og atopisk eksem. Men når man først utvikler én av sykdommene, vil den kunne beskytte mot den andre.

Det er til og med mulig at begge formene for sykdom delvis kan skyldes de samme faktorene. Hvilke faktorene det dreier seg om, er imidlertid en annen sak. Selv etter år med undersøkelser famler forskerne fremdeles i blinde.

- Når det gjelder type 1-diabetes, vet vi at visse gener har en finger med i spillet, forteller Stene.

- Men ikke alle mennesker med slike gener får diabetes. Det er antagelig en kombinasjon av mange gener og miljøpåvirkninger som utløser sykdommen.

Det samme gjelder nok også for atopiske lidelser, selv om forskerne enda ikke har klart å finne ut akkurat hvilke gener det kan være snakk om. I løpet av de neste årene håper Stene å få tatt en nærmere titt på noen av genene som kan påvirke både type 1-diabetes og atopisk eksem.

Referanse:

L. C. Stene & G. Joner, Atopic disorders and risk of childhood-onset type 1 diabetes in individuals, Clinical & Experimental Allergy, 2004; 34, p201-206.

Powered by Labrador CMS