(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Uvitende om små slag

Nær sju av ti som rammes av et drypp eller et mindre slag, klarer ikke å tolke symptomene, ifølge studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Overraskende nok hadde verken alder, kjønn, utdannelse eller sosioømkonomisk status noe å si for gjenkjennelsesevnen.

- Det var en gjennomgående mangel på bevissthet rundt hvilke symptomer som kjennetegner et drypp og et mindre slag.

Det sier forsker og lege Arvind Chandratheva ved University of Oxford, i et presseskriv.

Ringte ikke nødtelefon

Forskningsarbeidet omfatter 1 000 engelske pasisenter, der 459 var blitt rammet av et TIA, mens 541 hadde opplevd et mindre slag. Snittalderen var 73 år.

Én ting er at 68 prosent av TIA-pasientene og 69 prosent av de slagrammede i studien ikke visste årsaken til symptomene sine.

TIA er forkortelsen for Transitorisk iskemisk attakk, den medisiske betegnelsen på drypp.

Det viste seg også at 77 prosent av de som ble rammet, først dro til fastlegen, i stedet for å ringe medsinsk nødtelefon etter symptomene.

- Studien antyder en manglende bevissthet om at TIA utgjør en medisinsk ”øyeblikkelig hjelp”-situasjon, sier Chandratheva videre.

Økt slagrisiko etter drypp

Et drypp innnebærer at blodtilføreselen til deler av hjernen blir midlertidig redusert. Det er snakk om en innsnevring av blodårer eller en liten propp.

Risikoen for hjerneslag er betydelig høyere enn ellers etter et TIA.

Eksperter råder folk som rammes av et drypp til raskt å bli undersøkt av spesialister, innen 24 timer.

Majoriteten av pasientene i studien valgte da også å søkte hjelp innefor dette tidsrommet, selv om mange ikke var klar over hva symptomene innebar. Nær en tredel lot det gå mer enn ett døgn.

Et forvarsel

Rundt 15 prosent av alle slag foranlediges av et drypp, som framstår som et tydelig forvarsel om at et større slag kan inntreffe.

Et TIA og et mindre slagtilfelle behøver riktignok ikke forårsake permanente svekkelser/skader, men å bli undersøkt raskt er svært viktig, for å forebygge risiko for store slag som nettopp kan gi permanente nevrologiske svekkelser, påpeker American Heart Association.

En tidligere studie, publisert i Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry (2007), har pekt på at flere hundre slagtilfeller kan unngås årlig i England, hvis personer som rammes av drypp kommer seg raskt til spesialist.

- Mangel på bevissthet om symptomer

I både Norge og USA er slag den viktigste årsak til invaliditet i befolkningen, og tredje hyppigste dødsårsak.

Personer helt ned i 20-årene kan rammes av slag, men det er svært uvanlig. Slagrammede er oftest eldre personer, i tre av fire tilfeller er pasienten over 70 år.

Sannsynligheten for at drypp-pasienter ventet med å oppsøke lege, steg når de hadde normal talefunksjon og motoriske evner etter hendelsen, viser studien.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

Det samme gjaldt dersom symptomene ikke var langvarige, og når de merket ubehaget på en fredag, i helgen eller i en ferie.

Et mindre slag ble i studien definert som en liten svekkelse, basert på slagskalaen til amerikanske National Institutes of Health, der man blant annet vurderer bevissthetsgrad, syn, bevegelse og tale.

Studien er publisert i Stroke, tidsskriftet til American Heart Association.

God form hjelper

God fysisk form er blant de faktorer som bidrar til å redusere risikoen for slag.

En studie fra 2007 i tidsskriftet Neurology, ledet av Phyo Kyaw Myint, antydet en halvering av risikoen for personer over 40 år som var godt trent.

Samtidig ble personer i elendig form plassert i høyrisikogruppen med hensyn til å få slag.

TIA - drypp

Symptomer/tegn på TIA minner om dem i tidlig fase av hjerneslag. Kan inkludere:Kortvarige lammelser eller nedsatt følelse f.eks i en arm, hånd, bein, del av ansikt.

Slørete/bablende tale, vansker med å forstå andre, svimmelhet. Plutselig blindhet i deler av synsfelt, noen ganger som om en grå eller svart gardin faller ned.

Symptomene kan virke uskyldige, men kan føre til et hjerneslag.

Pasient bør tilses innen 24 timer ved slagenhet eller nevrologisk sykehusavdeling . Viktig å undersøke årsak til dryppet.Er det for eksempel snakk om forsnevringer i halspulsåren, kan det gi blodpropp til hjernen.En person kan ha ett eller få flere TIA.

Kilde: Norsk helseinformatikk og Norsk Karkirurgisk Forening

Akutt hjerneslag

Infarkt eller blødning i venstre eller høyre side i hjernen. En av våre tre store folkesykdommer.

Vktigste årsak til varig invaliditet i befolkningen, vår tredje hyppigste dødsårsak etter hjerteinfarkt og kreft.

Rundt 12 000 får hjerneslag hvert år i Norge. Risiko for hjerneslag øker med alderen. Sykodmsgruppen blir større i takt med flere eldre framover.

Akuttbehandling og rehabilitering av slagpasienter er derfor en av de største utfordringer helsevesenet står overfor.

Mister du brått kraften i arm/ben, evnen til å snakke, synet på ett øye. Da kan det være hjerneslag. Ring 113.

Kilde: Haukeland Universitetssykehus

Referanse:

Arvind Chandratheva, Daniel S. Lasserson, Olivia C. Geraghty, Peter M. Rothwell on behalf of the Oxford Vascular Study. Population-Based Study of Behavior Immediately After Transient Ischemic Attack and Minor Stroke in 1000 Consecutive Patients. Lessons for Public Education. Stroke, 2010; DOI: 10.1161/STROKEAHA.109.576611

Les mer:

Haukeland universitetssykehus: Akutt hjerneslag

Norsk helseinformatikk: TIA - drypp

Slagskalaen til amerikanske National Institutes of Health

Powered by Labrador CMS