La ikke klærne ligge for lenge av gangen i hjemmet hvis det er mye PCB i bygningen. Giftstoffet setter seg i klærne over tid. (Foto: Kostikova Natalia / Shutterstock / NTB scanpix)

Miljøgifter setter seg i klærne

Du utsettes ikke bare for den farlige miljøgiften PCB i hjemmet. Via klærne dine kan det også følge med når du er ute.

PCB

PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler. Det er 209 mulige PCB-er som normalt forekommer i kompliserte blandinger.

PCB kan overføres til mennesker gjennom mat, luft og hudkontakt. Matvarer er vår største kilde til PCB i kroppen for den delen av befolkningen som ikke er utsatt for PCB fra inneklima og arbeidsmiljø.

Kilde: PCB-guiden og Allan Astrup Jensen

Slik gjorde de

Forskerne brukte en leilighet i Brøndby som var forlatt på grunn av for høye mengder PCB.

Her hang de forskjellige stykkene klær opp i tørkestativ. Plaggene ble løpende observert for PCB-innhold.

Allerede etter få dager var innholdet høyt, og etter 56 dager var PCB i klærne samme konsentrasjon som luften i rommet.

Kilde: Lars Gunnarsen

Miljøgiften PCB er ikke bare til stede i de bygningene der den har blitt brukt. Den kan også sette seg i klærne. Det viser ny forskning fra Aalborg universitet i Danmark.

– Vi har oppdaget at klærne kan være et enormt depot for PCB. Sammenlignet med hvor mye PCB det er i en kubikkmeter luft, kan det være veldig mye i klær, sier Lars Gunnarsen, professor ved Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg universitet.

Det vil altså si at hvis man bor i en PCB-holdig bygning, så blir man ikke bare utsatt for de giftige stoffene mens man er hjemme, men også når man er ute, fordi det sitter i klærne.

Skadelig for helsen

PCB er et giftstoff som kan skade mennesker og miljø. Det ble tidligere brukt i bygningsmaterialer og i industrien, fram til man på 1970-tallet oppdaget at det hadde skadelige egenskaper. Nå er PCB forbudt, men det finnes fortsatt i mange bygninger – blant annet visse boligblokker.

PCB kan være helseskadelig over lengre tid. Det er satt i forbindelse med skader på hud og forplantningsevne, skader på indre organer samt hormonsystemer og hjernen. Det er også mistenkt for å være kreftfremkallende.

Eksperter mener at mesteparten av den PCB-en som kommer inn i kroppen, inntas gjennom mat og luft. Men de giftige stoffene kan også tas opp gjennom huden.

– Det ser ut til at hudens opptak av PCB betyr en del for den samlede mengden i kroppen. Så klærne kan være beskyttende inne i rommet, hvis det er rent, men hvis det er PCB-holdig, kan det fortsette utsettelsen når man er utenfor det forurensede rommet, forteller han.

Ingen grunn til panikk, men …

Det kan virke farlig, men Lars Gunnarsen maner til ro:

– Vi er ikke ute etter å skape angst hos folk. Men det er en del av forklaringen på hvorfor folk som bor med PCB, får i seg så mye av det, sier Gunnarsen.

Dermed er den nye studien enda et godt argument for å få gjort noe med de bygningene hvor det er PCB, mener forskerne.

– Det er en del av historien om hvorfor vi må gjøre noe med disse bygningene. En ytterligere grunn til at PCB bør fjernes fra husene, sier Gunnarsen.

– Nytt og interessant

Det er mange kilder i et PCB-forurenset hjem som kan utsette beboeren for de giftige stoffene. PCB kan legge seg på møbler, håndtak og andre ting man berører. Men klærne er spesielt problematiske fordi man utsettes for stoffet også utenfor hjemmet.

Derfor synes kjemiker Allan Astrup Jensen at studien er interessant.

– Jeg har ikke tenkt på klærne før. Det er nytt og interessant. Og vi visste fra før at PCB er noe som bør fjernes. Man gjør ikke nok, sier Jensen.

Han har forsket på PCB og er blant annet medforfatter på en rapport om PCBs helseeffekter i arbeidsmiljø. Han har ikke deltatt i den nye studien.

Allan Astrup Jensen vil imidlertid ikke anslå hvor mye denne oppdagelsen betyr for den samlede PCB-belastningen.

– Det er vanskelig å si, for det er så mange faktorer som har betydning. Om det endrer bildet, vet jeg ikke. Men det som er i luften, er farlig nok, sier Jensen, som er forskningssjef ved Nordisk Institutt for Bærekraftig Produkter, Miljøkjemi og Toksikologi.

Han mener også at faren ved PCB er undervurdert, og den nye studien er enda en grunn til å ta problemet på alvor.

Bruk klærne

Forskerne har i den nye studien undersøkt to PCB-stoffer som er blant de mest flyktige PCB-ene; det vil si at de fordamper til luften. Men når de møter en fast overflate, vil en stor del av stoffet legge seg på den.

Forskerne kunne i eksperimentet se at klærne hopet opp mer og mer PCB. Etter 56 dager var innholdet av PCB i klærne i likevekt med innholdet i luften i rommet, og nådde sin maksimale konsentrasjon.

Gunnarsen forteller at hvis man bor i et PCB-belastet hjem og vil være på den sikre siden, kan man sørge for å bruke klærne ofte, slik at det jevnlig blir luftet og vasket.

Studien er utført av forskere fra Aalborg universitet, Missouri University of Science & Technology i USA og Fraunhofer WKI i Tyskland.

Referanse:

G.C. Morrison mfl: «Partitioning of PCBs from air to clothing materials in a Danish apartment», Indoor Air (2017), doi: 10.1111/ina. 12411 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS