Homofile diskrimineres fortsatt

Skeive Dager 2009 ble gjennomført med brask og bram, men diskriminering av homofile og lesbiske skjer fortsatt i både helsevesenet, skolen og arbeidslivet. - Forskning viser at man helst ikke skal være for tydelig som homofil eller lesbisk, sier Fafo-forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Det som finnes av forskning på diskriminering av homofile i arbeidslivet viser at flertallet klarer seg bra og at mange er åpne om sin seksuelle legning, men det er likevel en betydelig gruppe som har problemer med trakassering.(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)"

Forskningsstiftelsen Fafo arrangerte i forrige uke frokost med de to forskerne Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter, som holdt en presentasjon om diskriminering av homofile og lesbiske her i landet.

Tidliegere denne måneden kom Diskrimineringslovutvalget med forslag til ny lov. De foreslår at også kjønn, etnisitet, funksjonshemming, seksuelle orienteringer og alder skal beskyttes av diskrimineringsvernet.

En lovendring kan gjøre diskrimineringsvernet bredere, men forskningen viser at det gjenstår mye holdningsskapende arbeid.

- Skal ikke være for synlig

- Fafo ble stiftet for 27 år siden, og da vi snakket om 25-årsmarkeringen diskuterte vi hva som hadde skjedd i det norske samfunnet i løpet av denne tiden. En av de store endringene er at vi har hatt en homorevolusjon, sier Grønningsæter.

Bjørn Richard Nuland og Grønningsæter har tatt for seg noen arenaer hvor diskriminering kan forekomme, og de har sett på forskningen og litteraturen rundt dette for å gi et bilde av hva slags kunnskap som er tilgjengelig.

Ifølge forskerne er diskriminering i arbeidslivet en av arenaene hvor det er mest å ta fatt i. Det som finnes av forskning viser at flertallet klarer seg bra og at mange er åpne om sin seksuelle legning, men det er likevel en betydelig gruppe som har problemer med karriere og med trakassering.

- Holdningen er at selv om folk vet at du er homofil eller lesbisk, så skal du ikke være for synlig. Så lenge man er diskré er det greit, sier Grønningsæter.

Diskriminering i helse- og velferdstjenester

I møte med helsevesenet opplever mange homofile og lesbiske manglende kompetanse og mange negative holdninger, ikke minst til det å komme ut av skapet. Forskningen viser at mange homofile menn blir diskriminert, men den nye bioteknologiloven gjør at også lesbiske kvinner møter utfordringer.

- Det er et stort spørsmål om helsevesenet er i stand til å takle det at lesbiske kvinner har samme rett til assistert befruktning som heterofile kvinner.

- Det handler om holdninger hos behandlerne, og forskningen viser at mange av disse har negative holdninger, sier Grønningsæter.

Innenfor velferdstjenestene er hovedproblemet diskriminering knyttet til heteronormativitet – at det forutsettes at folk er heterofile.

(Foto: Colourbox)

- Det er gjort mye forskning på dette, og det konkluderes med at homofile ikke blir sett på som en hel person, og at homofilien blir en taushetsbelagt problemstilling.

- Det er også her man finner den siste resten av formell diskriminering i Norge. Det går på fosterhjemsforskriften, som fortsatt går ut fra at det er bedre med to foreldre av forskjellig kjønn enn en homofil familie, sier Grønningsæter.

Utsatt for mobbing i skolen

Skolen ses på som en viktig arena for holdningsskaping. Bjørn Richard Nuland forteller at forskningen viser at homofile fremstilles som ”de andre”.

- Man tar utgangspunkt i at elevene ikke nødvendigvis er del av den gruppen man snakker om.

- Det gjøres ofte ut fra en god intensjon om at det er viktig å skape toleranse, men det kan bli problematisk når det undervises på denne måten, særlig i forhold til en eventuell lesbisk eller homofil elev, sier Nuland.

Homofili diskuteres også ofte i skolen sammen med temaer som HIV, seksuelt overførbare sykdommer og andre problemområder, i stedet for å snakke om det under en mer generell diskrimineringsparaply.

Nuland mener det har å gjøre med at homofili ikke er dekket under diskrimineringstemaet i læreplanene.

- Forskning viser også at homofile er utsatt når det gjelder mobbing, og det er mye mer utbredt blant dem sammenlignet med ungdom for øvrig, sier Nuland.

- Eldre går inn i skapet igjen

"Ifølge Fafo-forskerne er det vanskelig for mange å anmelde hatkriminalitet, og det er derfor grunn til å tro at det finnes mørketall. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)"

Også i syke- og aldershjem er det som oftest best å være diskré om sin homofile legning.

- Man snakker om at man går inn igjen i skapet når man skal møte det kommunale helseapparatet. Når vi ser på andre undersøkelser, så er det de eldre som har mest negative holdninger mot homofile, slik at muligheten for å møte negative reaksjoner er nok større.

- For den eldre generasjonen er det heller ikke gitt at åpenhet er det beste, for de vokste opp i en tid hvor homofili var kriminelt, og hvor det å være diskré om homoseksualiteten sin var en dyd, sier Nuland.

Han forteller også at det homofile miljøet er dominert av møteplasser for yngre mennesker, og at det i dag er få tilbud til eldre.

- Her må det fokuseres på inkludering og likeverdige tjenester, mener Nuland.

Vanskelig å anmelde vold

Levekårsundersøkelsen fra NOVA fant at 40 prosent av tilfellene av vold mot homofile skjedde på utesteder eller på gata utenfor, men for mange er det svært vanskelig å anmelde slike forhold.

- Det å stå på politivakta i et fullt rom og forklare gjennom en mikrofon hvorfor man er der og hva man anmelder, kan oppleves som nokså ubehagelig og lite tilrettelagt i forhold til å åpne opp for at folk skal anmelde slike saker. Det kan derfor være grunn til at det er mørketall på dette området, avslutter Nuland.

Les mer:

Grønningsæter og Nuland, Diskriminering av lesbiske, homofile og bifile av hivpositive - en litteraturgjennomgang, Fafo-notat 24 2008 (PDF)

Grønningsæter, Mandal, Nuland og Haug, Fra holdninger til levekår - Liv med hiv i Norge i 2009, Fafo-rapport 2009:13 (PDF)

Norges offentlige utredninger, Kvinner og homofile i trossamfunn, Likestillingslovens og arbeidsmiljølovens særlige unntak fra forbudet mot diskriminering, 2008 (PDF)

Nuland, Skjevt blikk på helse og omsorg, kommentar i Aftenposten, 19/12-2007

Powered by Labrador CMS