Unge, amerikanske skeive er mer åpne om sin seksuelle orientering enn før. Bildet viser en ung speidergutt med pride-flagget i San Fransisco i 2014. Da fikk ikke skeive voksne ikke speiderledere i organisasjonen Boy Scouts of America. Forbudet ble opphevet året etter.

Amerikanske tenåringsgutter har blitt mer åpne om sin seksuelle orientering

Forskere har undersøkt hvordan amerikanske gutter kommer ut som homofile og bifile.

Amerikanske homofile og bifile i den såkalte generasjon-Z er mer åpne med foreldrene sine enn tidligere. Dette viser forskning publisert i tidsskriftet American Psychology Association.

Tenåringene de undersøkte, var mellom 13 og 18 år.

66 prosent av alle de homofile og bifile guttene forskerne spurte, var åpne om sin seksuelle orientering til mor eller en kvinnelig foreldrefigur, mens 49 prosent var åpne med far eller en mannlig foreldrefigur.

Undersøkelser viser at på 1990-tallet så var kun 40 prosent av alle tenåringsgutter åpne om sin seksuelle orientering til foreldrene sine.

Dataene i den nye studien ble samlet inn fra 2018 til 2020 for en studie om HIV-forebygging blant menn som har sex med menn.

Resultatene viser blant annet at hvite amerikanere oftere er åpne om legningen sin til foreldrene enn det svarte amerikanere er.

Forskerne undersøkte også hvordan religion og spiritualitet spilte inn på åpenhet om legning. Resultatene viser at færre religiøse tenåringer er åpne med foreldrene sine. De som ser på seg selv som spirituelle, er derimot mye mer åpne med sine foreldre enn de som er religiøse.

– Det neste steget vil bli å undersøke hvordan kvinnene i denne generasjonen kommer ut til sine foreldre, sier David Moskowitz, som er en av forskerne bak denne studien, i en pressemelding.

De unge skeive er mer åpne med sin seksuelle orientering enn tidligere generasjoner, i hvert fall i USA. Dette bildet er fra en Pride-parade i New York i 2013, kort tid etter at høyesterett mente det grunnlovsstridig å nekte likekjønnet ekteskap.

I Norge er det primært Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som kartlegger LHBTIS levekår. Tallene på deres nettsider som handler åpenhet overfor foresatte, venner og søsken, er fra 2013. Tallene er generelle og viser ikke situasjonen for dagens tenåringer.

– Resultatene i denne studien er oppmuntrende, fordi den viser at mange tenåringer, også de under 18 år, er komfortable med seksualiteten sin, sier Moskowitz.

5,6 prosent av det amerikanske samfunnet er LHBT, mens 15,9 prosent av generasjon-Z identifiserer seg selv som LHBT, ifølge Statista.

De norske tallene fra 2013 viser svært stor grad av åpenhet blant norske skeive. Nesten 85 prosent av norske homofile menn er åpne med en morsfigur, og 80 prosent er åpne med en farsfigur.

De lesbiske kvinnene ligger noen prosentpoeng over de homofile mennene i begge kategorier.

Nye tall rett rundt hjørnet

I år skal det komme nye tall som beskriver levekårene til de som identifiserer seg som LHBTIS her i Norge.

LHBTIS er en samlebetegnelse for folk som bryter med normer for kjønn og seksualitet, for eksempel ved å være lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønn eller skeive.

Undersøkelsen som samler inn nye levekårsdata, sluttføres nå av Norman Anderssen ved Universitet i Bergen og Helga Eggebø og Elisabeth Stubberud ved Nordlandsforskning, på oppdrag fra Bufdir.

De vil ikke fortelle hva studien inneholder før den publiseres om få måneder.

– Kjempebekymret

Elisabeth Stubberud sier at det fortsatt er en prøvelse for norske skeive å komme ut.

–Jeg har et inntrykk av at dette er noe folk er opptatt av og tenker mye på. Mange ønsker for eksempel å være åpne overfor foreldrene sine, men så er de kjempebekymret for hvordan de kommer til å reagere, forteller hun til forskning.no.

Hun forteller også at mange utsetter å fortelle folk om sin seksuelle orientering.

I en kvalitativ studie fra 2019 utført av Stubberud, Eggebø og Anderssen, forteller den ene informanten, en bifil kvinne i 20-årene, at hun ikke fortalte foreldrene sine om sin seksuelle orientering fordi hun var redd for reaksjonene deres.

– Jeg gjorde det ikke før jeg var nødt, sa hun til intervjueren.

Og med god grunn, fordi det kommer fram i intervjuet at informasjonen ikke falt i god jord hos faren, som ikke ønsket videre kontakt med datteren sin.

Tall om hvor åpne LHBTIS-personer er med foreldre eller andre foresatte, forteller nemlig ikke hva åpenheten fører til.

Diskresjon eller åpenhet?

– All den tid vi lever i et hetero-cis-normativt samfunn, så vil nødvendigheten for å komme ut vedvare, svarer Stubberud på spørsmål om det i fremtiden ikke vil være nødvendig å komme ut, slik det er vanlig i dag.

Et hetero- og cis-normativt samfunn vil si at det er forventet av oss at vi tiltrekkes av det motsatte kjønn, at alle er enten menn eller kvinner, og at alle identifiserer seg med det kjønnet de ble tildelt ved fødsel

– Men denne «komme ut»-diskursen er veldig tids- og stedsspesifikk, påpeker Stubberud.

Elisabeth Stubberud ved Nordlandsforskning er en av forskerne som jobber med å kartlegge hvordan skeive her i landet egentlig har det. Undersøkelsen om dette, LHBTIS-levekår 2020, kommer ut før sommeren 2021, om alt går etter planen.

– Eldre homofile, som ble intervjuet av forsker Hans Wiggo Kristiansen ved OsloMet, forteller at de syntes det var ergerlig at den diskresjonskompetansen de hadde opparbeidet, ikke lengre hadde samme verdi.

Diskresjonskompetansen refererer til at homofile og lesbiske måtte skjule sin seksuelle orientering i samfunnet, samtidig som det var viktig å signalisere til andre skeive at man selv også var skeiv.

– Et problem som ble tydelig for meg da jeg arbeidet med livsfortellingene til eldre homofile menn, var at det åpenhetskravet som var hovedbestanddelen i frigjøringsideologien fra og med 1970-tallet, ble opplevd som moraliserende og ekskluderende av mange av dem som ble voksne på 1940- og 1950-tallet, skriver Hans Wiggo Kristiansen i boken Masker og motstand. Diskré homoliv i Norge 1920-1970.

–Den diskresjonskompetansen de hadde opparbeidet seg gjennom flere tiår, ble plutselig redusert til noe suspekt og latterlig – av personer og organisasjoner som satte seg fore å representere deres interesser, fortsetter han.

Stubberud sier at det har vært flere seire i kampen for rettigheter for skeive, det er nå bedre holdninger blant befolkningen generelt til skeive, og det er en oppblomstring av pridebevegelsen.

Undersøkelsen LHBTIS-levekår 2020 skal komme ut før sommeren 2021. Den vil gi flere svar om situasjonen her i Norge.

Kilder:

David A. Moskowitz m.fl. Demographic and Social Factors Impacting Coming Out as a Sexual Minority Among Generation-Z Teenage Boys, American Psychology Association, 2021

Helga Eggebø m.fl. Skeive livsløp En kvalitativ studie av levekår og sammensatte identiteter blant lhbtis-personer i Norge, Nordlandsforskning rapport nr.6, September 2019 (pdf)

Hans W. Kristiansen, Masker og motstand Diskré homoliv i Norge 1920–1970, Unipub, 2008, ISBN: 9788274773462.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS