Musikk viser slagtakter

Personer som rammes av slag kan dra nytte av musikalsk behandling i rehabiliteringen, antyder ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Akutt hjerneslag

Infarkt eller blødning i venstre eller høyre side i hjernen. Vktigste årsak til varig invaliditet. Tredje hyppigste dødsårsak etter hjerteinfarkt og kreft.

Rundt 15 000 får hjerneslag hvert år i Norge. Risikoen øker med alderen. Antall slag kan øke med 50 prosent de neste 20 åra fordi det blir flere eldre.

Kilder: Haukeland Universitetssykehus, Helsedirektoratet

Musikkterapi utført av fagfolk kan bedre bevegelsene til slagpasienter, går det fram av det nye forskningsarbeidet.

Forskerne har utført en gjennomgang av studier, i dette tilfellet en Cochrane Systematic Review.

Mange som får slag, rammes av skader som svekker førlighet og språk, noe som utvilsomt gir vesentlig redusert livskvalitet.

Sju små studier, som totalt omfatter 184 personer, er med i denne Cochrane-gjennomgangen. Fire fokuserer på slagpasienter spesielt, og tre på en teknikk som skal stimulere hjernefunksjonen; rytmisk auditiv stimulering (RAS).

Teknikken går i korthet ut på å benytte musikk med et spesielt tempo for å stimulere til bevegelser hos pasienten.

Raskere gange, større skritt

Gjennomgangen viser at RAS-terapi bedrer ganghastigheten til slagrammede med 14 meter i minuttet, sammenlignet med pasienter som fikk såkalt standard bevegelsestrening.

RAS førte videre til at skrittlengden økte, mens man i en av de små studiene også observerte at bevegelser i albueleddet økte.

- Denne gjennomgangen er oppmuntrende med tanke på bruk av musikketerapi på slagpasienter, sier forsker Joke Bradt ved Temple University i Philadelphia, USA.

Flere av studiene hadde færre enn 20 deltakere, og forskerne ser for seg større framtidige arbeider.

- Vi må regne med at kommende studier på feltet vil ha et høyere deltakerantall, slik at man kan komme fram til velfunderte anbefalinger som kan benyttes i klinisk praksis, sier Bradt i et presseskriv.

Referanse:

Bradt J, Magee WL, Dileo C, Wheeler BL, McGilloway E: Music therapy for acquired brain injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7. Art. No.: CD006787. DOI: 10.1002/14651858.CD006787.pub2 Se abstract

Powered by Labrador CMS