Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høgskolen i Innlandet - les mer.

Kontakt med natur og kultur kan bidra til glede, og gi følelsen av noe nytt og inspirerende, ifølge Monica Breiby.

Bærekraftig norgesferie? Hva er det?

I år skal vi feriere i Norge. Hva kan reiselivet gjøre for at vi får en fin og bærekraftig sommerferie?

Bli i Norge, reis kun sammen med de nærmeste, oppsøk stille steder fremfor folkemengder, ta en tur i nærområdet.

Det mangler ikke gode råd og oppfordringer til årets sommerferie. Korona-situasjonen vil gi oss langsom tid til å utforske bærekraftige opplevelser.

Og det er nettopp dette forskere fra Senter for reiselivsforsking har jobbet med.

Nylig ble studien deres publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Forskerne er fra Høgskolen i Innlandet og Norsk institutt for naturforskning.

Samlet inn bilder fra fastboende og turister

«Bærekraftige opplevelser» har til nå vært et vagt begrep i forskningen på reiseliv. Definisjonen har vært uklar.

Forskerne har konkretisert begrepet gjennom en metode som handler om at turistprodukter kan utvikles i samarbeid mellom reiselivsbedrifter, fastboende og turister. Sammen skal de definere hvilke opplevelser som gir dypere mening og som kan brukes videre i utviklingen av reiselivet.

Først samlet forskerne inn informasjon blant fastboende og turister rundt Mjøsa. De gjorde intervjuer, observerte og samlet inn feriebilder.

Delte opplevelser, fant fire fellestrekk

Materialet som ble samlet inn, ble deretter presentert i arbeidsseminarer med lokale reiselivstilbydere, studenter, frivillige organisasjoner og regionale destinasjonsselskaper.

Et destinasjonsselskap er et samarbeid mellom private og offentlige aktører innen reiselivet.

I ett hotell med utsikt over vannet delte deltakerne sine synspunkter, erfaringer og opplevelser rundt Mjøsa. I tillegg brukte de bildene og intervjuene som forskerne hadde samlet inn. Deltakerne skulle finne felles verdier og temaer for bærekraftige opplevelser i regionen.

Forskerne fant deretter fellestrekk i dette materialet og satte opp fire forhold som kan bidra til at en opplevelse blir så sterk og verdifull at man vil huske den.

Hva er en bærekraftig opplevelse?

–En bærekraftig opplevelse er en opplevelse som gir dype, individuelle følelser og minner. I tillegg gjør den folk bevisste på i hvilken grad deres atferd på et sted er bærekraftig, sier en av forskerne bak studien, Monica Adele Breiby.

Disse fire forholdene bidrar til bærekraftige opplevelser:

  • å være i naturen og føle seg som en del av den
  • å oppleve kunst og kultur på stedet man besøker
  • utsikt som kan gi innsikt
  • aktiviteter ved sjøen, på fjellet og i skogen.

Felles for disse opplevelsene er at du må være på stedet en stund og være åpen for å lære noe nytt. En rask gjennomreise bare for å ta noen bilder, gir ikke en bærekraftig opplevelse.

Den store naturen

– Menneskets direkte kontakt med natur og kultur kan bidra til glede, og gi følelsen av noe nytt og inspirerende, forteller Breiby.

Eller som en japansk turist som ble intervjuet ved Mjøsa, forteller:

«Jeg føler glede i denne store naturen. Hvordan skal jeg forklare det, jeg føler meg liksom som en del av naturen også her ved innsjøen. Det er en komfortabel følelse som jeg kjenner i hele kroppen»

Turister som deltar aktivt selv ved å gjøre noe fysisk og lage sine egne opplevelser, får mer ut av ferien.

– Det kan for eksempel være fisking i Mjøsa, hvor du kommer nær vannet og omgivelsene rundt, og samtidig føler spenning og mestring, sier Breiby.

Gir tips til reiselivet

Forskerne gir konkrete tips til reiselivssektoren om hvordan de fire forholdene kan bidra til utvikling og økonomisk verdiskaping, som igjen kan styrke den økonomiske bærekraften på et turistmål.

Destinasjonsselskapene kan for eksempel invitere brukerne på stedet inn i utviklingen av nye tjenester.

– Vi antar at de som kommer på besøk, har hytte eller bor på stedet har kunnskap om egne behov. De vet hvilke tjenester som kan gi dem bedre opplevelser og føre til mer bærekraftig atferd.

– For eksempel kan dette være tilbud om mer miljøvennlig transporttilbud på stedet, eller bestilling av lokale råvarer som kan leveres direkte til hytta eller egen bolig, sier Breiby.

Det holder ikke med fin natur

Forskerne anbefaler at destinasjonsselskapene tilbyr kurs til personale som har direkte kontakt med besøkende og andre brukere på stedet.

En kunnskapsrik turleder som er trygg i sin rolle, som kan fortelle historier som engasjerer og berører, kan bidra til sterke opplevelser, læring og kanskje endrede holdninger til natur og miljø for de som deltar på turen.

Forskerne utfordrer også de som i år vil lage en minnerik og annerledes sommerferie for turistene: Det er viktig å legge vekt på alle de fire forholdene som bidrar til bedre bærekraftige opplevelser.

Referanse:

Monica Adele Breiby mfl: Exploring sustainable experiences in tourism, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2020. DOI: 10.1080/15022250.2020.1748706

Powered by Labrador CMS