Mange sliter med kviser i ungdomsårene. Kan noe av problemet være en ubalanse i bakteriefloraen på huden? (Illustrasjonsfoto: Suzanne Tucker / Shutterstock / NTB scanpix)

Kviser kan skyldes bakterier i ubalanse

Kvisebakterien P. acnes spiller en mer forvirrende rolle enn antatt, ifølge ny forskning på bakteriemangfoldet i huden.

Det er over hundre år siden noen oppdaget at bakterien Propionibacterium acnes ofte var å finne i kviser. Og senere konkludere flere studier med at denne mikroorganismen trolig er hovedsynderen bak disse irriterende betennelsene i huden.

Men i senere tid har forskerne begynt å tvil litt. For P. acnes dukket vitterlig opp i betydelig antall, også hos folk med kvisefri hud.

Nå har forsker Emma Barnard og kollegaene hennes undersøkt saken litt nærmere. De har brukt avanserte verktøy for DNA-analyse, for å sammenligne bakteriesamfunnet i huden til 38 mennesker med kviser og hos 30 folk uten.

Mer P.acnes hos de friske

Resultatene viste at de med frisk hud faktisk hadde mer av bakterien P. acnes. Likevel så det ut til at bakteriene kan ha noe å si. Forskerne fant nemlig karakteristiske mønster av bakterietyper og bakterieproduserte stoffer hos folk med kviser, sammenlignet med de uten.

Det ser ut til at ulike varianter av P. acnes spiller en viktig rolle i huden, for eksempel ved å hindre sykdomsfremkallende bakterier i å etablere seg, skriver forskerne.

Når det gjelder utvikling av kviser har trolig balansen mellom innbyggerne på huden mer å si enn enkeltbakterier, konkluderer Barnard og co.

Virus kan spille en rolle

Forskerne oppdaget dessuten at bakteriofager – virus som angriper bakterier – kan være med i denne ligninga. Det så ut til at mennesker med frisk hud hadde flere bakteriofager som angriper. P acnes. Kanskje er virusene med på å endre bakteriens oppførsel i huden?

Alt i alt kan resultatene hinte om at den beste behandlingen av kviser ikke nødvendigvis er å utradere alt av bakterier, slik vi ofte gjør i dag.

I stedet kan vi kanskje lage persontilpasset behandling med probiotika, som kan rydde opp i en dårlig balansert mikrobesammensetning i huden, spekulerer Barnard og kollegaene.

Men foreløpig er vel hovedkonklusjonen at vi trenger mer forskning for å forstå disse komplekse samfunnene av mikroorganismer som lever på oss.

Referanse:

E. Barnard, B. Shi, D. Kang, N. Craft & H. Li, The balance of metagenomic elements shapes the skin microbiome in acne and health, Scientific Reports, desember 2016.

Powered by Labrador CMS