Ebola er også farlig for gorillaer.

Hvis en fjellgorilla blir smittet av ebola, kan det få katastrofale følger, ifølge studie

Dersom en fjellgorilla blir smittet, kan det bety at populasjonen reduseres med 80 prosent i ett av de to leveområdene deres.

Ebola-viruset er som kjent svært farlig for mennesker og kan også ta livet av gorillaer og sjimpanser.

Dødsraten for ebola-smittede gorillaer er opptil 98 prosent, ifølge en ny studie som er publisert i Scientific Reports.

Det er registeret smitte blant gorillaer tidligere. I 2002 og 2003 døde for eksempel rundt 5.000 gorillaer av ebola i Lossi-reservatet i Kongo.

Fjellgorillaer vil være veldig sårbare om de blir utsatt for smitte, ifølge den nye studien.

Fjellgorillaer er en underart av gorillaer som det finnes litt over 1000 igjen av.

Kan smitte fra mennesker

Fjellgorillaer lever i to områder. Over halvparten lever i Virungafjellene som ligger på grensen mellom DR Kongo og Rwanda, og videre inn i Uganda.

I den nye studien har forskere brukt en datamodell for å undersøke hva som skjer om gorillaer her blir smittet med ebola.

Smitte kan blant annet skje via kontakt med mennesker. Da enten via folk som oppholder seg i parken lovlig, eller ulovlig, for eksempel for å jakte.

I 2018 til 2020 pågikk det verste ebola-utbruddet så langt i DR Kongo, hvor over 2000 mennesker døde av viruset.

Et av utbruddene skjedde 80 kilometer fra Mikeno-området i Virunga nasjonalpark.

Risikoen for at ebolavirus smitter fra mennesker til gorillaer er en betydelig trussel, sier Dawn Zimmerman ved Smithsonian National Museum of Natural History i en pressemelding.

– Virungafjell-populasjonen av fjellgorillaer er isolert i nasjonalparker – øyer av skog omringet av noen av de største befolningstetthetene i Afrika. Og vi vet at gorillaer er mottakelige for menneskelige patogener.

Stor spredning

Forskerne modellerte hva som vil skje dersom bare en fjellgorilla blir smittet med ebola i Virungafjellene.

Modelleringen tyder på at 80 prosent av gorillaene dør i et slikt scenario.

Både ensomme hanner og grupper av gorillaer har ofte nok kontakt med hverandre til at smitten ville spredd seg raskt.

Resultatene i den nye studien tyder på at sykdommen ville spredd seg til 86 prosent av populasjonen. Bare en liten prosent av de syke ville overlevd. Utbruddet ville toppet seg etter 10 til 14 uker og ville brent ut etter 25 til 28 uker.

Etterpå ville det vært 112 til 125 individer igjen av den nåværende populasjonen. I dag er det litt over 600 gorillaer i området.

Ville hjulpet å vaksinere

Det finnes vaksiner som beskytter mot ebola hos mennesker, ifølge en tidligere artikkel i Nature.

Forskerne undersøkte hva som hadde skjedd dersom det var mulig å vaksinere gorillaene.

De så på effekten dersom halvparten av gorillaene som er vant til mennesker ble vaksinert. Det vil si at 44 prosent av gorillaene ble vaksinert.

Hvis fjellgorillaene ble vaksinert forebyggende i forkant av utbruddet, var det flere gorillaer som overlevde. Da overlevde 59 prosent.

Dersom vaksineringen ble gjort tre uker etter utbruddet startet, var det 56 prosent som overlevde.

Halvparten overlevde om vaksineringen ble gjort etter seks uker.

– Har vært heldige

Forskerne påpeker at det i praksis krever det stor årvåkenhet å skulle oppdage utbruddet med en gang.

De skriver også at det å vaksinere 50 prosent av de menneskevante gorillaene etterpå, ville vært en stor jobb. Det ville sannsynligvis tatt flere uker.

Dermed bør vaksineringen ideelt sett gjøres i forkant som et forebyggende tiltak.

– Vi har vært veldig heldige med at ebola-virus ikke har påvirket fjellgorillaer til dags dato, sier Kirsten Gilardi, leder for Karen C. Drayer Wildlife Health Center ved University of California, Davis, i en pressemelding.

Robert Lacy påpeker at det er utfordrende å modellere sykdom hos ville dyr fordi man har begrenset med data. Da sammenlignet med hos mennesker eller husdyr.

Likevel kan slike studier bidra til å forstå risikoen og for å legge grunnlag for forvaltningsstrategier eller tiltak, mener Lacy. Han har også vært med på den nye studien.

Ikke eneste trussel

Gorillaer kan også smittes med Covid-19. I 2021 meldte ung.forskning.no om at noen dyreparker i USA ga corona-vaksine til gorillaer og andre store aper.

Ebola er ikke det eneste fjellgorillaene trenger å bekymre seg for. Bestanden i Virungafjellene er truet av ulovlig uttak av ressurser, uro, ulovlig jakt og press fra tettbefolkede samfunn ved grensene.

I det minste ser det ikke ut til at innavl er noe stort problem, fant forskere ut i 2015.

Referanse:

Dawn M. Zimmerman, m. fl.: «Projecting the impact of an ebola virus outbreak on endangered mountain gorillas», Scientific Reports, 7. april 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS