Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt. (Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix)
Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt. (Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix)

Hjernen til LAR-barn kan være skadet

Bilder av hjernen til barn av mødre som har vært på legemiddelassistert rehabilitering (LAR), viser at de må jobbe mer med oppgaveløsing.

Hvert år fødes det i Norge rundt 30 barn av kvinner som får LAR-behandling. For første gang i verden har forskere i Bergen tatt bilder av hjernen til et knippe slike barn mens de løser oppgaver, skriver Bergens Tidende.

– Resultatene våre kan tyde på at mors bruk av LAR-medisin og andre opioider kan skade utviklingen av hjernen til barnet, sier forsker og barnelege Eivind Sirnes ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus.

Ved bruk av såkalt funksjonell MRI kunne forskerne følge aktiviteten i hjernen til de 16 barna i alderen 10–14 år. Bildene viser at hjernen jobbet hardere enn hjernen til barn som ikke har vært utsatt for opioider.

– Det kan se ut som om de må anstrenge seg mer for å løse oppgavene, sier Sirnes. De brukte litt lengre tid på å løse oppgavene og gjorde litt flere feil, men forskjellen var ikke stor, legger han til.

Sirnes påpeker at de har undersøkt for få barn til at de kan komme med noen endelige svar.

Powered by Labrador CMS