Forskerne tok for seg 147 voksne nordmenn med gjennomsnittsalder på 54 år. De svarte på en rekke spørsmål om sin egen søvn, og hjernene deres ble scannet. (Foto: Microstock)

Dårlig søvn kobles til krymping av hjernen

Krympingen er mest dramatisk hos personer over 60 år.

Slik ble studien utført

Studien omfattet 147 voksne nordmenn hvorav 92 var kvinner. De var mellom 20 og 84 år, og gjennomsnittsalderen var 54 år. 

Blant deltakerne ble 35 prosent definert med søvnproblemer. De oppfylte kriteriene for dårlig søvnkvalitet ved å score 8,5 poeng i gjennomsnitt, av 20 oppnåelige poeng.

Alle deltakerne ble hjerneskannet med MRI to ganger, med et mellomrom på i snitt 3,5 år. De fant mer hjernesvinn hos personer som oppga at de hadde søvnproblemer. 

Voksne personer med søvnvansker ser ut til å ha en raskere reduksjon av hjernevolum, ifølge en studie som ble publisert i amerikanske Neurology denne uken.

Studien er utført av psykologer ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Oxford i Storbritannia. 

Søvn har vært ansett som hjernens vaktmester, som har i oppgave å reparere hjernen og kroppen etter dagens påkjenninger. Søvnvansker ble definert som å ha vansker med å sovne eller med å sove gjennom natten. Tidligere studier har også vist at søvnmangel er skadelig.

Søvn er fortsatt delvis et mysterium for forskerne, og man forstår ikke helt hva som skjer når vi sover. Ém studie viser at søvn bryter ned giftstoffer i hjernen.

Hjernesvinn kan føre til svekket oppfatning

Forskerne tok for seg 147 voksne nordmenn med gjennomsnittsalder på 54 år. Deltakerne fylte ut spørreskjema om søvnvaner, hvor de blant annet ble spurt om hvor lenge de sov, hvor lenge det tok dem å sovne om kvelden og om de brukte sovepiller. 

Alle deltakerne ble hjerneskannet med MRI to ganger, med 3,5 års mellomrom. 

Forskerne fant at deltakerne med søvnproblemer hadde en raskere reduksjon av hjernens volum i løpet av studiens forløp. Reduksjonen i hjernevolum var mer uttalt hos personer over 60 år.

- Personer med søvnvansker har mer hjernesvinn, men vi kan ikke si hva som er årsak og virkning, sier professor Kristine Beate Walhovd ved UiO. (Foto: Svein Milde/UiO)

-  De hadde økt svinn i relativt bredspektrede områder av hjernen, inkludert områder i pannelappen, tinninglappen og isselappen. Disse områdene er involvert i flere ulike prosesser som har med kognisjon å gjøre, sier professor Kristine Beate Walhovd ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. 
 

Kognisjon er en fellesbetegnelse på en rekke prosesser i hjernen, som oppmerksomhet, hukommelse, tolking og problemløsning.

Forskerne kan derfor ikke si at det er spesifikke oppgaver som rammes av reduksjonen i hjernens volum.

Tidligere studier har vist at eldre mennesker trenger mindre søvn med årene, og at de sover lettere, men man vet ikke hvorfor.

Vet ikke hva som kom først 

Forskerne kan ikke si noe om årsakssammenheng ut fra denne studien. 

- Det er ennå ikke kjent om dårlig søvnkvalitet er en årsak til endringer i hjernestrukturen, eller om redusert hjernevolum er en årsak til søvnproblemene, sier Anders Martin Fjell ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

Det forskerne vet, er at søvnkvalitet målt etter den andre gangen deltagerne ble undersøkt, hang sammen med hvor mye svinn det hadde vært mellom første og andre hjernescanning. 

- Søvn kan ha en effekt på hjernen, samtidig er det også klart at endringer i hjernen vil kunne påvirke søvn. Det ville være interessant å undersøke årsakssammenheng i en kombinert studie for bedring av søvnkvalitet, sier Fjell. 

- Vi har effektive behandlinger av søvnproblemer, så fremtidig forskning bør også teste om det å bedre menneskers søvnkvalitet kan forsinke reduksjonen i hjernevolum. 

Hvis det er tilfellet, kan det å bedre folks søvnvaner bli en viktig måte å forbedre hjernehelsen, sier han. En stor amerikansk studie har tidligere vist at trening gir bedre søvn. 

Normalt med hjernesvinn i løpet av livet

Hvor mye hjernesvinn var det så snakk om?

- Hjernesvinnet vi har målt, er variasjoner over den endringen vi normalt finner i hjernebarken gjennom det voksne livsløpet, sier doktorgradsstipendiat Andreas Storsve ved UiO. (Foto: UiO)

- Nedgangen i hjernevolu
met vi har målt, er variasjoner over den endringen vi normalt finner i hjernebarken gjennom det voksne livsløpet. Hjernebarken kan i våre studier være opp til 5 millimeter tykk. Årlig prosentvis ending i hjernebarkens tykkelse er typisk mellom 0,2 og 0,4 prosent på tvers av ulike områder, forklarer doktorgradsstipendiat Andreas Storsve ved UiO.

Deltagerne i studien er med i en større studie forskerne gjennomfører ved Research Group for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC), ved Psykologisk Institutt ved UiO.

Referanser:

Claire E. Sexton, Andreas B. Storsve m.fl.: Poor sleep quality is associated with increased cortical atrophy in community-dwelling adults. Neurology.

Andreas B. Storsve, Anders Fjell m.fl.: Differential Longitudinal Changes in Cortical Thickness, Surface Area and Volume across the Adult Life Span: Regions of Accelerating and Decelerating Change. Journal of Neuroscience. 

Powered by Labrador CMS