Kan barn som driver med musikk, ha en fordel på skolen? (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Barn som driver med musikk husker bedre

En stor studie tyder på forskjeller i hukommelsen hos barn som holder på med musikk sammenlignet med de som ikke gjør det.

Det kan leses som en liten trøst til deg som har intenst fiolin-gnikkende avkom.

Kanskje er det nemlig slik at barn som utøver musikk, enten de spiller et instrument eller tar sangtimer, har en fordel på skolen.

Elever på 330 skoler i Danmark svarte på spørsmål og ble testet blant annet i hvor gode de var til å huske tall. Dette var et stort eksperiment, kalt MasseEksperimentet, som ble gjennomført i fjor høst.

Ifølge forskerne bak eksperimentet var det er en klar sammenheng mellom musikkutøvelse og hvor god arbeidshukommelse elevene hadde, ifølge den danske avisen Politiken.

Arbeidshukommelsen er regnet som en del av korttidshukommelsen. Selv om skillet ikke er helt tydelig, er arbeidshukommelsen antakelig den delen som krever vår fulle konsentrasjon.

Denne hukommelsen er viktig for å kunne resonnere, legge planer og finne alternative løsninger på et problem, skriver lege og hjerneforsker Kaja Nordengen i boka Hjernen er stjernen.

Husker tall bedre

Musiker og professor ved Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet i Danmark, Peter Vuust, er blant forskerne dem som står bak eksperimentet.

De mener det viktigste funnet i undersøkelsen som omfatter mer enn 20 000 elever på alle ti trinn, er at musikkutøvende barn og unge husker tall bedre.

– Dette er ny og unik kunnskap som har stor betydning for hva vi vet om hvordan musikk påvirker og forandrer hjernen, sier Vuust, ifølge tv2.dk. Det skriver videnskab.dk.

Hva kommer først?

Det skal sies at forskerne ikke kan konkludere med at musikkutøvelse gir barn bedre arbeidshukommelse. De ser bare at det er en kobling der. Kanskje er det slik at barn med god arbeidshukommelse oftere driver med musikk?

Det vil de danske forskerne forske mer for å prøve å finne ut av.

Det er ikke første gang noen har studert hvordan det å drive med musikk påvirker hjernen eller henger sammen med funksjoner der oppe.

En tidligere studie fra USA som forskning.no har skrevet om, tydet på at profesjonelle musikeres hukommelse fungerte litt annerledes enn den gjorde hos andre. Dette gjaldt både langtidshukommelsen og arbeidshukommelse.

– Profesjonelle musikere har ofte sterke koblinger i hjernen, sa professor ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen, Karsten Specht, til forskning.no den gangen.

Musikk er en sterk stimuli til hjernen og kan koble sammen hukommelse for lyd, visuell hukommelse, følelser og bevegelser, ifølge Specht.

Referanse:

P. Vuust mfl: Musikk i hjernen. Resultatrapport for Masseeksperiment 2016

Powered by Labrador CMS