Vitaminmangel svekker den globale intelligensen

Verdens gjennomsnittlige intelligenskvotient har sunket med 15 prosent de siste årene. Årsaken kan være mangel på jod, viktige mineraler og spesielt på vitamin A, mener UNICEF.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

FNs barnefond har i samarbeid med Micronutrient Initiative, en pådrivergruppe i ernæringsspørsmål gransket sammenhengen mellom ernæring og intelligens. I en fersk rapport tar de to organisasjonene til orde for å tilsette matvarer mer vitamin A.

De viser til en tidligere global kampanje der maten ble tilsatt jod. Dette førte til en reduksjon i andelen mennesker som led av jodmangel i de berørte land fra 30 til 15 prosent, heter det i rapporten som ble lagt fram denne uken.

Telling

Forskere har nå gjennomført det de kaller en vitamintelling i 80 utviklingsland. Resultatene tyder på at rundt to millioner mennesker i disse landene er hemmet i sin fysiske og psykiske utvikling som følge av mangel på vitamin A.

Vitamin A fins spesielt i fet fisk, tran, smør og egg, og bidrar til å stabilisere ulike hinner i kroppen. Mangel på vitaminet kan blant annet skade synet. FNs generalforsamling tok i 2002 til orde for at den globale vitamin A-mangelen skal være utryddet innen 2005.

- Mangelen på vitaminer og mineraler har senket det intellektuelle nivået i alle de land vi har gransket med så mye som 10 til 15 prosentpoeng, heter det i rapporten. Land som India med 6,6 millioner barn og Pakistan med 2,1 millioner skal være spesielt hardt rammet.

Billig

Arbeidet er godt i gang, ettersom over 40 utviklingsland i dag har nådd delmålet om å gi minst to tredeler av sine barn minst en dose vitamin A hvert år. Dette kan koste mindre enn en krone per person per år, viser rapporten fra UNICEF og Micronutrient Initiative.

Men situasjonen er fortsatt alvorlig, spesielt i land der mangel på vitaminet opptrer side om side med mangel på jern og jod. En slik kombinert mangel skal ha forårsaket tap på 2,7 prosent i det afrikanske landet Malis brutto nasjonalprodukt (BNP).

Også i Afghanistan, Angola, Burkina Faso og Burundi skal tapet i BNP som følge av jern- jod- og vitaminmangel være oppe i over 2 prosent. BNP er summen av verdien av de varer og tjenester et land produserer.

(NTB)

Powered by Labrador CMS