Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høyskolen Kristiania - les mer.

Ledere som sitter i en utsatt posisjon, skulle ha alt å vinne på å lytte til råd og innspill fra sine medarbeidere.

En truet leder lytter mindre til gode råd

PODCAST: Ledere blir dårligere til å lytte til råd og innspill når de opplever at maktposisjonen er truet, forteller makt- og ledelsesforsker Ingvild Müller Seljeseth i en podcast-samtale.

Ledere som sitter i en utsatt posisjon, skulle ha alt å vinne på å lytte til råd og innspill fra sine medarbeidere. Gjør de det?

Førsteamanuensis Ingvild Müller Seljeseth ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania har gjennomført flere eksperimenter for å finne ut om ledere blir bedre eller dårlige til å lytte til råd når maktposisjonen deres utfordres og trues.

– Paradoksalt nok reagerer ledere som opplever posisjonen sin som truet, med å ikke lytte like godt til råd og innspill. De skiller også i mindre grad mellom råd fra eksperter og fra ikke-eksperter, sier hun.

Hva kan så medarbeidere gjøre for å nå frem med råd og innspill til sine truede ledere?

Seljeseth gir to råd:

  1. Ikke vær for emosjonell og følelsesmessig engasjert når du gir råd.
  2. Formuler rådene slik at det virker som om dette er noe lederen selv kunne ha tenkt ut.

Ingvild Müller Seljeseth underviser i makt og ledelse for kommende ledere i arbeidslivet. Ved å bevisstgjøre studentene i hvordan truede ledere normalt reagerer, vil de kanskje klare å bli flinkere til å lytte til råd enn dagens ledere, mener hun.

Krumsvik & Co er en podcast fra Høyskolen Kristiania der professor og rektor Arne H. Krumsvik samtaler med inviterte gjester.

Lytt til episoden med makt- og ledelsesforsker Ingvild Müller Seljeseth:

Referanse:

Ingvild Müller Seljeseth: The Inevitable Thucydides’s Trap? How Hierarchical Instability and Threat Influences Leaders’ Openness to Inputs from Others. Doktoravhandling ved Handelshøyskolen BI.

Powered by Labrador CMS