Er bruk av elektrisk halsbånd på hunder mer effektivt? (Foto: Colourbox)

Ikke flinkere bisk med strøm-halsbånd

Det er liten forskjell på resultatene fra trening med og uten strømhalsbånd, mener britiske forskere.

I Norge er det kun tillatt å bruke strømhalsbånd, under kontrollerte forhold, for å hindre hunder i å jage etter beitedyr.

Likevel kan hvem som helst enkelt kjøpe halsbåndet til under 600 kroner på norske nettsider.

En ny studie viser nå at halsbåndet ikke bare fører til mer stress og ubehag for hunden, men at dressur uten strøm kan gi like gode resultater.

Når støtet treffer

Hvordan man skal trene hunden sin, og særlig om man skal ta i bruk strømhalsbånd er svært omstridt, både her til lands og internasjonalt. Folk lovpriser og fordømmer metoden om hverandre, som regel basert på personlige erfaringer.

Britiske forskere ved Universitetet i Lincoln bet seg merke i at det fantes få vitenskapelige bevis som kunne bidra til diskusjonen rundt det kontroversielle temaet.

I et forsøk delte forskerne hunder og eiere inn i tre forskjellige grupper. Den første gruppa skulle trenes ved å bruke strøm, utført av en profesjonell trener, den andre skulle dresseres av de samme trenerne, uten å bruke strøm, og den tredje skulle trenes av andre trenere, uten strøm.

Dermed gjennomførte hundene to treningsøkter på 15 minutter hver dag i fem dager. Øktene ble filmet slik at adferden kunne studeres. I tillegg målte forskerne hundenes spytt og urin for å se etter endringer.

Tidligere forskning har vist at det lønner seg å dele opp hundetreningen i små doser over mange uker. Da lærer hundene mest.

Mer stress med strøm

Resultatene viste at hundene med strømhalsbånd var betydelig mer anspent, gjespet mer og var mindre opptatt av miljøet rundt seg. I tillegg gjorde noen av hundene plutselige utfall vekk fra treneren. Også flere av hundene klynket når støtet fra halsbåndet kom.

Disse signalene forbindes ofte med stress, selv om en studie også har vist at hunder kan bli smittet når mennesker gjesper.

Men målingene av urin og spytt viste derimot ingen betydelige forskjeller.

Eiere fornøyde, men skeptisk

I tillegg til å måle hundenes adferd, spurte forskerne eierne hvordan de oppfattet resultatene fra treningen.

De aller fleste hundeeierne var fornøyde med treningen. Tilbakemeldingene om en betydelig forandring i hundens oppførsel var mange, og de fleste hadde fått bukt med problemene de hadde.

Det fantes ingen betydelig forskjell på resultatene fra de ulike programmene.

Eierne meldte også at de var svært selvsikre når de selv skulle gjennomføre den videre treningen av hundene. Derimot var eierne fra den første gruppa mer usikre når de skulle korrigere hundene selv.

Referanse:

Cooper, j. Cracknell, N. Hardiman, J. Wright, H. Mills, D. The Welfare Consequences and Efficacy of Training Pet Dogs with Remote Electronic Training Collars in Coparison to Reward Based Training. PLOS One (2014)

Powered by Labrador CMS