DENNE ARTIKKELEN ER PRODUSERT OG FINANSIERT AV Kreftforeningen - LES MER.

For HivNorges styreleder, Roger Dybedahl er oppdagelsen til forsker Marius Trøseid veldig godt nytt.

Gjennombrudd i kampen mot analkreft

Forsker Marius Trøseids oppdagelse kan forhåpentlig redusere kreftrisikoen hos langt flere enn Roger Dybedahl og andre hiv-smittede menn som har sex med menn.

Trøseid har ledet den norske delen av en stor europeisk studie som nå er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Medicine

Der får vi forklart hvordan to proteiner som produseres av tarmfloraen, kan avdekke forstadiene til analkreft hos hiv-smittede menn som har sex med menn.

­– Dette er spennende funn for en gruppe som er spesielt utsatt for analkreft, sier professor Trine Rounge hos Kreftregisteret.

– Jeg har forsket i 20 år og aldri vært i nærheten av noe så spennende. En eurekaopplevelse, sier Trøseid, som er professor ved Universitetet i Oslo og overlege på Oslo universitetssykehus.

– Dette er en gruppe som har mellom 100 og 300 ganger økt risiko for å få analkreft. Til nå har vi manglet gode metoder for å oppdage forstadiene. Ved å måle de to proteinene økte vi presisjonen fra snaut 40 prosent til drøyt 90 prosent, legger han til.

Hos organisasjonen HivNorge er styreleder Roger Dybedahl begeistret.

– En veldig viktig oppdagelse for meg og for dem jeg representerer. Jeg er glad det forskes på dette. Jeg tror det er starten på noe som kan bli virkelig bra, sier Dybedahl. 

Han er selv er en hiv-smittet mann som har sex med menn.

Nasjonal screening?

At dette kan bli virkelig bra, skriver Trøseid under på. Han ser nemlig ingen grunn til at de to proteinene utelukkende skal gjøre det enklere å forebygge den ganske sjeldne sykdommen analkreft.

– Kreftregisteret satte nettopp i gang med en nasjonal screening for tarmkreft. Det er den hyppigste forekommende kreftformen i Norge. Det er ikke utenkelig at mange flere forstadier kan oppdages hvis proteiner fra tarmfloraen inkluderes i denne undersøkelsen. Og da kan betydningen bli virkelig stor, sier han.

– Å nærmest utrydde en kreftform med så minimal innsats er en mulighet vi ikke kan ha samvittighet til å si nei til, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei.

Det er en tanke professor Trine Rounge hos Kreftregisteret har sansen for.

­– Dette er spennende funn for en gruppe som er spesielt utsatt for analkreft, og også tarmkreft er relatert til tarmfloraen. I tarmscreeningen som utføres i dag, benyttes en avføringstest som tester for skjult blod i tarmen. Denne testen kan forbedres. Kanskje kan de to proteinene være med på å øke treffsikkerheten. Det bør undersøkes hos deltagerne i screeningen, sier hun.

Hiv-eldrebølge

Men i første omgang er dette altså godt nytt for hiv-smittede menn som har sex med menn. Det er en gruppe som ifølge Dybedahl allerede har det mye bedre enn da han ble smittet i 2012.

– Skulle jeg først få en alvorlig sykdom, er jeg egentlig glad det ble hiv. Medisinene er blitt mye bedre, åpenheten større, stigmaet mindre. Nå lever jeg godt med hiv, sier han.

Men hiv-smittede menn som har sex med menn, har altså betydelig økt risiko for å utvikle analkreft. Risikoen øker med alder, og fordi hiv-smittede lever mye lenger enn før, kommer sannsynligvis mange flere til å bli syke i årene som kommer.

– Vi går inni de hiv-smittedes eldrebølge, kommenterer Trøseid. Han håper at forskningen hans vil bidra til at alderdommen blir god og lang.

Roger Dybedahl lytter konsentrert når forsker og lege Marius Trøseid forteller om hva forskningen kan bety for menn med hiv.

HPV-vaksine

Anslagsvis 90 prosent av all analkreft skyldes HPV-viruset (Humant Papillomavirus). Viruset øker risikoen for flere kreftformer.

HivNorge jobber nå for at alle hiv-smittede menn skal tilbys gratis HPV-vaksine. 

– På høy tid med gratis vaksine for menn i risikogruppen, sier Trøseid.

Det er Kreftforeningen enig i. Det er de som har delfinansiert studien hans.

– Dersom alle menn under 30, og utsatte grupper som menn som har sex med menn, blir vaksinert mot HPV, vil forekomsten av analkreft reduseres betraktelig. Å nærmest utrydde en kreftform med så minimal innsats er en mulighet vi ikke kan ha samvittighet til å si nei til, sier assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei.

Referanse:

Sergio Serrano-Villar, Marius Trøseid mfl.: Microbiome-derived cobalamin and succinyl-CoA as biomarkers for improved screening of anal cancer. Nature Medicine, 2023. Doi.org/10.1038/s41591-023-02407-3

 

Powered by Labrador CMS