Valper som får ubehandlet kjøttbasert mat har lavere risiko for tarmproblemer i voksen alder.

Kan hunden få tarm­problemer av ultra­prosessert mat?

Valper og unghunder som spiste mye fersk og ubehandlet mat, fikk sjeldnere tarmbetennelse som voksen. De som spiste mye sterkt bearbeidet tørrfôr, hadde større risiko for slik sykdom.

I de siste årene har det vært mye diskusjon rundt såkalt ultraprosessert mat for mennesker.

Dette er mat som er svært bearbeidet. De opprinnelige råvarene er ofte brutt ned i enkeltbestander, før de settes sammen med en rekke tilsetningsstoffer til et spiselig produkt. Matvarene har ofte gått igjennom prosessering som endrer strukturen på ingrediensene.

Kjennetegnet på denne typen mat er gjerne god holdbarhet og en lang ingrediensliste, med mange stoffer du ikke finner på kjøkkenet.

Samme problemer hos hunder og mennesker

Den siste tida har det kommet flere studier som kobler ultraprosessert mat til flere av de kroniske sykdommene som nå er blitt vanlige, som fedme, diabetes type 2 og betennelsessykdommer som inflammatorisk tarmsykdom.

Samtidig er det også klart at kjæledyrene våre lider av mange av de samme kroniske sykdommene som oss. Det reiser selvfølgelig spørsmålet:

Kan maten deres også spille en rolle?

Dette har Kristiina Vuori fra Universitetet i Helsinki og kollegaene hennes forsøkt å finne ut av.

Kronisk tarmsykdom

Forskerne har undersøkt om det er noen sammenheng mellom hundenes mat i oppveksten og sjansene for å få tarmsykdommen kronisk enteropati som voksne hunder.

Kronisk enteropati er en betennelsessykdom som har mye til felles med Crohns og ulcerøs kolitt hos mennesker. Typiske symptomer hos hundene er at de ofte får oppkast, diaré, luft i magen og magesmerter. De kan også gå ned i vekt.

De finske forskerne har nå kartlagt kosten til over 4.500 valper og unge hunder og så sett på hvilke av dem som senere fikk symptomer på kronisk enteropati.

Bein, brusk og bær

Resultatene viste at hundene som spiste noen typer mat, hadde lavere risiko for å utvikle kronisk enteropati.

Dette gjaldt ubehandlet kjøttbasert fôr – særlig rå bein og brusk. Men også for avskjær fra menneskemat og matrester som kokt fisk, kjøtt, grønnsaker og poteter. Jo oftere hundene fikk slik mat, jo lavere var risikoen for å få tarmproblemer.

Det å spise bær – hovedsakelig blåbær – et par ganger i året var også knyttet til lavere risiko for slik sykdom.

Andre typer mat var derimot knyttet til større risiko for kronisk enteropati. Dette gjaldt spesielt ultraprosessert, karbohydratrikt tørrfor og gnagebein lagd av tørket hud fra dyr.

Valper som ofte fikk rå bein og brusk, hadde mindre risiko for tarmsykdom senere i livet.

Vet ikke sikkert om årsak

Denne studien er en såkalt epidemiologisk studie – forskerne kartlegger noe i livsstilen og leter etter koblinger til en spesiell sykdom.

Denne typen studie kan ikke si hva som fører til hva. Resultatene kan dermed ikke si sikkert at den ubehandlede kosten beskytter mot tarmsykdom. Det er mulig at hundene som fikk denne maten, bare hadde andre ting i livsstilen som beskyttet mot sykdom.

Det er også verdt å vite at hundeeierne selv rapporterte hva valpene spiste og om symptomer på kronisk enteropati. Det gjør funnene litt mindre sikre.

Likevel kan slike resultater være med på å styrke en mistanke – for eksempel om at svært prosessert hundemat kan føre til tarmsykdom. Så kan forskerne gjøre videre eksperimenter for å få sikre svar.

Proteiner, fett og karbohydrater

Dersom det skulle vise seg at maten faktisk har en virkning på kronisk enteropati, kan Vuori og kollegaene tenke seg flere mulige årsaker til dette.

Kanskje kan fordelingen mellom næringsstoffer i maten ha noe å si, spekulerer de.

Den typiske ubehandlede kjøttbaserte hundematen inneholdt mye proteiner og fett, og ganske lite karbohydrater, skriver de.

Ultraprosessert tørrfôr har derimot ofte en helt annen sammensetning, med en vesentlig andel karbohydrater.

Den første typen mat ligner mye mer på kosten til hundens forfar, ulven.

Stort skifte i kosten

Det relativt raske skiftet fra klassisk rovdyrkost til blandingskost med mye karbohydrater kan kanskje ha gitt helseutfordringer for hunden, skriver forskerne bak en studie fra 2015.

Men det finnes ikke mye forskning på dette.

Nylig ble det publisert en oppsummering av forskning på helseeffekten av plantebasert kost for hunder og katter. Den kom i tidsskriftet Veterinary Sciences.

Forskerne konkluderte med at studiene som finnes, er for små og for usikre til at det er mulig å si noe sikkert. Men de fant foreløpig få tegn på at den plantebaserte kosten var helseskadelig.

Mulige forandringer i tarmen

Samtidig det tenkes at andre ting ved maten påvirket tarmhelsa til hundene i den finske undersøkelsen, skriver forskerne.

Den ubehandlede maten kan for eksempel ha inneholdt viktige vitaminer, mineraler og andre stoffer som beskyttet mot betennelser i tarmen.

Og den ultraprosesserte maten kan ha inneholdt stoffer som virket negativt. Tilsetningsstoffer eller endringer i strukturen i maten kan for eksempel ha forandret tarmfloraen, som igjen kan ha påvirket helsa.

Tidligere forskning på menneskemat har for eksempel vist at visse emulgatorer og konsistensmidler kan gi problemer.

Men foreløpig er vi bare i starten av forskningen på virkningen av ultraprosessert mat – både for dyr og mennesker.

I forskningen på ultraprosessert menneskemat har det også vært kritiske røster. Er det for eksempel prosessering av maten som er problemet eller er det simpelthen at mange ultraprosesserte matvarer inneholder mye fett, sukker og salt?

Ikke overraskende skriver de finske forskerne i sin konklusjon: Her trengs det flere studier.

Referanse:

K. A.Vuori, M. Hemida, R. Moore, S. Salin, S. Rosendahl, J. Anturaniemi & A. Hielm‑Björkman, The effect of puppyhood and adolescent diet on the incidence of chronic enteropathy in dogs later in life, Scientific Reports, februar 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS