Når det blir færre hemmende nerveceller i en del av hjernen, blir eldre og demente mennesker mer oppspilte og får søvnproblemer, tyder en amerikansk undersøkelse på. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Hjerneforandringer gir søvnløse eldre og demente

Uten en bestemt gruppe hjerneceller klarer ikke hjernen lenger å roe seg ned.

Amerikanske og kanadiske forskere har funnet et område i hjernen som fungerer som en søvnbryter. Nervecellene i området demper hjerneaktiviteten, slik at det blir lettere å sovne.

Når mennesker blir eldre eller får sykdommen Alzheimer, kan det bli færre av disse hjernecellene. Dermed blir søvnen dårligere.

- I gjennomsnitt sover et menneske i syttiårene omtrent en time mindre hver natt enn en person i tjueårene, sier Clifford B. Saper ifølge en nyhetsmelding fra Beth Israel Deaconess Medical Center.

Saper har ledet teamet som har gjort de nye funnene. De publiseres i tidsskriftet Brain.

Forsket på eldre amerikanere

Disse hemmende hjernecellene ble først påvist hos rotter på 1990-tallet. Nå har forskerne kunnet påvise samme mekanisme hos mennesker.

Resultatene kommer fra undersøkelsen Rush Memory and Aging Project. Det har fulgt 1000 amerikanere fra de var friske i 65 års alder og fram til de døde.

Siden 2005 har de fleste deltakerne i perioder båret en type armbånd døgnet rundt. Armbåndet har registrert bevegelser. Jo flere bevegelser om natta, desto uroligere sov forsøkspersonene.

Da forsøkspersonene døde, viste obduksjon av hjernene til 45 av dem at de mest urolige også hadde færrest av de hemmende hjernecellene.

Hemmende nevrotransmittere

Den lille kjernen av hjerneceller som hemmer aktiviteten ligger i det ventrolaterale preoptiske område, i den delen av hjernen som kalles hypothalamus.

Dette området er aktivt under søvn, spesielt i perioder av drømmeløs søvn uten raske øyebevegelser.

Hypothalamus er merket med rødt. (Foto: (Figur: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, Wikimedia Commons))

Nervecellene i området sender ut nevrotransmitterne GABA og galanin. Nevrotransmittere er stoffer som overfører signaler fra en nervecelle til en annen.

Disse to spesielle nevrotransmitterne hemmer hjerneceller som har til oppgave å holde hjernen våken og i en tilstand av opphisselse.

- Disse resultatene kan føre til nye metoder for å redusere søvnproblemer hos eldre, og hindre at mennesker med demens får nedsatt hjernefunksjon på grunn av søvnmangel, sier Saper ifølge nyhetsmeldingen.

Referanse:

Tidsskriftet Brain

Powered by Labrador CMS