"(Foto: 2008 Jupiter Images Corporation)"

- Intelligens kan trenes

Ikke spesielt stolt av resultatet av IQ-testen? Det finnes håp. Intelligens kan nemlig trenes opp, mener sveitsiske forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er stikk i strid med den tradisjonelle oppfatningen om at intelligens er noe du er født med – eller uten.

De nye forskningsresultatene tyder nemlig på at aspekter ved IQen din kan forbedres ved å trene opp en spesiell type minne.

Krystallisert og flytende

Mange IQ-tester forsøker å måle to forskjellige typer intelligens, nemlig krystallisert og flytende IQ.

Krystallisert intelligens henger sammen med eksisterende ferdigheter, kunnskap og erfaringer med probremløsing, slik at hjernen setter langtidsminnet i sving.

Flytende intelligens henger sammen med evnen til å forstå forhold mellom ulike konsepter, uavhengig av tidligere kunnskaper eller evner, for å løse nye problemer.

Den sveitsiske forskningen viser at flytende intelligens kan bedres ved minnetrening.

Plastisk

- Mange forskere har ikke trodd det er mulig å forbedre intelligensen, sier Susanne M. Jaeggi ved University of Michigan i Ann Arbor, USA.

- Våre funn viser klart at dette ikke stemmer. Hjernen vår er mer plastisk enn vi kanskje tror, sier hun.

Forskerne tenkte seg at siden krystallisert intelligens er avhengig av langtidsminnet, så må flytende intelligens være knyttet til korttidsminnet, eller arbeidsminnet som det heter.

Det er dette minnet du tar i bruk når du husker et telefonnummer, eller en e-postadresse i en liten periode. Det brukes også til å manipulere og bruke informasjon som er lagret i kort tid, på tross av distraksjoner.

Trening

Forskerne gjennomførte eksperimenter med fire grupper av frivillige. Arbeidsminnet deres ble trenet ved hjelp av en metode kalt ”dual n-back training”.

Mer presist fulgte forsøkspersonene små firkanter på en skjerm, som spratt til et nytt sted hvert tredje sekund. De ble bedt om å trykke på en knapp når posisjonen var en kopi av visningen før den forrige.

Samtidig ble konsonantlyder spilt i hodetelefoner, og forsøkspersonene skulle trykke på en knapp dersom bokstaven var den samme som de hørte før den forrige.

Personene ble trent daglig i 20 minutter, i enten 8, 12, 17 eller 19 dager. Etter hver av treningsperiodene ble personenes flytende intelligens testet.

Bedret intelligensen

Forskerne sammenlignet også resultatene med en kontrollgruppe, for å forsikre seg om at forsøkspersonene faktisk forbedret sin intelligens, og ikke bare sine ferdigheter rundt å ta selve IQ-testen.

Resultatene var overraskende, heter det i en pressemelding fra National Science Foundation.

Mens kontrollgruppen viste bedring, sannsynligvis fordi de fikk mer erfaring med tester av flytende intelligens, viste gruppene som fikk trening en mye kraftigere bedring.

Og jo lenger de trente, jo større var bedringen av den flytende intelligensen.

Foreløpig er det ikke klart om bedringene varer over tid, når treningen er avsluttet. Derfor er forskerne i gang med å måle langsiktig bedring av flytende intelligens ved hjelp av både laboratorieforsøk og langsiktig feltarbeid.

Intelligens

Intelligens kan være så mye, men sentralt står evnen til å forstå sammenhenger.

Det dreier seg om oppfattelse, tenkning, forståelse og problemløsning.

Det kan også handle om evnen til å bruke tidligere erfaringer i nye situasjoner, eller evnen til å tenke abstrakt.

Flytende intelligens handler om evnen til å løse nye oppgaver.

Krystallisert intelligens handler mer om tilegnede intellektuelle ferdigheter.

Et utvidet intelligensbegrep omfatter også evner som kreativitet, praktiske og sosiale ferdigheter og musikalitet.

For å få en målbar verdi på intelligens forsøker man å måle dette i IQ, som står for intelligenskvotient (IQ).

Det finnes ulike typer tester, og samme person kan oppnå veldig ulikt resultat med forskjellige tester.

Spørsmål som hvordan en IQ-test skal utformes, hva den skal måle, og hvordan resultatene skal bedømmes, er kontroversielle spørsmål innen psykologien.

Det finnes mange ulike IQ-tester på nettet. Her kan du ta Mensa Norges hjemmetest.

Referanse:

Susanne M. Jaeggi, Martin Buschkuehl, John Jonides og Walter J. Perrig; Improving fluid intelligence with training on working memory; PNAS; 28 april 2008; 10.1073/pnas.0801268105.

Lenker:

National Science Foundation: Plastic brain outsmarts experts

New Scientist: Simple brain excercise can boost IQ

 

Powered by Labrador CMS