Dårlig samliv kan doble risikoen for å få en infeksjonssykdom under svangerskapet. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Gravide blir syke av dårlig samliv

Godt samliv kan ha mer og si for mor og barns helse under graviditeten enn tidligere antatt.

Krangling, usikkerhet og høyt konfliktnivå med partneren kan føre til at gravide blir mer utsatt for å få influensa, forkjølelse eller andre infeksjonssykdommer.

Dette viser en ny studie som har undersøkt om det er sammenheng mellom dårlig samliv og fysiske sykdommer hos gravide.

– De som har et dårlig samliv har dobbelt så stor risiko for å få en infeksjonssykdom som de som lever i gode parforhold, forteller stipendiat Roger E. Henriksen ved Høgskolen i Bergen.

Henriksen har gjennomført studien som en del av sin doktorgrad.

Farlige infeksjoner

– Å bli forkjølet når man er gravid trenger ikke å være dramatisk, men studier viser at infeksjonssykdommer under graviditeten kan være skadelige for barnets utvikling, sier Henriksen.

Gravide som får influensa har for eksempel høyere risiko for å føde tidlig og for å få barn med lav fødselsvekt. De blir også oftere lagt inn på sykehus som følge av disse sykdommene en de som ikke er gravide.

Flere studier viser dessuten at infeksjoner i svangerskapet øker risikoen for at fosteret på et senere stadium utvikler autisme eller schizofreni.

Derfor mener forskerne at det er viktig å vite hvilke faktorer som kan bidra til å redusere risikoen for infeksjoner under graviditeten 

– Dette er viktig ny informasjon både for den enkelte gravide og ut fra et samfunnsperspektiv, forteller Henriksen.

Har stor innflytelse

De fleste av oss har opplevd hvordan det å ringe til partneren eller hjem til mor, kan hjelpe i situasjoner der man føler seg utrygg. På samme måte kan det å mangle noen å ringe til gjøre situasjonen enda verre.

Romantiske forhold er ofte det viktigste forholdet i en gravid kvinnes liv. I tillegg til at partneren oppleves som mindre støttende under stressende situasjoner, vil dårlig samlivskvalitet i seg selv være en vesentlig kilde til stress.

Studien har gitt en bedre forståelse av hvor stor innflytelse parforholdet har på gravide. Ikke bare psykisk, men også fysisk, mener Henriksen. 

Roger E. Henriksen. (Foto: Hedvig Myklebust)

– Man vet at konflikt med partneren kan svekke immunsystemet, men dette er så vidt vi vet den første studien som ser på sammenhengen mellom samlivskvalitet og infeksjoner i svangerskapet, sier han.

Åtte infeksjonssykdommer

Studien bygger på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen der nesten 70 000 kvinner har svart på spørsmål om hvor fornøyd de er med samlivet med sin partner. I tillegg har kvinnene svart på spørsmål om infeksjonssykdommer, negative livshendelser og sosioøkonomiske karakteristikker.

Gjennom studien fant Henriksen sammenheng mellom åtte infeksjonssykdommer og partilfredshet. De åtte infeksjonssykdommene er forkjølelse, lungebetennelse, influensa, soppinfeksjon i skjeden, skjedekatarr, bihule- og ørebetennelse, halsbetennelse og omgangssyke.

Referanse:

Henriksen m.fl: Relationship Satisfaction Reduces the Risk of Maternal Infectious Diseases in Pregnancy: The Norwegian Mother and Child Cohort Study, PLoS ONE, januar 2015, doi: 10.1371/journal.pone.0116796.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Bergen - Les mer

Powered by Labrador CMS