Hiv ødelegger immunsystemet ditt, slik at du lettere får infeksjoner og visse typer kreftsykdommer

Pasient ble fullstendig kvitt sykdommen etter 34 år med hiv

En pasient er blitt helt frisk av hiv, som en «bivirkning» av behandling mot leukemi. Mannen er den fjerde som er blitt kvitt viruset etter å ha fått transplantert ny beinmarg fra en donor.

66-åringen er den eldste hiv-smittede i verden som har blitt frisk av hiv ved hjelp av stamcelle-transplantasjon av beinmarg.

Pasienten kalles bare «City of Hope»-pasienten etter sykehuset ved Los Angeles hvor han ble behandlet og har ingen hiv-virus igjen i kroppen.

Sykehuset behandler både hiv, kreft og andre sykdommer.

Nyheten ble presentert i forkant av en årlig, internasjonal Aids-kongress i Montreal i Canada i helgen, skriver Dagensmedisin.no.

Tidligere har bare tre personer blitt friske av hiv på denne måten.

Hiv svekker immunsystemet

  • Hiv er en forkortelse for «humant immunsvikt virus»
  • Hiv ødelegger immunsystemet ditt, slik at du lettere får infeksjoner og visse typer kreftsykdommer
  • De fleste som har hiv, har fått det som følge av ubeskyttet sex med en infisert person

(Kilde: Norsk Helseinformatikk, NHI)

Har vært virusfri i halvannet år

Mannen ble transplantert for tre og et halvt år siden og har nå vært hiv-virusfri i 17 måneder, etter at han sluttet med antivirale midler .

Nyheten ble presentert av førsteamanuensis Jana K. Dickter ved avdeling for infeksjonssykdommer ved City of Hope-hospitalet.

Les omtalen på sykehusets nettside her.

Har hatt hiv lengst

Pasienten har hatt sykdommen siden 1988 og er den som har levd lengst med hiv av de kurerte pasientene.

Personen hadde brukt legemidler mot viruset for å holde sykdommen i sjakk i mer enn 30 år.

Første gang noen ble kurert av hiv, var da den såkalte Berlinpasienten ble frisk i 2007.

Han har ingen virus igjen i kroppen og bruker ikke hiv-medisiner.

Les saken på NRK: – Jeg er et levende bevis på at det kan finnes en kur for AIDS

Høy risiko

Donoren som ga bort beinmargen, var naturlig resistent mot viruset som forårsaker hiv og i verste fall AIDS.

Tilfellet viser at metoden er aktuell for eldre pasienter med hiv og blodkreft, mener legene bak behandlingen.

Men stamcellebehandling vil neppe bli tilbudt som behandling for den store majoriteten hiv-pasienter.

Til det er risikoen ved behandlingen for høy.

Krever demping av immunsystemet

For etter en transplantasjon må man ta mye immundempende medisiner.

Dette kan gi økt risiko for infeksjoner.

Likevel bør pasienter med alvorlig blodsykdom som likevel må gjennomgå transplantasjon, bli vurdert for stamceller fra hiv-resistent beinmarg.

Det uttaler Jan Kristian Damås, overlege ved St. Olavs Hospital og professor ved NTNU til Dagens medisin.no.

Mutasjon gir beskyttelse

Donoren i dette tilfellet var naturlig resistent mot hiv. Forklaringen på naturlig hiv-resistens er at de har en mutasjon i en reseptor, den såkalte CC-reseptor 5.

Beinmargen deres blir dermed resistent mot hiv-viruset.

Men det er få personer som har denne mutasjonen. Det er nok en grunn til at transplantasjoner til hiv-pasienter flest vil være mindre aktuelt.

Mindre bivirkninger

Hiv er notorisk vanskelig å få has på. Viruset bygger inn kopier av seg selv i kroppens egne cellers DNA. Der ligger de gjemt for immunsystemet og antivirale midler. Antivirale midler er medikamenter som hindrer virus i å formere seg i vertsceller.

Disse kopiene sørger for at det stadig lages nye virus som sendes ut i kroppen. Medisiner mot hiv virker ved å uskadeliggjøre disse nye virusene.

Slik holdes sykdommen i sjakk.

Men pasientene er avhengig av å ta medisinene hver dag.

Medisinene mot hiv som nå er i bruk, har mindre bivirkninger enn før.

Risikoen med disse behandlingene er liten i forhold til risikoen ved stamcellebehandling.

Sensasjonen San Francisco-pasienten

Sommeren 2020 skjedde det som ingen forskere trodde skulle være mulig. Verden ble presentert for sensasjonen San Fransisco-pasienten.

En person hadde hatt hiv, men så ut til å være helt kvitt viruset. Og det helt uten hjelp fra annet enn sitt eget immunsystem. En bragd, mente forskerne.

Og i 2021 fant forskerne en ny person som så ut til å ha bekjempet hiv helt på egen hånd.

Saken er oppdatert med korrekt kjønn på pasienten kl. 1000 2. august 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS