Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Sørøst-Norge - les mer.

Sammen med kollegaer fra Norge, Island og Danmark har Birgit Leick kartlagt tilbakemeldingene fra overnattingsgjester i Nordland, på Nord-Island og Nord-Jylland.

Folk foretrekker personlige Airbnb-verter

Har du booket ferie via Airbnb i sommer? Ny forskning viser at vi ser ut til å være mer fornøyd med små private verter enn med større overnattingsbedrifter, når vi bruker Airbnb.

– De store selskapene som tilbød overnatting gjennom Airbnb, hadde mye dårligere tilbakemeldinger enn private utleiere eller små familiebedrifter, sier professor Birgit Leick ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Sammen med kollegaer fra Norge, Island og Danmark har hun kartlagt tilbakemeldingene fra overnattingsgjester i Nordland, på Nord-Island og Nord-Jylland.

Datagrunnlaget består av 5.875 Airbnb-steder i disse tre regionene. Dette er så koblet med tilbakemeldingene for 3.246 Airbnb-verter.

– De store selskapene hadde mye dårligere tilbakemeldinger enn private utleiere eller små familiebedrifter, sier professor Birgit Leick.

Forskjellige typer verter

Tallet på utleiesteder er høyere enn tallet på verter. Grunnen er at en vert kan tilby overnatting på flere Airbnb-steder. 

Hvis du kun leier ut hytta di, så er «sted» det samme som «vert» i dette tilfellet. Hvis du derimot leier ut to leiligheter eller flere, så er det flere steder, men alle er tilknyttet samme vert.

Det er heller ikke slik at en vert nødvendigvis er en person. 

På Nord-Jylland stod kommersielle selskaper bak 46 prosent av Airbnb-vertene. På Nord-Island utgjorde de kommersielle aktørene kun 11 prosent. I Nordland var tallet 4 prosent.

Fire grupper Airbnb-verter:

Gruppe 1: Enkeltperson eller familie med et enkelt utleie-objekt, som for eksempel leilighet eller hytte, med meget gode tilbakemeldinger fra tidligere gjester.

Gruppe 2: Enkeltperson eller familie som leier ut flere objekter, med gode tilbakemeldinger fra tidligere gjester, men ikke fullt så gode som gruppe 1.

Gruppe 3: Små bedrifter, som for eksempel familie-eide gjestehus og gårder, med ganske gode tilbakemeldinger fra tidligere gjester, men ikke fullt så gode som gruppe 1 og 2.

Gruppe 4: Store selskaper, hovedsakelig på Nord-Jylland som får markant dårligere tilbakemeldinger enn gruppe 3.

Nord-Jylland skiller seg ut

Tendensen i funnene er klar, mener Leick.

– Flere store reiselivsbedrifter på Nord-Jylland bruker Airbnb for å rekruttere gjester, men vi ser at gjestene er mindre fornøyde etter disse oppholdene enn når vertene ikke er så store. I Nord-Norge og på Nord-Island dominerer små private verter eller små reiselivsbedrifter. Gjestene er langt mer positive i tilbakemeldingene etter opphold her.

Forskerne brukte åpne geografiske data for å kartlegge vertene bak stedene. Datainnsamlingen foregikk i 2021. Dataene stammer fra tiden under korona-pandemien i 2020. 

Forskerne gjennomførte noen personlige intervjuer, men mesteparten av innsamlingen foregikk via Airbnb sine nettsider. Der hentet forskerne ut tilbakemeldinger fra gjestene i anonymisert form.

Leick tar forbehold om at pandemien kan ha påvirket gjestenes vurdering.

Små verter kan bety mye lokalt

Hun er ekspert på innovasjon og entreprenørskap. Hun synes funnene er interessante med tanke på utvikling i regionene.

– Det er en vanlig oppfatning at man trenger større bedrifter som investerer og skaper jobbmuligheter i regionen. Hvis du derimot er en liten aktør eller privatperson, så har du ingen stor økonomisk betydning. Men vi ser at disse små reiselivsbedriftene eller familier som for eksempel leier ut hytta om sommeren, har en veldig stor betydning for gjestenes tilfredshet.

Mange slike små bedrifter kan dermed utgjøre en stor kraft i et lokalsamfunn. Det er noe politikere og beslutningstakere må være klar over, mener hun.

Leick mener folk som bor i landlige områder, har en god mulighet til å skaffe seg ekstra inntekter gjennom Airbnb. Det kan for eksempel være gårdbrukere. De kan også tilfredsstille gjester som kanskje kommer igjen gang etter gang.

Hun tror også Airbnb kan være en effektiv markedsføringskanal for små bedrifter som tilbyr noen få rom.

– Men vi ser at de som blir for store, ikke får gode vurderinger.

– Hva tror du det kommer av?

 – Det kan ha en sammenheng med forventningene vi har, når vi booker gjennom Airbnb. Deres motto var i en periode «Living like a local». Så gjestene ønsker kanskje å oppleve noe nært og personlig. Samtidig forventer gjestene bed & breakfast-standard. De små aktørene som klarer å kombinere dette, ser ut til å få gode tilbakemeldinger, sier Birgit Leick.

Referanse:

Birgit Leick mfl.: Professionalisation and performance of Airbnb hosts in rural regions. International Journal of Hospitality Management, 2024. Doi.org/10.1016/j.ijhm.2023.103680

Det nordiske forskerteamet bak studien

Birgit Leick, University of South-Eastern Norway, School of Business, Department of Business and IT, Bø, Norway;

Sara Beth Mitchell, Karol Jan Borowiecki, Susanne Gretzinger, University of Southern Denmark, Department of Economics, Odense, and Department of Entrepreneurship and Relationship Management, Kolding, Denmark;

Evgueni Vinogradov, LOS Analytics, Bodø, Norway;

Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, Vera Vilhjálmsdóttir, Icelandic Tourism Research Centre, Akureyri and Reykjavik, Iceland;

Jie Zhang, Centre for Regional and Tourism Research, Copenhagen, Denmark

Powered by Labrador CMS