– Det er viktig å behandle leddgikt også for å forebygge hjertesykdom, sier forsker ved Universitetet i Bergen. (Foto: Colourbox)

Leddgikt og betennelse skader hjertet

Pasienter med aktiv leddbetennelse har mer skade på hjertet enn de med leddgikt uten aktiv leddbetennelse. – Derfor er det viktig å behandle leddgikt også for å forebygge hjertesykdom, sier forsker.

Fakta leddgikt

  • Leddgikt er en kronisk, autoimmun sykdom som rammer 0,5 prosent til 1 prosent av alle voksne.
  • Den angriper fortrinnsvis leddene, men kan også påvirke indre organer
  • Inntil 50-årsalderen er det omtrent fire ganger så mange kvinner som menn som får sykdommen. Deretter jevner kjønnsforskjellene seg ut.
  • Medisiner som er brukt for å behandle leddgikt inkluderer kortisonpreparater og immundempende midler.

Kilder: Store medisinske leksikon

Sammenhengen mellom leddgikt og hjertesykdom har fått mye oppmerksomhet blant leger og forskere de siste ti til femten årene. Personer med leddgikt har større risiko for å utvikle hjertesykdom enn andre. 

Nå har forskere fra Universitetet i Bergen funnet ut at ikke alle med leddgikt er spesielt utsatt for hjertesykdom, men at de mest utsatte personene er de som har både leddgikt og leddbetennelse. 

Forskeren fant ut at personer med leddgikt som er overvektige, har høyt blodtrykk eller som røyker, er ekstra utsatt for hjerteskade hvis de også har leddbetennelse:

– Det ser ut til at disse faktorene virker sammen på en måte som er spesielt uheldig for denne gruppen, sier forsker Helga Midtbø, som skriver doktorgraden sin om leddgikt og hjertesykdom.

Undersøkt med ultralyd

Midtbø har sammen med sin forskningsgruppe ved Klinisk institutt 2, og i samarbeid med Diakonhjemmet Sykehus i Oslo, undersøkt hjertene til i alt 134 personer med leddgikt med ultralyd.

Hjertene deres ble sammenlignet med hjertene til friske kontrollpersoner uten leddgikt. Det er kjent at pasienter med leddgikt har mer hjertesykdom enn befolkningen generelt. Overraskende nok ga sammenligningen mellom de friske kontrollpersonene og pasientene med leddgikt ikke de resultatene som forskningsgruppen forventet.

– Det var lite forskjell på hjertet til de som hadde leddgikt og de som ikke hadde leddgikt. Da vi derimot sammenlignet hjertene til de som har leddgikt med hverandre, oppdaget vi noe interessant: De som hadde en leddbetennelse hadde mer skade på hjertet, forteller Midtbø.

Hjertesvikt - og i verste fall død

Det var dessuten en klar sammenheng mellom hvor leddgikten var og graden av skade på hjertet.

Risikoen for skade på hjertet økte proporsjonalt med graden av leddbetennelse.

– Betennelser i kroppen kan påvirke hele kroppen negativt. De forsterker dannelsen av åreforkalkning, gir Midtbø som en av mulige forklaringer på hvorfor hjerteskaden oppstår.

Konkret viste skaden seg ved at hjertets venstre hovedkammer ble mindre og stivere enn i friske hjerter. Samtidig fant forskerne nedsatt pumpekraft i venstre hovedkammer. Dette er forbundet med utvikling av hjerte- og karsykdommer, hjertesvikt og i verste fall død.

– Den kan også være et tegn på at blodtilførelsen til hjertet er dårlig, sier forskeren.

Vinner mye på riktig behandling

Om lag en tredjedel av pasientgruppen som ble undersøkt hadde ikke leddgiktbetennelse. De hadde heller ikke denne hjerteskaden:

– Dette er en pasientgruppe som kan vinne veldig mye på god og riktig behandling. Derfor er det viktig med mer bevissthet omkring sykdommen og behandlingsmulighetene. Ved å holde graden av leddbetennelse lav, kan man nemlig i mange tilfeller unngå at sykdommen skader hjertet, sier Midtbø.

Vær oppmerksom på symptomer

Forskeren kan fortelle at det har blitt mer oppmerksomhet omkring den økte risikoen for hjertesykdom ved leddgikt. Samtidig har vi fått nye og bedre medisiner til behandling av leddgikt som gjør det mulig å redusere leddbetennelsen mer effektiv.

Likevel er det fremdeles langt fra alle leger eller pasienter som er oppmerksomme på sammenhengen mellom leddgikt og hjerte- og karsykdommer:

– Det er svært viktig å redusere vanlige risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer som røyking og høyt blodtrykk hvis man har leddgikt, og spesielt hvis man har høy grad av leddbetennelse. Det er også viktig å være oppmerksom på mulige symptomer på hjerte- og karsykdommer, som tung pust og smerte i brystet, understreker forskeren.

Forskernes neste prosjekt er nå å se om man gjennom behandling kan reparere skaden på hjertet som er oppstått:

– Det gjenstår å undersøke, sier Midtbø.

Referanse:

Helga Midtbø m.fl: Disease activity is associated with reduced left ventricular systolic myocardial function in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis, juni 2016. DOI:10.1136/annrheumdis-2016-209223. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS