Den russisk-franske maleren Vasilij Kandinskij (1866-1944) hadde synestesi, og han prøvde å male hans egne opplevelser når han hørte musikk. Dette er bildet Komposisjon 7. (Bilde: Vasilij Kandinskij)
Den russisk-franske maleren Vasilij Kandinskij (1866-1944) hadde synestesi, og han prøvde å male hans egne opplevelser når han hørte musikk. Dette er bildet Komposisjon 7. (Bilde: Vasilij Kandinskij)

Forskere har kartlagt gener som gjør at noen «ser» lyder

For de med synestesi ser verden ganske så annerledes ut. Nå er forskere på sporet av hvorfor.

Vi kan ikke vite hvordan andre mennesker oppfatter verden. Sannsynligvis har vi alle små særegenheter i hvordan vi sanser for eksempel syn, hørsel eller lukt.

Men en liten gruppe mennesker har en helt spesiell måte å oppfatte verden på, som kan virke ganske fremmed for oss som ikke har denne egenskapen. Dette kalles synestesi, og innebærer at to sanser er koblet sammen. Når den ene sansen stimuleres, vil en annen sans også reagere på en forutsigbar måte.

Et kjent eksempel på dette er koblingen mellom lyd og farger. En tone kan være koblet til en viss farge, som gjør at noen opplever at de kan «se musikken». Andre ser tall, ord eller bokstaver i bestemte farger, selv om de egentlig bare er svarte tegn på hvitt papir.

En europeisk forskergruppe har prøvd å kartlegge genetikken bak denne egenskapen. De mener å ha funnet noen klare spor etter hvorfor noen har disse sanseopplevelsene.

For å finne ut mer om synestesi, har de undersøkt en gjeng som har synestesi i familien.

Det er nemlig helt klart en arvelig komponent her.

Flere generasjoner

Forskerne har undersøkt tre familier, som har medlemmer med synestesi i flere generasjoner. Familiene er ikke i slekt med hverandre. En av familiene hadde for eksempel syv medlemmer, hvor fem av dem hadde synestesi. Alle var kvinner.

Alle tre familiene hadde samme type synestesi, nemlig en kobling mellom hørsel og syn.

Forskerne har kartlagt genene i de tre familiene for å se om de kunne finne noen fellestrekk.

De mener å ha sporet ned noen klare, sjeldne koblinger som kan knyttes til utviklingen av synestesi.

Under kan du se en video som forklarer mer om synestesi:

Nervekoblinger

De har funnet seks genvarianter som er framtredende hos alle de tre familiene. Dette er gener som henger sammen med vekst av nye nevroner, eller nerveceller. Disse nevronene kobler blant annet sammen flere områder i hjernen, og forskerne mener disse genene kan ha hatt mye å si i hjerneutviklingen til disse familiemedlemmene.

Områdene som blir koblet til syn og hørsel kan rett og slett henge tettere sammen, selv om dette må undersøkes nærmere i andre studier, ifølge forskerne.

Forskerne vet ikke om alle som opplever forskjellige typer synestesi har de samme genvariantene, eller om dette er unikt for de familiene som har blitt undersøkt.

Hvordan ser du et år?

Synestesi kan komme i mange forskjellige former, noen har til og med foreslått kalender-synestesi, hvor du ser for deg året som en klar figur. Du kan lese mer fenomenet i denne forskning.no-saken.

Referanser:

Fisher mfl: Rare variants in axonogenesis genes connect three families with sound–color synesthesia. PNAS, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1715492115. Sammendrag

Powered by Labrador CMS