Når vi bruker solkrem øker vi tiden vi er i sola. Dermed utsetter vi oss også mer for skadelige stråler.

Forskere: Å smøre seg med solkrem er ikke nok for å unngå hudkreft 

Det er ikke tilstrekkelig vitenskapelig bevis for å anbefale solkrem i forebygging av hudkreft, mener svenske forskere. 

Kortversjonen:

  • Til tross for økt bruk av solkrem med høyere beskyttelsesfaktor, har forekomsten av føflekkreft, malignt melanom, fortsatt å stige i Norge.
  • Forskere advarer om at solkrem alene ikke gir tilstrekkelig beskyttelse mot hudkreft. De anbefaler ytterligere beskyttelsestiltak.
  • Eneste store randomiserte og kontrollerte studie på solkrem og melanomrisiko fra Australia viste 70% færre hudkrefttilfeller i gruppen som brukte solkrem daglig over to år sammenlignet med kontrollgruppen.
  • Norske og svenske forskere peker på svak evidens for at solkrem alene kan forebygge hudkreft, og understreker viktigheten av riktig påføring og mengde solkrem for effektiv beskyttelse.

Nå er det ekstra sterk ultrafiolett (UV) stråling fra sola, melder NRK.

Vi bruker mer solkrem og bruker høyere beskyttelsesfaktor enn noen gang, skriver apotek.no. 

Likevel har forekomsten av den farlige føflekkreften malignt melanom økt. Norge er nå blant de landene i verden som har størst forekomst.

De som jobber ute

Ett av rådene som helsemyndighetene gir for å unngå denne kreften, er å bruke rikelig med solkrem. Det bør være faktor 30 eller høyere, skriver Kreftforeningen på sine nettsider.

Men forskningen kan ikke slå fast at solkrem beskytter mot den farlige føflekkreften malignt melanom. 

Det kan hende bør vi rette større fokus mot annen beskyttelse, som nettopp skygge og klær.

Trude Eid Robsahm, forsker ved Kreftregisteret

Det mener de to forskerne Bengt Järvholm og Olle Larkö. De er professorer ved henholdsvis Umeå og Gøteborgs universitet og har nylig gitt ut rapporten Arbetsrelaterad hudcancer. 

Rapporten deres tar for seg risikoen for hudkreft blant de som arbeider ute og fokuserer på hvordan hudkreft best kan forebygges i denne gruppa. I studien har se gjort en gjennomgang av 345 studier på området. 

Ikke nok beskyttelse

Det er verdt å merke seg at Järholm og Larkö ikke advarer mot å bruke solkrem. 

De mener imidlertid at det er viktig å være oppmerksom på at solkrem alene ikke gir en god nok beskyttelse.

De rådene som det finnes vitenskapelige bevis for, er at vi bør unngå å være i sola når den er på det sterkeste og bruke klær som beskytter kroppen og hodeplagg som dekker ørene, slår Järvholm fast i et intervju med forskning.se.

Det er komplisert å forske på sammenhengen mellom bruk av solkrem og hudkreft, mener Trude Eid Robsahm.

– Ikke oppsiktsvekkende

Det er ikke en oppsiktsvekkende konklusjon forskerne kommer med i denne rapporten, mener Trude Eid Robsahm. Hun er forsker ved Kreftregisteret.

– Det kan hende bør vi rette større fokus mot annen beskyttelse, som nettopp skygge og klær. Særlig for de som arbeider utendørs, men også ovenfor befolkningen generelt, sier hun. 

Med nordisk klima, lange kalde vintre og korte ustabile somre, ønsker vi å være i sola når den er framme, mener hun.

– Vi har vanligvis ikke ubehagelig høye temperaturer, som gjør at skyggen frister. Det er derfor lett å forstå at solkrem er den mest foretrukne beskyttelsen, også i yrkessammenheng ved utendørsarbeid. 

Bare én studie

Bengt Järvholm sier til forskning.se at det er vanskelig å gjennomføre studier som finner ut av om solkrem beskytter mot hudkreft. Det krever nemlig veldig mange deltakere og lang oppfølgingstid. 

Robsahm ved det norske Kreftregisteret bekrefter at dette er et komplisert forskningsspørsmål.

Det finnes bare én randomisert og kontrollert studie av solkrem og risiko for melanom for folk flest, forteller hun.

Den er fra Australia, et land med mye sterk sol og der nasjonale solbeskyttende program allerede har vært drevet i mange år.

Den studien sammenliknet to grupper: En som skulle gjøre et særskilt tiltak og en som skulle gjøre som de pleier. De som kom i gruppa som skulle gjøre et tiltak, skulle smøre seg med solkrem hver morgen i to år. De andre fikk beskjed om å gjøre det som var vanlig for dem, forteller Robsahm. 

– Etter ti års oppfølging fant man langt færre hudkrefttilfeller i gruppa som smørte seg med solkrem hver morgen, hele 70 prosent, sier Robsahm.

Sammenlikner epler og pærer?

En norsk forskningsgruppe har, som de svenske forskerne, kommet til at det er svak vitenskapelig støtte for at solkrem forebygger hudkreft i en oversiktsartikkel.

De peker på utfordringene ved disse studiene, som nesten alltid sammenligner solkrembrukere med ikke-brukere. Problemet er at de gruppene kanskje ikke oppholder seg like mye i sola.

– Dette er to grupper som sannsynligvis ikke har lik eksponering for sola, sier Robsahm. 

I tillegg kjenner man ikke til hvor høy solbeskyttende faktor som er brukt i kremene. Man kjenner heller ikke til hvor mye solkrem som er smurt på huden eller hvilken hudtype de har, forteller Robsahm.

For at man skal få den beskyttelsen vi skal ha må vi smøre riktig mengde på huden. 

– Det er nok for de aller fleste langt mer enn det som smøres på. De fleste av oss tror vi er bedre beskyttet enn vi egentlig er, sier Robsahm.

Ikke bare farlig å bli brent

Å brenne seg i sola flere ganger øker risikoen for å få føflekkreft. 

Men det er ikke bare det å brenne seg som øker risikoen for hudkreft, minner Järvholm om. Kreften er også koblet til hvor mye man eksponeres for sola.

Det er ytterligere en grunn til å ikke ha for stor tiltro til solkremer, minner den svenske forskeren om. 

Når vi bruker solkremer, brenner vi oss mindre. Det kan gjøre at vi oppholder oss lenger i sola, og dermed utsetter oss for mer UV-stråling, sier han til forskning.se.

Vet for lite

De svenske forskerne har sett på studier på bønder, gartnere og andre som jobber ute. Disse er kompliserte å tolke, mener de. 

De finner noen studier som peker på at utearbeidere har en høyere risiko for å få malignt melanom. 

Andre studier viser at de har en lavere risiko for denne kreften. 

Tykkere hud?

En stor nordisk kreftstudie fant at de som jobber innendørs, har en høyere risiko for å få føflekkreft. Menn og kvinner med utendørs arbeid hadde en lavere risiko, fant denne studien. 

– Vi ser at bønder, gartnere og skogsarbeidere har lavere risiko for føflekkreft enn befolkningen ellers, selv om de jobber ute. Dette kan ha sammenheng med at utendørsarbeidere i Norden stort sett dekker til huden når de jobber ute.

Dette sa forsker Jose Hernán Alfonso ved Statens arbeidsmiljøinstitutt til forskning.no i 2023. Han var hovedforsker i studien.

Bengt Järvholm kommer også med en annen forklaring i intervjuet til forskning.se, nemlig at de har utsatt seg for solstråler helt fra starten av våren. 

De har derfor blitt brune ganske langsomt. Det har gjort huden tykkere og gjort risikoen for malignt melanom mindre, mener han. 

Høyere risiko blant akademikere

Den nordiske studien fant også at de med lang utdanning og høy inntekt hadde større risiko for å få føflekkreft enn den øvrige befolkningen. 

Særlig stor var risikoen blant tannleger, leger og ansatte i akademiske yrker.

Robsamb ved Kreftregisteret tror det er flere forklaringer på dette.

– Dette er folk som jobber innendørs og gjerne har korte ferier. De har bedre økonomi og kan derfor oftere reise på ferier til solrike steder og land. De eksponeres kanskje derfor mer for korte perioder med intenst sollys, i helger og ferier, sa hun i et intervju med til forskning.no i 2021.

Referanse:

Järvholm, Bengt og Olle Larkö, Arbetsrelaterad hudcancer, Arbete och hälsa - Vetenskaplig skriftserie, Nr 2024;58(1), Göteborgs universitet. 

 

Få med deg ny forskning om helse:

Powered by Labrador CMS