Dysleksi kobles til økt impulsivitet hos kriminelle

For første gang rapporterer forskere det de mener er en tydelig kobling mellom dysleksi og økt impulsivitet i en gruppe voksne personer. De er menn og dømt for alvorlige lovbrudd.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Det er forskere fra Lunds universitet, Högskolan Väst og Malmö högskola som har publisert dette funnet i tidsskriftet Dyslexia.

Å være impulsiv kan som kjent både representere noe positivt og negativt. En smule spontanitet anses gjerne som en god egenskap. 

Samtidig påpeker forskerne at impulsivitet også spiller en viktig rolle for kriminalitet.

I den nye studien har de undersøkt 22 menn med snittalder på 27 år, som alle har vært gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse i forbindelse med straffesaken mot dem i rettsvesenet.

Ni hadde dysleksi, 13 hadde det ikke.

Rettspsykiatriske undersøkelser benyttes på personer der det foreligger mistanke om en alvorlig psykisk forstyrrelse, i straffesaker der siktede eller tiltalte anklages for alvorlige lovbrudd som drap.

Mange innsatte har dysleksi

Selv om studien er liten, og ikke utført på dyslektikere i den allmenne befolkningen, så framhever forskerne at resultatene er veldig tydelige.

I en serie tester var det utelukkende blant mennene i dyslektiker-gruppen at forskerne så en tydelig økning. Åtte av ni med dysleksi viste forhøyet grad av impulsivitet. I den andre gruppen så man ingen slike endringer.

En av testene gikk ut på at deltakerne skulle finne raskeste vei gjennom en labyrint på en dataskjerm. De som i størst grad handlet uten å tenke på konsekvensene, var raske - men gjorde ofte feil. 

Forskerne målte kognitiv impulsivitet, et sammensatt mål basert på flere typer  tester av tenkeevne og problemløsning.

- Personene blir fortalt at det er like viktig å utføre testen med bra resultat som å gjøre den raskt. En kognitiv impulsiv person går for rask løsning, begår mange feil og forsøker seg ofte flere ganger, sammenlignet med en person som ikke er kognitivt impulsiv.

Det forklarer forsker Anna Dåderman i en epost til forskning.no.

Ingen av mennene var psykotiske eller medisinert da testene ble utført, de var også fri for rusmidler.

- Bør sjekkes for dysleksi og impulsivitet

Blant innsatte har 40-70 prosent dysleksi, sammenlignet med 6-10 prosent i befolkningen som helhet, opplyser Dåderman.

- Hvis man ikke tenker på konsekvenser er det lettere å gjøre ting som man ikke burde gjort. Impulsiviteten vil dessuten trigges av alkohol og narkotiske stoffer, påpeker hun i en pressemelding.

Forskerne minner om at personer som enten soner fengselsstraffer, eller tas hånd om av det psykiske helsevernet i Sverige, sjelden blir diagnostisert med dysleksi.

Dette til tross for at forskningen viser en overrepresentasjon i denne gruppen.

ADHD er også en overrepresentert diagnose hos domfelte.

- Pasienter i rettspsykiatrien bør undersøkes for dysleksi og impulsivitet, uavhengig av om de har ADHD eller ikke, mener forskerne.

Referanse:

Dåderman, A. M., Wirsén Meurling, A., og Levander, S. (2012). Speedy action over goal orientation: Cognitive impulsivity in male forensic patients with dyslexia. Dyslexia, 18, 226-235. Sammendrag her.

Powered by Labrador CMS