Testosteron gjorde kvinner mindre naive

Testosteron kan virke mot sosial naivitet, antyder nederlandsk forskning. Kunstig tilskudd av testosteron ga kvinner mindre tillit til fremmede.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunstig tilskudd av testosteron kan redusere sosial naivitet, hevder forskere bak nederlandsk studie. (Foto: iStockphoto)

Kjønnshormonet testosteron, som finnes hos både kvinner og menn, har ikke bare med doping og utvikling av kjønnsorganer å gjøre. Det antas at testosteron også spiller en rolle for hvordan du oppfatter omgivelsene og hvordan du oppfører deg.

Flere studier har gått i retning av at menn og kvinner med høyere nivå av testosteron i større grad tar risiko og er mer konkurranseorientert. Det hevdes også at testosteron fungerer anti-sosialt.

Motsatt bidrar hormonet oksytosin, som er knyttet til amming og barnefødsler, til økt tillit i sosiale sammenhenger.

Fikk testosteron

Nederlandske forskere ved Utrecht University undersøkte sammenhengen mellom kunstig tilført testosteron og nivået av sosial tillit hos en gruppe kvinner.

24 kvinner ble gitt 0,5 milligram testosteron og ble deretter bedt om å vurdere et stort antall bilder og si om personene de så på bildene så tillitsvekkende ut eller ikke. Alle kvinnene gikk gjennom ett forsøk med ekte testosteron og ett forsøk med et virkningsløst narrestoff.

En slik narremedisin kalles også placebo.

Kvinnene visste ikke selv når de ble gitt testosteron og når de fikk et virkningsløst stoff.

Mindre tillit

Resultatet var at gruppa sett under ett viste mindre tillit til ansiktene på bildene etter å ha fått testosteron sammenlignet med når de fikk placebo-stoffet.

Et tydelig utslag kom imidlertid kun hos de som på tidligere tester hadde vist et høyt nivå av tillit, av forskerne kalt de sosialt naive. De kvinnene som i utgangspunktet hadde en god porsjon skepsis ble ikke påvirket i samme grad.

Forskerne konkluderer med at kunstig tilført testosteron kan motvirke sosiale naivitet hos enkelte. Disse kan i utgangspunktet ha høyere risiko for å bli lurt.

Resultatene er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Science.

Til nettstedet wired.com sier forskeren Jack van Honk, som ledet studien, at han tror at det vil bli akseptert at testosteron kan ha en positiv effekt på sosial atferd. Han mener også at testosteron kan få en viktig rolle i forhold til enkelte psykiske lidelser.

Også menn

De nederlandske forskerne mener at resultatene fra studien kan generaliseres til å gjelde også menn.

Studien kan imidlertid kritiseres på flere punkter.

Blant annet ble den enkeltes nivå av sosial tillit målt gjennom sine reaksjoner på et stort antall bilder av andre mennesker. Forsøkspersonene skulle merke av sin oppfatning på en skala mellom ”veldig tillitsvekkende” og ”veldig lite tillitsvekkende”.

Dette er ikke nødvendigvis den beste måten å måle hvor tillitsfulle folk er i praksis. Andre undersøkelser har brukt metoder hentet fra mer realistiske sosiale situasjoner. 

Naturlig testosteron

Undersøkelsen tok kun for seg kunstig tilført testosteron, som har en kortvarig virkningstid i kroppen. Kvinnenes testosteron-nivå før testen begynte, målt i spyttprøver, kunne ikke forutsi graden av tillitsfullhet.

Undersøkelsen kan dermed ikke si noe om hva det naturlige testosteronnivået betyr for om man stoler på andre mennesker eller ikke.

Referanse:

Peter A. Bos, David Terburg og Jack van Honk: Testosterone decreases trust in socially naïve humans, Proceedings of the National Academy of Science, 1. juni 2010. Se abstract

Powered by Labrador CMS