Å ha mange minner lagret i hjernen kan også kan ha sine fordeler. Om tilsynelatende irrelevant informasjon kobles sammen på en ny måte, kan det skape kreativitet. Det kan gjøre eldre i stand til å finne løsninger på problemer og ta bedre beslutninger, mener forskere.

Eldre har en mer rotete hukommelse

Yngre er mye flinkere til å sortere bort informasjon som ikke er relevant for det de holder på med akkurat nå. En eldre hjerne er dårligere til det. Men den har andre fordeler.

Tenk deg at du kjører bil inne i en by. Det skjer masse i trafikken, samtidig følger du med på en interessant nyhet på radioen.

Ifølge en ny studie kan denne situasjon være mer utfordrende for eldre enn for yngre sjåfører.

En eldre hjerne flommer lettere over av informasjon når den samtidig skal forholde seg til mulig krig i Ukraina og ungdommer som løper over gata.

Og den er dårligere til å undertrykke det som ikke er så viktig i situasjonen de er i.

Har studert mange studier

Dette forklarer hvorfor eldre får svekket hukommelse.

Det er teorien til en forskergruppe som har gjort en gjennomgang av en rekke studier på hukommelse fra de siste 20 årene.

Når en person prøver å huske noe, siler hjernen raskt gjennom alt som er lagret der for å finne informasjonen. Etter hvert som vi blir eldre, får vi større problemer med å hente fram minner.

Og når eldre skal finne fram et minne henter de også fram minner som ikke er så relevante. Det fører til et mer rotete minne.

Å lete etter nåla i høystakken

En av forskerne, Lynn Hasher ved Rotman Researchs Institute i Canada, forklarer det slik til News Medical:

– Tenk deg at du kjenner fem personer som heter John. Når du da skal huske hva en av dem heter til etternavn, er det naturligvis vanskeligere enn om du bare kjenner én som heter John. Slik er det for eldre som skal forsøke å huske en spesifikk detalj.

Hjernen til eldre har et mye større materiale å navigere i når det leter etter et minne. Det blir som å lete etter en nål i en høystakk.

Kan bli mer kreative

Det har helt åpenbart sine utfordringer at det finnes så mye å lete i.

Men forskerne mener at mange minner lagret i hjernen også kan ha sine fordeler.

Om tilsynelatende irrelevant informasjon kobles sammen på en ny og nyttig måte, kan det skape kreativitet.

Det kan gjøre oss i stand til å finne nye løsninger på problemer og ta bedre beslutninger, mener de.

Kan finne skatter i rotet

Hasher, som er en av forskerne bak studien, mener at man i forskningen har en tendens til å fokusere på det presise minnet.

Men i det virkelige livet spiller presisjon knapt noen rolle, mener hun.

– Som forskere overvurderer vi kanskje ulempen eldre har med hukommelsen og undervurderer fordelene, sier hun i et intervju til ctvnews.ca.

Forskeren mener at det er mulig å finne mange skatter i en rotete hjerne.

Hjernen krymper

En annen årsak til at det blir vanskeligere å huske ting når vi blir eldre, er at hjernen vår krymper, år for år.

Særlig hjernebarken og hippocampus, som er viktig for vår hukommelse, krymper med årene.

Det er store individuelle forskjeller i hvor fort hjernen vår krymper når vi blir eldre. Men i motsetning til hva forskere tidligere har trodd, viser det seg at den krymper i samme takt, uansett om du har kort eller lang utdanning.

Dette viser en stor studie som forskning.no skrev om i 2021.

Lavere risiko for demens

Forskere ved Lifebrain-prosjektet ved Universitetet i Oslo er en del av denne forskningen.

Hjerneforsker Anders Martin Fjell forteller at det det er veletablert kunnskap at personer med høy utdanning har bedre kognitiv funksjon og en noe lavere risiko for demens i høy alder.

Kognitiv funksjon er blant annet evnen til å tenke, lære og huske.

– Derfor har mange tenkt at dette skyldes at utdannelse bidrar til å beskytte hjernen mot endringer som skjer i økende alder.

Større hjerne fra starten

Men de med høyere utdanning hadde større hjerne fra begynnelsen av. Dette fant forskerne da de studerte over 2000 hjerner med en MR-undersøkelse.

Det kan derfor være at de har et litt bedre utgangspunkt når de blir eldre.

En forklaring på denne sammenhengen kan være at genene og miljøet kan spille sammen i å skape slike sammenhenger, forklarer forskeren.

– Foreldre vil overføre både gener for utdanning og hjernevolum til barna sine. Samtidig kan de skape et miljø som gir høyere sannsynlighet for at barna også tar høyere utdanning, sier Fjell.

Referanse:

Amer m. fl: Cluttered memory representations shape cognition in old age. Sammendrag. Trends in Cognitive Sciences, februar 2022.

Powered by Labrador CMS