Nervecellene i hjernen er beskyttet av myelin. For at nervene skal fungere normalt er det viktig at myelinen ikke er skadet. (Foto: Shutterstock)

Nyoppdaget stoff hindret MS-symptomer hos mus

Myelin er det beskyttende laget som ligger rundt en nervecelle. Manglende eller skadet beskyttelse rundt nervecellene knyttes til blant annet MS og Alzheimers. Nå har forskere et nytt stoff som hjelper til med å reparere denne beskyttelsen.

For nesten 15 år siden fant forskere fra Oregon Health & Science University i USA et svar på hva som hindrer hjernen i å gjenoppbygge beskyttelsen rundt nervecellene sine etter skader og lidelser i nervesystemet.

I dette studiet oppdaget forskerne at i en skadet hjerne er det en stor ansamling av enzymet som kalles hyaluronsyre.

Dette enzymet stopper cellene som lager myelin, det beskyttende laget som ligger rundt en nervecelle. Dermed forblir skadede hjerneceller skadet, samtidig som de blir enda mer sårbare for nye skrammer.

For noen uker siden publiserte de samme forskerne en ny studie. De har funnet et stoff som kan motvirke enzymet og fremme celler til å produsere myelin.

Testet på mus

I prosessen med å finne stoffet som fremmet gjenoppbygging av myelin testet forskerne teoriene sine på dyr. Dyrene hadde lignende myelin-skader til de forskere har sett hos mennesker.

Både mus og aper kan ha skader på myelinen i hjernen som gir symptomer lignende multippel sklerose (MS) hos mennesker.

Forskerne testet det nye stoffet på mus med myelinskader. Og det fungerte. De myelinproduserende cellene startet produksjonen igjen etter å ha vært forhindret av enzymet.

– Vi vet fra studien på mus at denne fremgangsmåten kan fungere. Spørsmålet er om denne behandlingen kan overføres til større menneskehjerner, sier Larry Sherman fra OHSU i en pressemelding.

Det helbredende stoffet

Forskerne bak denne nye studien har kommet fram til et stoff de kaller S3. Dette stoffet er basert på modifiserte flavonoider – et stoff som du finner i mange typer frukt og grønt.

S3 blokkerer hyaluronsyren og gir da myelinproduserende celler muligheten til å gjøre jobben sin. Dermed kunne ødelagt myelin fikses og nervecellene i hjernen fungere som de skal igjen.

– Ikke bare kommer myelinen tilbake, men nervecellene jobber mye raskere. Dette er akkurat funksjonen man ønsker seg, forteller Sherman.

Videre skal forskerne teste S3-stoffet på makake-aper ,som også viser naturlige symptomer som ligner MS hos mennesker.

– Andre stoff har muligens kortere vei å gå

Forsker Johanne Egge Rinholm ved Universitetet i Oslo forteller til forskning.no at det de siste årene har blitt oppdaget mange stoffer som kan stimulere gjenoppbygging av myelin i hjernen.

Johanne Egge Rinholm, PhD, er leder av forskningsprosjektet Rinholm ved UiO. (Foto: UiO)

– Noen av disse nye stoffene er allerede godkjente legemidler for andre typer behandling, og har derfor muligens kortere vei å gå enn S3 før de eventuelt kan brukes i pasientbehandling.

Hun forteller også at det finnes ulike grunner for hvordan og hvorfor myelin skades.

– Myelin kan skades i mange ulike hjernesykdommer som ikke anses som typiske «myelinsykdommer», ikke bare MS. Blant annet vet vi at myelin skades i ulike former for demens og hjerneslag.

Rinholm er leder for en forskningsgruppe ved UiO som forsøker å forstå mekanismene som fører til myelinskade i disse sykdommene.

– Videre arbeid for forskningsgruppen vår er å kunne finne stoffer som hindrer at myelin blir skadet. Men så lenge vi ikke klarer hindre skadene, vil jo en alternativ metode være å gi legemidler som fremmer produksjonen av nytt myelin.

Referanse:

Weiping Su mfl: «A modified flavonoid accelerates oligodendrocyte maturation and functional remyelination». GLIA, September 2019. DOI: 10.1002

Powered by Labrador CMS