Nok en finsk badstuestudie slår fast at det er bra å varme seg skikkelig opp regelmessig.

Det er bra for hjertet å kombinere badstue med trening

Noen gikk i badstue og trente etterpå. Andre trente og gikk ikke i badstue. Etter åtte uker fant forskerne tydelige forskjeller i hjertehelsen deres.

Finske forskere har flere ganger vist til at deres kjære sauna er bra for helsa.

I 2015 kom det en studie som viste at menn som tok badstue ofte, har lavere risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer.

Denne skrev forskning.no om den gang.

I 2018 ble det publisert en vitenskapelig artikkel som viste at både middelaldrende menn og kvinner som regelmessig varmet seg i en badstue, hadde redusert risiko for slag.

Første studie med gullstandard

De fleste badstuestudiene fra Finland har undersøkt effekten badstuebruk over kort tid. Studiene har også vært gjort på personer som er nokså fysisk aktive.

Nå har en forskningsgruppe innen idrett og helsevitenskap ved Universitetet i Jyväskylä gjort en studie som er litt annerledes.

De har testet effekten av svetting i badstue i en såkalt kontrollert, randomiserte studie (RCT).

Folk som har trent og badet badstue i åtte uker, er sammenliknet med en gruppe som bare har trent og en gruppe som ikke har gjort noen av delene.

Dette er, ifølge finnene, den første badstuestudien som er designet etter det som ofte kalles for «gullstandarden» innen forskning.

Undersøkt skrivebordsfolket

Det nye med denne studien er at også at den er gjort på personer som har en sedat livsstil.

De rundt 50 personene i alderen 30 og 64 år jobb som er med har alle jobber som innebærer mye stillesitting. De hadde vært fysisk aktive i mindre enn 30 minutter i løpet av uka før studien startet.

De som ble inkludert i studien, måtte i tillegg ha minst én risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Slike faktorer kan være overvekt, røyking, høyt blodtrykk eller kolesterol. Det kan også være om du har en familiehistorie med slike sykdommer.

Delt inn i grupper

Deltakerne ble tilfeldig delt inn i tre grupper. Én gruppe skulle gjøre styrketrening og aerobic minst 50 minutter tre ganger i uka.

Én gruppe skulle gjøre det samme, men i tillegg skulle de oppholde seg 15 minutter i en badstue etter trening.

Den tredje gruppe skulle verken trene eller gå i badstue. De var en såkalt kontrollgruppe.

Ingen av deltakerne hadde for vane å gå i badstue fra før.

Hva betyr badstue alene?

Tidligere studier har vist at det å gå i badstue i seg selv har en gunstig effekt på blodtrykket.

Dette kan ikke denne studien si noe om fordi forskerne ikke har hatt med en gruppe som kun gikk i badstue. Dette mener de er en svakhet ved studien.

Men de påviste at som bare trente, ikke fikk redusert blodtrykk, sammenliknet med de som satt i ro. Det gjorde imidlertid de som både trente og tok badstue.

En annen svakhet ved studien er at de aller fleste deltakerne var kvinner.

Trygg og enkel livsstilsendring

Etter åtte uker fant forskerne at det var forskjell mellom de tre gruppene.

I de to førstnevnte gruppene, de som trente og de som trente og gikk i badstue, hadde alle økt oksygenopptaket, sammenliknet med de som ikke gjorde noe.

Men de som hadde gått i badstue, hadde aller størst økning i opptaket av oksygen i blodet. Dette er en viktig forbedring i forhold til å forebygge hjerte- og karsykdom.

I tillegg fikk de redusert både blodtrykket og kolesterolet i løpet av disse ukene.

De som bare trente hadde ingen signifikante endringer i blodtrykk og kolesterol.

Flere bør varme seg opp

Til tross for svakhetene mener forskerne selv at dette er en av de mest robuste studiene som er gjort på effekten av badstuebesøk.

Resultatene stemmer også godt med tidligere funn, skriver de.

De mener at studien også tyder på at det ikke er farlig for folk med risiko for hjerte- og karsykdommer å bruke badstue.

De som allerede har en hjertesykdom, blir derimot fortsatt advart mot badstue, ifølge nhi.no.

For de fleste er badstuebading en trygg og enkel livsstilsendring som bør gjøres mer tilgjengelig over hele verden, mener de forskerne.

Særlig de som har liten kapasitet for å trene, kan ha godt av å varme seg skikkelig opp regelmessig.

Kilde:

Earric Lee m.fl: The effects of regular sauna bathing in conjunction with exercise on cardiovascular function: A multi-arm randomized controlled trial. American Journal of Physiology, 4. juli 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS