Det er mest vanlig å bo alene i starten og slutten av voksenlivet, viser tall fra SSB.

Over én million nordmenn bor alene

For tiden bor 1 005 600 personer alene i Norge. Det tilsvarer 18,8 prosent av befolkningen.

Andelen er en økning på 0,5 prosentpoeng fra i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Aldersgruppen 16–29 år har stått for den største økningen de siste sju årene. 22,4 prosent av dem bor alene, noe som er en oppgang på 3 prosentpoeng.

– En årsak til denne trenden kan være at flere venter lenger med å etablere seg i parforhold, sier Espen Andersen i SSB.

Av dem over 66 år bodde 34,4 prosent alene. I aldersgruppen 30–66 år var prosentandelen 19,4.

Ved årsskiftet var det 2 512 300 privathusholdninger i Norge. I snitt bor det 2,13 personer i en husholdning.

– I 2005 bodde det barn i omtrent 30 prosent av husholdningene, og nå er vi nede i 25 prosent. Det er andelen husholdninger med småbarn i alderen 0–5 år som har sunket mest, sier Andersen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS