En FHI-studie viser hvilke grupper som som har økt risiko for død etter påvist covid-19.
En FHI-studie viser hvilke grupper som som har økt risiko for død etter påvist covid-19.

Tidligere hjerneslag forbundet med økt risiko for koronarelatert død

Høy alder, tidligere hjerneslag, kreft med spredning og det å være mann er forbundet med økt risiko for død etter påvist covid-19, viser en studie fra FHI.

Studien omfattet 8.809 personer som fikk påvist koronaviruset første halvår 2020. I denne perioden ble det registrert 260 covid-19-assosierte dødsfall, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Den beregnede risikoen for død var totalt cirka 4 prosent for personer med tidligere hjerneslag, mens den var 2,5 prosent for personer som ikke hadde tidligere sykdom.

Studien viser også at risikoen for å dø etter covid-19 blant slagpasientene var markant høyere blant de eldste.

Økt risiko for pasienter med tidligere hjerneslag

Av pasientene i aldersgruppen 80 til 84 år var den beregnede risikoen for død 26 prosent hos pasienter med tidligere hjerneslag, sammenlignet med 16 prosent hos de uten tidligere sykdom.

For pasienter med kreft med spredning på diagnosetidspunktet viser tallene en beregnet risiko for å dø av covid-19 på cirka 7 prosent. For personer uten slik tidligere sykdom var den på omtrent 2,5 prosent.

– Resultatene for kreft med spredning baserer seg på få tilfeller, men sammen med resultatene fra andre studier ser det ut til at kreftpasienter som har aktiv kreftsykdom, og som får aktiv behandling med cellegift, har økt risiko for død etter påvist covid-19, sier overlege Rune Kvåle i Hjerte- og karregisteret.

Alder viktigste risikofaktor

Alder er den største risikofaktoren for død etter å ha fått påvist koronaviruset.

«Den beregnede absolutte risikoen for død for en person uten noen av de registrerte sykdommene i studien var 0,2 prosent for personer under 60 år, mens den var 2,1 prosent for de mellom 60 og 69 år», ifølge FHI.

I aldersgruppen 70 til 79 år var prosenttallet 7,8 prosent mens det var 16,1 prosent risiko for død i aldersgruppen 80 til 84 år.

Powered by Labrador CMS