Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høyskolen Kristiania - les mer.

Møt folk og snakk med dem på et språk de forstår. Det er et av rådene til professor Tom Karp fra Høyskolen Kristiania.

Fire hindringer som står i veien for god ledelse

VIDEO: Ledere gjør ikke alltid det teoriene og de fine modellene sier de bør gjøre. Og det er det mange grunner til.

Barrierene for effektiv ledelse kan være eksterne forhold som konkurranse, endringer eller usikkerhet. Det kan ligge i organisasjonen, som komplisert struktur, dårlig organisasjonskultur eller manglende kompetanse hos ansatte.

Eller det kan være lederne selv. De har ikke tid, energi eller kapasitet til å lede. De forstår ikke hva som skal til, de evner ikke å lede, de tør ikke, de har et for stort behov for kontroll, og de tenker for mye på seg selv, sine egeninteresser og sin karriere.

Her får du professor Tom Karps fire barrierer for effektiv ledelse:

1. Lederen kobler dårlig med andre mennesker

Relasjoner krever at ledere også må gi noe av seg selv, gi tillit, samt tåle avvisninger, få kritikk, få høre at de tar feil, få vite at de ikke er godt likt, tåle å miste ansikt.

Lederen må være trygg og modig nok til ikke bare å være sterk, men også sårbar og feilbarlig.

2. Lederen blir beruset av makt

Ledere kan føle at de kontrollerer mer enn det de reelt gjør. De kan overvurdere seg selv og sine handlinger. De evner mindre å se andres perspektiv.

Ledere må ha selvinnsikt, integritet og moralske prinsipper.

3. De gjemmer seg bak mål, planer og powerpoints med vanskelig lederspråk

Dette skaper avstand og gir grobunn for mistillit. I tillegg er det en kilde til dårlig kommunikasjon og utrygghet.

Mennesker ledes av mennesker, ikke av powerpoint og mål. Møt folk og snakk med dem på et språk de forstår.

4. Ledere har ikke tid, lyst eller ork til å lede andre mennesker

Ledere blir spist opp av møter, rapporter, forstyrrelser og tilfeldige hendelser. Ledere må derfor eie sin egen tid så godt som mulig og jobbe bevisst med å skape seg et mentalt og fysisk overskudd.

Se forelesning om hverdagsledelse med Tom Karp:

Kristiania lederforum

Kristiania lederforum er en seminarserie og møteplass for ledere og de som har lyst til å bli ledere.

Denne artikkelen baserer seg på professor Tom Karps forelesning om «Hverdagsledelse» på Kristiania Lederforum 6. mars 2020.

Powered by Labrador CMS